-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ فروردین ۲, سه‌شنبه

miss you baba"و"love you


سمیع الحق صارم چنین نوشت:

 رفتم به صفحه دکتر غنی تا پیامش را بشنوم، وقتی به کمنت‌ها متوجه شدم، همان باور نیم بند همزیستی وهمپذیری را نیز از ذهنم بردند، وقتی به موجی از کمنت پشتون‌ها بر می‌خورید که از او بنام بابا تقدیر می‌کنند/کردند. با آن کلمات وجملات که "زنده باد بابا که لندغرها را گم کردی"، "جانم استی بابا"، "ژوند ژوند بابا"، miss you baba"و"love you" گفته اند. اصلن دیگر این باور که اقوام غیر پشتون می‌توانند با پشتون‌ها برادروار زندگی کنند در ذهن و ضمیر آدمی می‌میرد. چون این باور پیش از آن‌که در ضمیر و ذهن دیگران مرده باشد، از ضمیر و ذهن پشتون‌های افغانستان پاک شده است.

این شعار وحدت ملی، همزیستی و همپذیری در افغانستان واهی است در ذهن ملا، کمونیست وتکنوکرات اکثریت پشتون‌ها مرده است فقط زبان‌شان هست که برای فریب می‌گویند.

 شما فکر کنید غنی هنوزهم از حنجره اش شعار وحدت ملی بیرون میدهد، می‌گوید: "هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست و هیچ افغان از افغان کم‌تر نیست"!.

نخبه‌گان پشتون شعار وحدت ملی مصرفی ساخته اند از این شعار مسکن به اقوام دیگر استفاده می‌کنند تا حکومت‌شان بقا بدهند.