-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ فروردین ۲۴, چهارشنبه

ثبوت ناکارآمدی ناکارآمدی ناتو

  

   
 جنگ اوکراین درواقع جنگ میان روسیه وناتواست .

   نوشته ی :اسماعیل فروغی     تهاجم روسیه بر اوکراین، قبل ازهمه ناکارآمدی پیمان نظامی ناتورا برملاترخواهد کرد.ارچند ناکامی ها وناکارآمدی های ناتو، قبلاً درجنگها ومنازعات افغانستان،  سوریه، عراق،لیبیا ویمن برجسته شده بود ؛ اما اینباراین ناکارآمدی چنان مسلم وقطعی به نظرمی رسد که حتا اگرجنگ دراوکراین به بن بست هم برسد ، دستگاه نظامی ناتو و یکه تازی های آمریکا درسیاست‌های جهانی به آخرخط خواهد رسید.

     حقایق میدانی جنگ دراوکراین نشان می دهد که جنگ اوکراین درواقع جنگ میان روسیه و ناتوست نه جنگ میان روسیه واوکراین . با آنکه آمریکا وغرب اذعان داشته اند که نمی‌خواهند با روسیه درگیرجنگ شوند ؛ اما آنان با ارسال سیل سلاحهای خطرناک و مدرن ( از توپ وتانک وتجهیزات مرگبارنظامی گرفته تا راکت‌های استنگر ، راکتهای ضدتانک وتسلیحات دفاع هوایی و ضدهوایی ) به اوکراین ، عملاً دربرابر روسیه وارد میدان جنگ شده اند ـ جنگی تمام  عیار. قرارمعلوم ایالات متحده ی امریکا و شماری از کشورهای اروپایی تعهد داده اند که تسلیحات نظامی پیشرفته و بسیار فراوان به اوکراین ارسال نمایند . به گزارش وال استریت جورنال تنها کمک های تسلیحاتی امریکا به اوکراین دراولین گام شامل  1400موشک استنگر،5000موشک ضدتانک جاولین ،7000موشک ضدزره دیگر،صدهاپهبادنظامی وهزاران نوع سلاح و تجهیزات دیگر می شود. به همین سان کمکهای نظامی ازسوی تعدادزیادی ازکشورهای اروپایی به اوکراین که به گفته ی تعداد زیادی از کارشناسان باعث طولانی‌ترشدن جنگ و طولانی ترشدن حملات روسیه خواهد شد وجنگ اوکراین را به "جنگ فرسایشی” تبدیل خواهد کرد.

    ناتوهم اکنون باتمام توان وبا تخصیص آشکاروپنهان میلیاردها دالربرای تأمین مالی این جنگ ،می خواهند روسیه را به زانو درآورده ، به هدف بزرگ استراتژیک شان که بازگرداندن روسیه به دوران بوریس یلسن است ، دست بیابند ؛ اما روسیه که حالا خوداش را ضعیف ترازناتو نمی بیند ، می‌خواهد با ایستادن دربرابرپیشروی های فزاینده ی ناتو ، با زورمانع پیوستن اوکراین به پیمان نظامی ناتو شده، به این وسیله سیلی محکمی بروی آمریکا و ناتو بکوبد .

    روسیه خوب می داند که پس ازلغو پیمان نظامی وارسا ، ناتو ــ دررأس امریکا بجای اعلان لغو متقابل آن پیمان ، خلاف توافقات بین المللي و بی توجه به منافع امنیتی روسیه ،عمداً به گسترش آن پیمان پرداخته، بحران وجنگ را در نزدیکی مرزهای روسیه دامن می زنند.

    بی‌مورد نیست که هفته ی پیش آقای " ژائولیان " سخنگوی وزارت خارجه ی چین با انتقاد تنداز گسترش ناتو به شرق اروپا و کشورهای جدا شده ازپیکراتحادشوروی سابق بصراحت گفت که : « این ائتلاف نظامی باید پس از فروپاشی اتحاد شوروی درهمان زمان - درسال 1991 منحل می شد ... »

      این دیپلومات بلندپایه ی چینی درباره ی نقش ناتوبعنوان ابزارجیوپولیتیک ایالات متحده ی آمریکا درادامه میگوید که : « برخلاف وعده های داده شده به سران شوروی سابق ، ناتوچندین دهه به سمت شرق دراروپا گسترش یافت واین امرگام به گام روسیه را به محاصره کشیده ودرنهایت منجر به این بحران گردید. »

      چین که ازآغازبحرانِ اوکراین با تحریم های آمریکا وغرب مخالفت کرده است ، غربی ها راعامل تشدید تنش ها با روسیه پنداشته ، خودداری ناتوازرسیده گی به نگرانی های مشروع امنیتی روسیه را علت اصلی این جنگ و ویرانی دانسته است.

    "وانگ لوتونگ" مدیرعمومی اموراروپا دروزارت خارجه ی چین هم به وضاحت گفته است که : « ما با تحریم ها مخالفیم چون اثرات این تحریم هابه سایرنقاط جهان نیز سرایت کرده ، منجربه جنگهای ارزی ، تجاری ومالی و به خطرافتادن زنجیره ی صنعتی ، جهانی سازی و حتا نظم اقتصادی جهانی می شود... »

    طوری که دیده می شود سیاستمداران روسی و چینایی متفقاً به این باوراند که ناتو - درراس امریکا عامل اصلی بحران ها وجنگها در تمام نقاط جهان ازجمله دراوکراین استند که باید جلو آنان گرفته شده و به ناکارآمدی ولغوناتو سرعت بیشتر بخشیده شود.

    به هر نتیجه ی جنگ اوکراین برسد ، بی تردید یکی ازنتایج روشن این جنگ ، تثبیت دوباره ی نا کارآمدی ناتو ، پایان جهان یک قطبی وپایان یکه تازی های امریکا درجهان نو خواهد بود.