-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

نمونه ای از هزاران خیانت رویت ناشده

 منابع پولی در زمان جمهوری دروغ، تنها در دست اشرف غنی نبود، دیگر اعضای شرکت سهامی جمهوری نیز ، هرگاهی که هوس به سر شان می زد؛ از ذخایر خدادادی بین خود تقسیم می کردند. بیچاره حاجی راشدین میلیونر جهادی نیز خیلی به پول ضرورت داشته!