-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ فروردین ۱۷, چهارشنبه

جلسه جنگی شبکه حقانی در وزارت دفاع

 

فصیح الدین گفت: فتح پنجشیر واندراب امکان ندارد.منابع ما در کابل نیم شب گذشته گزارش داده اند که جلسه فرماندهان شبکه حقانی با حضور فصیح الدین و ملایعقوب در وزارت دفاع

استخبارات مقاومت هشدار می دهد که به زودی قوای چند ملیتی طالب بار دیگر در استقامت پنجشیر و اندراب دست به حمله می زنند.


فصیح الدین گفته است که با این شیوه نمی شود بر اندراب و پنجشیر غلبه کرد. 

هشت ماه پیش از سرکوب مردم علنی گپ می زد. اکنون قرارگاه پنجشیر را ترک کرده و به کابل رفته است.

تلفات زیاد در جنگ های اخیر درین دو استقامت از مردم جنوبی بوده است. 

علت: نا بلدی به منطقه و قومانده ناپذیری بوده

به همکاران محلی شان از سر غرور، اهمیت قایل نمی شوند.

فیصله: مجاهدین منطقه ( منظور شان اجیران پیوسته به طالب درپنجشیر و اندراب) باید هم در خط اول بروند و هم راه بلد نیروهای دیگر باشند.

اما همکاران محلی طالبان هرگونه مورال جنگی خود را بعد از شکست های اخیر از دست داده اند. 


اکنون طالبان تخاری و بدخشی را امر حرکت داده اند به طرف پنجشیر و اندراب

بعید است مثل روزهای سقوط کابل و افغانستان، این نیروها بتوانید جاده صاف شبکه حقانی شوند. 

راپورهایی است که طالبان بدخشانی میلی به جنگیدن با مردم پنجشیر و اندراب را ندارند.


روحیه طالبان تاجیک ظرف هشت ماه به ضرر طالبان جنوبی و طالبان پاکستانی تغییر کرده است. اکثر شان از سرکوب طالبان ازبک نسبت به سرنوشت خود مشکوک شده اند.

گزارش می شود که سران طالب می گویند: اگر همین حالا چاره کار پنجشیر و اندراب نشود آن ها به امارت اسلامی حمله خواهند کرد.

امکان تصفیه قوماندان های تاجیک مانند ازبک ها قوی است.


قوماندانان طالب در شمال ترس ازین دارند که اگر راه ورسج را که دهلیز اکمالاتی تخار به سوی اندراب ها را با هم وصل می کند، مسدود کنند.

سوال درجلسه طالبان این بوده که اندراب و پنجشیر این همه سلاح و لوژستیک را از کجا آورده اند؟

عملیات تعرضی طالبان در روز های اخیر در اندرابپ، فتح سنگرهای مرتفع اندراب نیست فعلا تلاش دارند راه ورسج را سر شان بند کنند. 

قطعات طالب اکنون مناطق پائینی اندراب مرکز گرفته و منتظر فرمان اند.

اما این فرمان به آسانی ابلاغ نمی شود.

چرا که امید به پیروزی حمله بر قرارگاه های اندراب از صد فیصد، ده فیصد است. نود درصدش تلفات است.

منابع مرتبط با گزارشنامه افغانستان به من گفتند که طالب از وصل شدن اندراب و جبهه پنجشیر به تشویش اند. درجلسه قوماندانان شبکه حقانی در وزارت دفاع یک موضوع بحث هم همین بوده.

استخبارات جبهه مقاومت می گوید که جبهات اندارب و پنجشیر شکست ناپذیر است و حالا شبکه حقانی این مساله را صحیح فهمیده

به همین سبب به کار اپراتیفی و استخباراتی شدت داده اند. دستور داده شده که علمای دینی محلات را جمع کنند تا راه رخنه به جبهه باز شود.

روی همکار خلیل اندرابی و دو نفر دیگر که اکنون نام گرفتن شان به مصلحت نیست حساب می کنند.

تا حال، این تدابیر بیخی ناکام بوده

در پنجشیر، گزارش پیاپی می رسد که قطعات جا به جا شده در بین مسجد ها، مکتب ها و خانه های خالی مردم از کمین گیری مخالفان به ترس افتاده اند. 

می ترسند و خود را گوشه می کنند.

در مسجد ده قاضی بخشی خیل، چهار نفر طالب سلاح های خود را گذاشته خود شان فرار کرده اند. دسته جات دیگر طالب به انتقام گیری شدید از غیرنظامیان روی آورده . خانه های مردم را درحصارک آتش زده و حتی به گاو و گوسفند های شان تیراندازی می کنند. 

غیرنظامیان خود به خطر تبدیل می شوند.

طالب درچند نقطه از جمله عنابه ایست بازرسی زده. از هر مسافر راه تذکره می خواهند.

پنجابی ها را می پالند که از جبهه می گریزند.


جنگ درشمال تشدید می شود. برکناری عمران خان و اظهارات واضح قمر بجوا علیه حمله روسیه

میدان نبرد درشمال را پیچیده می کند. 

تا زمانی که عمران خان در صحنه بود، فشار کشورهای غربی برای محکوم کردن حمله نتیجه نداد.

کار شمال را باید یک طرفه کنند

ورنه طالبان در شمال غرق می شوند.

شکست نظامی طالبان در پنجشیر و اندراب، شاید یک تصمیم دیگر بگیرند

حتی مداخله پاکستان دور از تصور نیست.

شکست شبکه حقانی درشمال، به نفع امریکا نیست و پیوستن دو باره اردوی پاکستان به مساله، به معنی تشدید فشار جنگی است. 

اگر دو نقطه محوری سرکوب نشود؛ از کنترول بیرون می شود. غیرقابل سرکوب است.


هدف چیست؟ حداقل حفظ فضای جنگی درشمال، حفظ بحران و نقطه فشار برآسیای میانه تا معلوم شدن بازی خونین در اکرائین.

جنگجویان اندراب در طول زمستان نام خود را درتاریخ دفاع از زنده گی ثبت کرده اند.

اکنون نوبت پنجشیر است. روزهای سخت اما هیجان انگیزی در پیش رو داریم.