-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱, پنجشنبه

احتمال مسدود شدن شبکه اجتماعی

 

نخستین شکست سیاسی و روانی شبکه تروریستی طالبان درحال اتفاق افتادن است.

تا این دم فکر می شد که فقدان مشروعیت سیاسی نخستین شکست لاعلاج طالبان است.

شکست دیگر، بازگشت قوی تر به افراطیت، تعصب، ضدیت بازن و برچیدن بساط مدنیت شهری،

اما اینک شکست اصلی اتفاق می افتد.

قرار است اداره امر به معروف و نهی از منکر عنقریب یک گل دیگری را به آب بدهد.

طبق اطلاع بدست آمده از منابع موثق رهبری طالبان  برای وزارت مخابرات هدایت داده تا  دسترسی مردم به سایت های فیسبوک ،  یوتیوپ،  پاپجی و تیک تاک را مسدود کنند.

احتمالا سر از هفته آینده وزارت مخابرات روی بند نمودن این سایت ها اقدام نمایند

  این سایت ها  چند مورد  می‌باشد  یکی  این که صفوف طالبان با شنیدن آهنگ ها  دیدن فلم  ها  کاملا روحیه جنگی شان را از دست داده اند.

  دوم  جنگ روانی در صفحات فیسبوک طالبان را آشفته و بیچاره ساخته

 هر روز  جنایات شان برملا می‌شود

 جنگ ها  و شکست های شان همگانی می‌شود

 و این روحیه عساکر شان  را  خیلی تعضیف کرده است .

 پاپجی و  تیک تاک هم  از جنایت و خباثت شان رونمایی میکنند.

 از این رو چهار سایت هدایت داده شده تا بند شود.

  و مسولیت نظارت از برنامه در  مخابرات را بدوش وزارت  امر بل معروف  داده اند  .

ازین پس بازار فلتر شکن ها گرم می شود.

نبرد بین زنده گی و مرگ پسندی شدت می گیرد.

مسدود کردن فیس بوک، یوتیوپ، پابجی و تیک تاک اوج اشتباه و حمایت شبکه تروریستی طالبان را نشان می دهد.

 درین میان تویتر آیینه هر لحظه یی به جنایات طالبان است و در صورت بستن دریچه چهار عامل ارتباط همگانی پیش گفته، تویتر نیز بسته شود. به این ترتیب طالبان و رژیم قالبی اندیش کوریای شمالی در یک طراز قرار می گیرند.

اما آیا چنین اقدامی از سوی طالبان عملی هست؟

هرچند این اقدام ضربه سختی بر شبکه های همه گانی وارد می کند اما موقت است. دریای زنده گی و ارتباطات را یک شبکه تروریستی معتقد به عصر صحرا نشینی نمی تواند بند آورد.

اگر  فیلتر شکن استفاده شود احتمال دارد  منبعد مردم دسترسی  با سایت ها را بدون فیلتر شکن  نداشته باشند.