-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۲۰, جمعه

مخدوم عالم/ به اتهام جاسوسی به اشرف غنی و یک کشور خارجی متهم شد


محصلان طالب در ایران، داعش برآمده اند

بیانیۀ داعش در مورد تسلیمی معاون داعش به طالبانمنابع طالبان:

مخدوم عالم فرمانده برجسته ازبیک تبار در شمال با اتهام جاسوسی به کشورهای خارجی و راپوررسانی به حکومت های کرزی و اشرف غنی متهم شده است.

وی مدتی پیش بنا به دستور ملافاضل مظلوم دستگیر شد. 

قبلا گزارش شده بود که وی به جرم آدم ربایی در شمال در زمان حکومت های کرزی و غنی از سوی استخبارات نظامی طالبان دستگیر شده است.


منبع اطلاعاتی می گوید:

"بر اساس اسناد به دست آمده از آرشیو ریاست عمومی امنیت ملی پیشین، مخدوم عالم در طول 10 سال گذشته بیش از یک (1) میلیون دالر از بخش سرحدی و اقوام و قبایل ریاست 024 این اداره دریافت کرده است. 

سازمان استخباراتی آمریکا نیز از این معامله مطلع بود. ماموریت مخدوم عالم نیز بسیار خطرناک بود" 

به گفته وی، مخدوم عالم مأموریت داشت بین گروه های طالبان و گروه با داعش* درگیری ها ایجاد کند تا وضعیت امنیتی در ولایات شمالی جوزجان، فاریاب، سری پل و سمنگان را تشدید بخشد.

وی در مناطقی که طالبان حضور نداشتند مفرزه های طالب را ایجاد می کرد تا زمینه همکاری با داعش را فراهم کند. 

دراتهامات وی همچنان آمده است که وی با گروه های تروریستی آسیای مرکزی، به ویژه جنبش اسلامی ازبکستان* داشت رابطه نزدیک داشت.

به منظور اکمال جنبش اسلامی ازبکستان و همکاری در سفر اعضای آن به خارج از افغانستان از اداره امنیت افغانستان کمک می گرفت.

مخدوم علم والی نامنهاد طالبان و پس از روی کار آمدن آنها رئیس کمیسیون نظامی ولایتی در فاریاب بود. او در 13 جنوری به مقر استخبارات طالبان در مزار شریف مرکز ولایت بلخ احضار و به جرم آدم ربایی دستگیر شد. حکم بازداشت توسط ملا فاضل، معاون وزیر دفاع طالبان صادر شد که در زمان حکومت اول طالبان (1996-2001) اسیرنیروهای عبدالرشید دوستم در فاریاب بود.


در همین حال، نقیب الله فائق، والی پیشین فاریاب (2018 - 2021)، در ماه جنوری سال جاری، در روزهای تظاهرات بزرگ به حمایت از مخدوم عالم در شهر میمنه، مرکز فاریاب، به رسانه ها گفت قضیه آدم‌ربایی مخدوم عالم در زمانی که وی والی بود، مطرح شده بود اما خود طالبان به این قضیه توجه نکردند. 

اگر جرم مخدوم عالم ثابت شود، این مساله هم ثابت خواهد شد که حکومت های پیشین و حامیان آن ها – آمریکا در پروژه طالب سازی داعش سازی و تسلیمی شمال افغانستان به گروههای تروریستی دست داشته اند.


داعش ایران

مصباح الدین نوری

احمد شعیب میثاق 

عبدالله عابد تیموری

قاری محمود محمدی 

ابو مصعب بهلول مخلص

 

این ها تحت پوشش طالب اما در واقع اعضای داعش اند که در دانشگاه ایران در استان گرگان گلستان در دانشگاه المصطفی درس می خوانند. 

اطلاعات سپاه ایران به تازه گی کشف کرده است که این دانشجویان طالب در واقع اعضای نفوذی داعش می باشند.

رهبری شبکه دانشجویان طالب ( درواقع اعضای داعش) را همین دستار سیاه  به اسم  ابو مصعب بهلول مخلص یکی  از افراد بر جسته طالبان درحوزه  غرب افعانستان برعهده دارد. 

بهلول مخلص در اصل مسوول جلب وجذب برای داعش است.

طبق گزارش از سال بدین طرف اطلاعات سپاه برنامه نفوذ درگروه های افراطی افغانستان را از طریق جذب دانشجو به برخی دانشگاه های ایران دنبال می کند. 

  نمونه بارز اعمال نفوذ درصفوف تندروان، موجودیت دانشگاه  جامعه المصطفی در کابل ( ده بوری چهار راهی شهید) و نمایندگی اش در ولایت هرات است.

این دانشگاه که از سال ها پیش در افغانستان فعالیت داشت، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران ایران مدیریت می شد و از این طریق جوانان را بورسیه داده و آهسته آهسته آنان را به محور اهداف شان جذب کرده و در نهاد ها و ارگان های دولتی افغانستان آن ها را به کار می گرفتند.

  این روند حالا نیز در بین  طالبان ادامه دارد و از طالبان خواسته اند  جوانان خویش را  جهت استفاده از بورسیه های لیسانس و ماستری معرفی نمایند که در طول چند سال تحت تاثیر  قرار گرفته و در هر نهادی که بعدا بیایند به نفع اطلاعات سپاه فعالیت کنند.

 تعداد کثیری از جوانان در دام افتاده و ادارۀ اطلاعات طالبان نیز از چند ولایت، تعدادی را معرفی کرده اند که در دانشگاه  المصطفی گرگان گلستان شامل شوند.

 یکی ازین دانشجویان که در راس هسته دانشجویان اعزامی به دانشگاه گرگان گلستان قرار داد، طالبی است از حوزه غرب افعانستان به نام ابومصعب بهلول مخلص که درواقعیت امر، یکی از مسوولان جلب و جذب گروه داعش است. 

