-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۱۸, چهارشنبه

قمار ترکیه در افغانستان

 قرار است  از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ مارچ 2022 مولوی امیرخان متقی به عنوان وزیرخارجه رسمی افغانستان به دعوت ترکیه در نشست دیپلماتیک انتالیا اشتراک کند.

تمام شخصیت های افغانستان در هر گوشه دنیا باید درهمان روز ها در برابر سفارت و قنسلگری های ترکیه  دست به اعتراض بزنند و نگذارند که ترکیه و یا هیچ کشور دیگر  زمینه رسمی شدن این رژیم‌ را مساعد نمایند.