-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۲۱, شنبه

فهیم قسیم چه گونه کمر افغانستان نوین را شکست؟

باسط آریانفر

 فهمِ فهیم از قانون اساسی: « قانون اساسی چند ورق‌پاره‌ی بی‌ارزش است، فردا که خوشمان نیامد، پاره‌اش میکنیم و از سر یکی دیگر نوشته میکنیم». 

در جریان تدوین  قانون اساسی و طرح ساختار نظام، چند تن از اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی به‌شمول عبدالحی خراسانی به دفتر ملا فهیم میروند و از او میخواهند که در مورد قانون اساسی با جدیت بیشتر برخورد کند و نگذارد کرزی و تکنوکرات‌های چون غنی، احدی، جلالی…. قانون اساسی را آنگونه که میل‌شان است، ترتیب و تدوین کنند. 

فهیم با پوزخندِ تحقیرآمیزی به افراد نگاه میکند و میگوید: «مانعی ایجاد نکنید و بگذارید هررقم که دلشان است، قانون بنویسند. من و کرزی صیب جور میاییم. قانون اساسی متن مقدس که نیست، چند ورق‌پاره است. فردا که خوشم نیامد، پاره‌اش میکنم و یکی دیگر نوشته‌ میکنیم.»

هر گلوله‌ی که امروز به سینه و فرق یک تاجیک به ویژه پنج‌شیری اصابت میکند، نقش فهیم و یارانش کم از نقش شلیک‌کننده‌ی آن گلوله نیست.

ما تاوان حماقت‌های این مردم را می‌پردازیم.