-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

امریکاـ همیشه جنگ آفرین و بحران سازاست


 
 
      
 نوشته ی : اسماعیل فروغی


     بحران سازی وایجاد نقاط داغ درجهان ،جزء اصلی سیاست جهانی ایالات متحده ی آمریکاست. طی سدسال اخیرتقریباً هیچ جنگ وتجاوزی را سراغ نداریم که دست آمریکا درآن دخیل نبوده باشد. امریکا بخاطرمنافع سیری ناپذیرمیلیاردران - بخصوص میلیاردان عرصه ی تولیدات نظامی ولوژستیکی اش ، همواره با خلق کردن جنگ ها و بحران ها درنقاط مختلف جهان ، اهداف سودجویانه و توسعه طلبانه ای را دنبال کرده است.
      دوستان و شریکان راهبردی آمریکا ( اروپا ، کانادا ، استرالیا وجاپان ) با آنکه بخوبی می دانند که آمریکا کشوری بحران سازبوده وهمواره به بهانه ای، کشوری را به میدان آتش وخون مبدل می کند ، هیچگاه دربرابرآن قرارنگرفته یا حداقل مانع تحقق نقشه های سودجویانه ی آن نشده اند . آنان همواره این بحران سازی را پرده پوشی کرده، به نحوی ازآن اطاعت کرده و درنهایت شریک جرم شده اند.
      فقط چند جنگ وبحران بزرگ را به یاد می یاوریم که امریکا هدفمندانه آن را براه انداخته واروپاییان کورکورانه ازآن اطاعت کرده اند: جنگ کوریا را ، جنگ ویتنام را، جنگ های خانمان براندازدرفلسطین ودرشرقمیانه را ، جنگ دریوگوسلاویا، عراق ،سوریه، لیبیا ،یمن وافغانستان را.که همه ی این جنگ هارا امریکا به بهانه ای درداده واروپا ، کانادا و استرالیا را ازپشت خودکشانده است.
    مگراین آمریکا نبود که به بهانه ی موهوم سلاح اتمی، عراقِ ثروتمند و آباد را فقط درمدت یک هفته به ویرانه مبدل کرده، رییس جمهوراش صدام حسین را با بی عزتی کشت و پس ازمدتی بی پوزش و بدون کمترین خجالت، به جهان اطلاع داد که ما درعراق سلاح اتمی نیافتیم؟
     ومگراین آمریکا نبود که به بهانه ی سرکوب القاعده وطالبان، به افغانستان لشکرکشید و درپایان کار، بی آنکه اروپاییان را مطلع ساخته و ازکسی معذرت بخواهد ، کشوروملتی را به تروریزم طالبان تسلیم داد و رفت ؟
     حالا هم درجنگ روسیه واوکراین، که بازهم به تحریک آمریکا شکل گرفته و بی شباهت به تحریک تهاجم اتحادشوروی سابق به افغانستان نیست ؛ قبل ازهمه به بهانه ی دفاع ازدیموکراسی وبه هدف تضعیف وازپادرآوردن روسیه واروپا براه انداخته شده است .
     آمریکاییان که حالا به پایان دوران یکه تازی وآقایی شان برجهان نزدیک شده اند ، با تحریک اوکراین و تحریک روسیه به جنگ ، و دخیل کردن جدی اروپاییان دربحران ، می خواهند هم زیرساخت های اوکراین را ویران کرده، بعداً اسلحه ، تجهیزات وصنایع  خود را به آنان بفروشند و هم می خواهند رقبای روسی و اروپایی شان را تضعیف نمایند. امریکاییان بخوبی می دانند که با تحریم های سخت روسیه ، نتنها روسیه صدمه می بیند ؛ بلکه اروپاییان هم که مراودات وهمکاری‌های تنگاتنگ اقتصادی وتولیدی با روسیه دارند، متقبل صدمه های شدید اقتصادی خواهندشد .
     به باورمن جنگ اوکراین که بی تردید باساس همان استراتژی بحران سازی امریکاو بازهم به دخالت وتحریک مستقیم آنکشوربراه افتاده است ، روسیه و اروپا راهمسان متضررخواهدکرد . اما این جنگ آرایش جدیدی ازقدرت ها را درسطح جهان بوجود خواهد آورد . شکی وجود ندارد که روسیه همانند ایران دربرابرتحریم ها مقاومت کرده و با نزدیک شدن بیشتربا جمهوری خلق چین ، قطب نو قدرت درجهان را به نمایش خواهند گذاشت.
      واضح است که درپایان این جنگ خونین و ویرانگر، اوکراین و مردم نجیب و شرافتمند آن صدمه های شدید و جبران ناپذیری را متحمل خواهندشد ؛ اما اروپاییان تنها بازنده گان اصلی این جنگ خواهند بود - همانهایی که هربار، هربحران سازی امریکا را کورکورانه حمایت می کنند وازهیچ جنگ وبحرانی درس نمی گیرند. آنان نه از بهانه ی دروغین امریکا برای سرنگونی صدام حسین چیزی آموختند ونه ازجنگ بیست ساله ی شان برضد طالبان درافغانستان که بالاخره منجربه به پیروزی رساندن گروه تروریستی و ضد مدنیت طالبان شد.
      درپایان این تفسیر، به لیست طویلی ازبحران سازی ها وتجاوزات ایالات متحده ی امریکا درنقاط مختلف جهان توجه شما را جلب می نمایم که طی 120 سال اخیر صورت گرفته است :
  1901ــ ورود مستقیم نیروهای امریکایی به کلمبیا
 