اطلاعات سپاه با فکر این که مثل زمان  حکومت های گذشته جوانان برای تحصیل می‌آیند تا از ایشان استفاده نمایند داعش در دانشگاه المصطفی گرگان و دیگر دانشگاه های آن ها نفوذ نموده است که در آینده  برای  دانشجو های واقعی درد سر ساز خواهند شد و این  افراد از ولایت های بدخشان تخار  فراه و کابل می‌باشند.

ابو مصعب الشرقاوی

ابومصعب زرقاوی

موارد عمدۀ بیانیۀ داعش درمورد پیوستن مسلم دوست به طالبان

مسلم دوست – عبدالرحیم کوتوال- از ولسوالی کوت ننگرهار – ساکن منطقه لاغرجو است. او دست پروردۀ امنیت ملی افغانستان بود که کفریت خود را زیرلباس سفید پنهان کرده بود. 

تلاش می کرد بین مجاهدین داعش، مساله افغانیت و پاکستانیت را دامن بزند.

 کوشش می کرد که جهاد خلافت را در محدوده افغانستان نگهدارد. مجاهدین را بین پاکستان و افغانستان تقسیم می کرد. تلاش برای راه اندازی حنفی – سلفی

والی داعش خراسان نایب عبدالروف خادم را بدنام کند. به مجاهدین افغانی الاصل این شبهه را ایجاد می کرد که چرا رهبر ما پاکستانی از قوم ورکزی است. باید افغانی باشد.

پالیسی رسمی دولت اسلامی داعش این است که هرچه سگ ها از دنبالش غف غف کنند. سرخوده دور نمی دهد. کاروان دولت اسلامی به سر منزل درخشان روان است.

بسیاری از مردم جنبش جهانی خلافت را به آی ایس آی محدود می کنند. جنگ دولت اسلامی در پاکستان وجنگ علیه ملیشه های مرتد طالبان از چشم هیچ کس پوشیده نیست.

مسلم دوست همراز و رفیق امرالله صالح دفتر مأموریت خود را عوض کرد و در واقع به کارهای قبلی اش برگشت. او در گذشته در چوکات امنیت ملی کار کرده و راپور فعالیت هایش به سیا حواله می شد.

شدت دشمنی ووحشت آی اس آی در برابر دولت اسلامی داعش هم امری مبرهن است. او اکنون او به ملیشه های مرتد آی اس آی ( طالبان) پیوست. در دولت اسلامی کدام مقامی نداشت و از گذشته کسی او را حتی به چشم یک حیوان هم نگاه نمی کرد و سرش حساب نمی شد. در قصه اش نیستیم. به محبوبیت و حیثیت دولت اسلامی صدمه زده نه توانست. 

از زمانی که در موصل در مسجد جامعه نورالدین زنگی خلیفه ابوبکرالبغدادی تقبله الله اعلام خلافت کرد، 36 ولایت و حوزه قیام خود را شروع کردند که یکی اش ولایت خراسان بود. 

د ناپاکستان مرتد فوج – 

این ملایی است که کتاب و سنت بر او لعنت می گوید. نزد سلفی می رفت که حنفی ها چرا از سلفی های خدمت گار والی تعیین نکرده اند. این گپ را به عمرکاروان و سعدالامارتی هم گفته بودند که باید والی خود را تعیین کنید که سلفی و افغانی باشد.


بعد از اعلام دولت اسلامی شورای کویته به خواست آی اس آی فیصله کردند که تنظیم حافظ سعید خان از خاک افغانستان خارج ساخته شوند. مدرسه هایش را بند کردند. ما بیعت ویدیویی به خلافت موصل فرستادیم.

دراول بیعت جواسیس هند افغانستان و پاکستان به سوی ولایت خراسان هجوم آوردند. یکی ازین جواسیس، مسلم دوست بود. می خواست درمقام رهبری جا پا پیدا کند. دوم راز های خلافت را به هند و پاکستان و افغانستان برساند. 

پاکستان کوشش می کرد که مجاهدین خلافت مانند امارت اسلامی تنها در افغانستان بجنگند وتلاش امنیت ملی افغانستان اینبود که داعش به کمک هند برضد پاکستان بجنگد. تا ازین طریق در بین مجاهدین خلافت، یک فکر گنده وطنیت و قومیت شیوع پیدا کند. دنبال موقف بودند تا پروژه خود را عملی کنند. 

سردسته این آدم ها مسلم دوست بود. 

آی اس آی به وسیله یک افسربازنشسته اردوی خود در غنی خیل ننگرهار یک فارم مرغداری درست کرد که مسلم دوست مرتد در آن به حیث یک استاد در آن کار می کرد. اما ارگان کشفی خلافت او را گرفتار و به منطقه تمکین انتقال داده و به تمام اعمال خود اعتراف کرد و افسر فوج به سزای اعمال خود رسید.

شیران خلافت در یک زمان با دو کشور طاغوتی- در نواحی وکیلان کویته، اکادمی پلیس، زیارت قلندر، و به روز جمعه در یک امام بارگاه شیعیان حملات کردند. 

این بچه بلعم باعور می خواست که مرکزیت خلافت رانسبت به حافظ سعید خان صیب بدگمان ساخته از ولایت عزل کند. اختلاف اندازی هایش یک دفعه به حدی زیاد شد که نزدیک بود مجاهدین داعش دو فرقه شوند.

او با یک مفتی ارتباطی آی اس آی در رابطه بود و پنج سال در خوست پناه گرفت اما مجاهدین خلافت درین مدت همه جا زیر باران بم ها قرار داشتند. او یک ملیشه کرایی بلک واتر امریکایی است.