-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۱۸, دوشنبه

سنگرآرایی راهبردی قدرت های آسیایی


آیا امریکا قدم به قدم رو به زوال می رود؟

 در ماجرای جنجال خبری رسانه های غربی همگام با رهبران کشورهای غربی بر سر اوکراین و قریب الوقوع بودن حمله روسیه به اوکراین، ظاهرا امریکا روی قطع گاز روسیه به اروپا سرمایه گذاری کرده است. هدف، در تنگنا قرار دادن اروپا و بویژه آلمان و فروش گاز امریکا به اروپائی ها و در درجه دوم فشار اقتصادی به روسیه و فلج کردن طرح "گاز پروم".

حالا سفر پوتین به چین هدف دوم امریکا را خنثی کرده و هدف اول را هم زیر علامت سئوال برده است. یعنی اروپا اگر غفلت کند هم چوب را خورده و هم پیاز را. هم گاز را باید گران از امریکا بخرد و هم خود را از همکاری اقتصادی با روسیه محروم کرده و اتحاد روسیه و چین را مستحکم تر کرده است.

خبرگزاری ها گزارش داده اند که در جریان سفر یک روزه پوتین به چین قرار دادی امضاء شده است که بموجب آن "گازپروم" و "سی.ان.پی.سی" 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی روسیه را خریده و از مسیر خاور دور به چین منتقل می کند. دراین قرار داد تحویل ۱۰۰ میلیون تُن نفت از مسیر قزاقستان به مدت 10 سال نیز به امضا رسیده است. خبرگزاری ها این خبر را با این عنوان منتشر کرده اند: غرب گیج خواهد شد زیرا ترکیب تکنولوژی و انرژی و همراهی سیاسی دو قدرت جهانی بازار را در اختیار آنها خواهد گذاشت.