           1902 ــ حمله به پانامه
 
  1905ــ  ورود به هندوراس علیه انقلاب این کشور
 
  1905 ــ حمله به مکزیک وسرکوب قیام مردمی آنکشور/
 
 سرکوب قیام ضد امریکایی در فیلیپین (1911) 
 
   اشغال نیکاراگوئه(1912ــ 1933)/                                                                
اشغال هائیتی (1914 ــ1934) /
 
)/1916 — 1924( اشغال جمهوری دومینکن به مدت 8 سال
 
)/1917 — 1933 ( اشغال کیوبا
 
) /1918 — 1920 (ورود نظامی به پاناما
 
ورود نظامی به کاستاریکا ــ (1919)/
 
)/1919 (حمله به هندوراس
/
)/1920 (حمله به گواتیمالا
 
)/1924 — 1925(حمله ی دوباره به هندوراس
 
)/1925(حمله ی دوباره به پاناما
 
)/1926(حمله به نیکاراگوا
 
)/1927 — 1934(اشغال چین 
 
)/1932(حمله به السالوادور
 
 حمله دوباره به نیکاراگوا(1937)/
 
درحالیکه جنگ جهانی تمام شده بود!! بمباردمان هیروشیما و ناکازاکی جاپان که حدود220000 نفردراثراین دو بمباردمان اتومی جان باختند.(1945)
 
)/1947 — 1949(حمله به یونان
 
)/1948 — 1953 (حمله به فیلیپین
 
)/1950(حمله به پورتوریکو
 
)/1950 — 1953(حمله به کوریا
 
)/1959(حمله به هائیتی
 
)/1960(عملیات نظامی امریکا در اکوادور(
  
حمله به پاناما(1965  — 1973)/
                                                                                                              تجاوز خونین به ویتنام ( 1955ــ 1975)/
 
)/1966(حمله به گواتمالا
 
)/1971 — 1973 (بمباردمان لائوس
 
)/1972(حمله به نیکاراگوا
  
)/1983(دخالت نظامی در گرینادا
 
)/1988(حمله امریکا به هندوراس
 
)/1992 — 1994 (اشغال سومالیا
 
)/1998 (حمله به سودان
 
)/1999(حمله 78روزه بریوگوسلاویا
 
حمله و اشغال افغانستان به بهانه ی تعقیب گروه های القاعده وطالبان (2001)/
 
)/2003( حمله واشغال عراق بدون مجوزسازمان ملل
 
)/2011(حمله به لیبیا و سرنگونی قذافی
 
حمایت رسمی از گروههای مسلح تروریستی درسوریه با هدف براندازی بشاراسد ــ (2011تا 2015 )