-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ فروردین ۱۰, چهارشنبه

این حماقتِ دیگر را بخوانید

 


محمدعثمان نجیب نوشت:

این حماقتِ دیگر را بخوانید.  

از انترنت استفاده می‌کند. وتساپ دارد، پیام‌گیر دارد، فیسبوک دارد و خلاصه خودش را مسلمان هم قلم‌داد کرده دو ارشاد دارد  :

۱- در انترنت می‌‌نویسد که دا انترنت بند شی

۲- قطع انترنت را مانند نماز پیشین فرض می‌داند. یعنی دیگر نماز ها برایش فرض نیستند و مولوی های ختنه  ناشده‌ی شان که بدون هیچ گپی مسلمان نیستند.

آقای مفتی ختنه ناشده محمدطاهر محبی.