-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۲۵, چهارشنبه

خلای معلوماتی درافکارعامه ی اروپا

 
                    نوشته ی : فروغی

           سیاست پوتین هراسیِ امریکا همانند ایران هراسی اش، دهشت آوراست .

     تبلیغات ونشرات یکجانبه درموردحوادث داغ جهان درکشورهای اروپایی ، مردم را درخلای معلوماتی بزرگی قرارداده و سبب شکل گیری قضاوتهای غیرواقعبینانه درمیان گروهها وطبقات گونه گون مردم گردیده است . من این حقیقت رادرمیان مردمان خوش قلب وخوش باورکشورآلمان- سرزمین علم وهنروشعر، ازحدود سی سال به اینسوباربار به عینیت و به چشم سرمشاهده کرده و درک کرده ام که آنان چه خوشباورانه هرآنچه را ازرسانه های خود می شنوند باورمی کنند وهیچگاهی تلاش نمی‌ کنند تا منابع موثق دیگری را جستجو نمایند.

     اروپاییانِ پس ازجنگ جهانی دوم - بخصوص آلمانِی های شکست خورده ازجنگ که تا هنوزمیزبان دهها هزارنظامی آمریکایی درخانه ی شان استند ، به بحران های خونین جهان ( که اغلباً دست آمریکا درخلق وایجاد آنها دخیل بوده است ) ، همانگونه می بینند که سازمان استخبارات امریکا و پنتاگون می بیند . طوری که دیده می شود تبلیغات روی بسیاری حوادث داغ جهانی دراروپا – بخصوص در آلمان ، بیشتربه تقلید وتبعیت ازرسانه ها ومنابع خبری- اطلاعاتی ایالات متحده ی آمریکا صورت می‌گیرد که بالطبعه همواره ‌ازکانال تنگ سانسورآنان هم عبورمی نماید.

    ارچند نادرستی این دنباله روی اطلاعاتی - معلوماتی ازامریکا ، بارباربشکل مفتضحانه ای آشکاروبرملا شده است ؛ اما بدلیل تسلط قلدرمآبانه ی آمریکا بردولت‌ها و روان اروپاییان، بازهم دنباله روی وباوربه دروغ های شاخداراطلاعاتی ادامه یافته است. من تا هنوزخبرو بیانیه ی رسمی را شاهد نیستم که کدام دولت اروپایی بدلیل شرکت بیهوده ی شان درجنگ های عراق یا افغانستان ازمردمان مظلوم این دوکشور، معذرت خواسته باشند. با آنکه رسانه های جمعی اعتراف کردند که صدام حسین بمب اتمی نداشت و یا آمریکاییان افغانستان را آگاهانه به گروه تروریستی طالبان سپردند ؛ اما هیچ دولتی بخاطردنباله روی های ویرانگرشان ازامریکا وشرکت مرگ آورشان درجنگهایی که امریکا براه انداخته بود ، از کسی پوزش نخواسته است .

     من باوردارم که دیریازود اروپاییان به حقایق تلخ جنگ اوکراین ونقش ویرانگرانه ی آمریکا درین جنگ هم پی خواهندبرد ؛ اما آن وقت دیرخواهد بود . چون درآن زمان، هم اوکراین به ویرانه مبدل شده است ، هم روسیه ضعیف و درمانده شده وهم اروپا با هزارویک مشکل وچالش اقتصادی روبروومحتاج امریکا شده است . ناگفته نگذریم که درجنگ اوکراین این فقط آمریکاست که دست بالاداشته وازفروش سلاح های مرگباراش براروپا صدها میلیارد دالرسود خواهدبرد . همین اکنون تنها درسومین هفته ی پس ازآغازجنگ اوکراین است که امریکاییان برای تهیه وفروش 30 فروند جت جنگی مدرن اف ــ 35  برای آلمان ، 64 فروند برای فنلند ، 32 فروند برای پولند و 52 فروند برای ناروی ، آماده گی گرفته وازفروش آن دهها میلیارد دالربه کیسه خواهند زد.

   اروپاییان تاوان خوشباوری ها ودنباله روی های شان را تازمانی خواهندپرداخت که بجای باوربه امریکا وناتوکه آنان را همواره به دشمنی با روسیه وچین تشویق وترغیب می نماید، به خود وبه اتحادیه ی قدرتمند خود ( اتحادیه ی اروپا ) تکیه وباورمستقلانه پیدا نمایند. 

   اروپاییان باید به این حقیقت پی ببرند که امریکاییان سودجوهمانگونه که با تحقق سیاست ایران هراسی،اعراب ثروتمند را مطیع ومنقادخودکرده ، سالانه دهها میلیارد دالر سلاح ومهمات جنگی برآنان می فروشند؛ با تحقق سیاست پوتین هراسی هم ، می خواهند اروپا را تا ابد مطیع ومنقاد خود نگهداشته ، ازصنعت و ثروت آنان سود برده ، تولیدات نظامی گران قیمت شانرا برآنان به فروش برسانند .