-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ فروردین ۱۵, دوشنبه

حملات نیروهای مقاومت در حصارک پنجشیر تحت فرماندهی جنرال حامدسیفی


صف طالبان را بی نظم ساخته

اگر  چند ضربه دیگر طالبان این قسم  بخورند بدون جنگ فرار می‌کنند.ارتباط بین پایگاه های مقاومتچی ها تامین است و این مساله قابلیت مانور در جنگ های متحرک را افزایش داده. 

بعد از تحویلدهی پنجشیر از سوی شماری از قوماندانان نسل اول و مولوی های ارتباطی با شبکه حقانی، این نخستین بار است که ظرفیت عملیاتی دسته جات مقاومت در نبرد با طالبان خود را نشان داده

مسیر راه های حصارک  به استقامت   سنجن  به استقامت  نجراب و به استقامت  عبداله خیل دره می‌رود  نیروهای مورال خوب دارند.

  گزارش اپراتیفی جبهه مقاومت می رساند که هنوز فرمان عملیات علیه طالبان صادر نشده.

چون هنوز نود درصد نقاط پنجشیر  زیر برف آست.

مگر حمله طالبان ناگهان به این استقامت انجام گرفت که مقاومتچی ها به آن پاسخ دادند.

شیخ احمد منجهور مشهور به شیخک که  برای سارنوال کرام کار می‌ کند حالا امر امنیت  بازارک است،

شیخک از راه  دره عبداله خیل بالای نیروهای مقاومت خوده پیش کده بود که سرشکسته شده

مقاومتگران از قرارگاه های آبدره، فراج و دره سوی حصارک شتافتند تا طالبا از محاصره قادر به فرار نشوند. طالبا نیز نیروهای کمکی حول حلقه‌ی محاصره فرستاده اند و درگیری به شدت ادامه دارد.

دو انفجار هدفمند و نیرومند در دره حصارک 

در اين انفجارات يك تانک هاموی و يك عرداه موتر هايلكس با سواری هایش متلاشی 

طالبان در پیچ و خم های کوهستانات دره عبدالله خیل ولسوالی رده و کوه حصارک بیش از 50 تن کشته داده اند. طالبان از بزرگان محلی خواسته است تا اجساد و زخمی های شان را از کوه ها پائین کنند. 

شب گذشته در منطقه درخیل و تلخه یکبار دیگر درگیری وی داد. گزارش اولیه چهار جسد کشته های طالب روی زمین مانده 

اما متاسفانه شب گذشته فرمانده"سمیع عثمانی" در نبرد دیشب در کوه‌ تلخه ولسوالی دره به جهان باقی شتافته.

سه نفر زخمی شده و زخمی ها به اسارت طالبان درآمده اند. هنگام شب فرمانده عثمانی به نفراتش با کمین طالبان رو به رو شده بود. 

شمار زخمی های طالبان در سه روز اخیر در شفاخانه ایمر جنسی پنجشیر از 50 تن بالا رفته

در اثر انفجار پل مهم حصارک در پنجشیرسیستم انتقالاتی و عملیاتی طالبان مختل شده

بخشی از نیروهای طالب از سه طرف درتیررس مقاومتچی ها اند. 

دریک گزارش آمده که ۲۰ طاالب همراه با ۳ جسد که از کوتل دره پنی عازم خواجه عبدالله خیل در کمین مقاومتگران روبرو شده کشته شده‌اند.

گزارش دیگری می گوید که طالبان از ساحه ی کوتل عبدالله خیل به  قریه ی عبدالله خیل پایین شدند.

 ( ۷ )تن ازکشته شدگان شان رابا خودحمل می نمایند.

ساعت 8:30 شب گذشته برای انتقال کشته شده های طالبان نیروهای کمکی با  (۱۳) عراده موتر رنجر از مرکز به ساحه ی عبدالله خیل قریه ی خواجه آمده بودند و کشته های طالبان را از راه ولسوالی دره منتقل نمودند.

طالبان شکست خورده دو استاد را دستگیر کردند!

 پس از شکست سنگین در ولسوالی رخه نزدیک  قرارگاه حصار به دستگیری دوتن از استادان مکتب کوه تلخه اقدام کرده اند.

 فرماندهی منطقه به عهده امین مرشتان است. 

تا فعلا طالبان دیگر توان تحرک از استقامت های سرک درخیل، شوفه  آبدره،  منجهور، کوه تلخه و ساحه عبدالله خیل را ندارند. یک وحشت عجیب و غریب دربین شان به وجود آمده

صد ها از پاکستانی های تازه آمده، بیش از دیگران سراسیمه و بی انضباط شده اند. 

درجنگ حصارک مولوی گلبدین حنفی فرمانده قطعه ی سرخ شان در ولسوالی رخه را از دست دادند. اما تازه ترین گزارش مشعر است که فرد کشته شده، مولوی گلبدین نه، بلکه کس دیگری بوده است.