-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

لشکرکشی بی پیشینه ی طالبان برشمال

 


          نوشته ی : اسماعیل فروغی

      هجوم هزاران جنگجوی ریشو وموی کشال ازچهارسو برپنجشیرواندراب که به بهانه ی سرکوب مقاومتگران صورت گرفته است ، بیشتر به هدف کوچ دادن اجباری مردمان بومی پنجشیرودرنتیجه تصفیه ی قومی درتمام مناطق شمال کشوراست .

      این لشکرکشی فرقه ای که بی تردید به اساس نقشه و دستورجنرالان آی اس آی پاکستان براه افتاده است، ابتدا پنجشیر و اندراب و پس ازآن کُل شمال را مطیع ومنقاد خواهد کرد. این گروه تا دندان مسلح مهاجم که بیشترشامل طالبان وجنگجویان جنوب افغانستان است ، اختلافات قومی را درافغانستان بیشتردامن زده وجبهات جنگ در سراسرکشور را گسترده تر خواهد کرد.

     طوری که مردم محل و تصاویر تلویزیونی گواهی می دهند ، درین هجوم و لشکرکشی برپنجشیرواندراب ، نه تنها طالبان افغانی ازپکتیا و خوست بلکه طالبان پاکستانی ازآنسوی مرزدیورند هم که همه همسانِ هم موهای کشال و ریش های دراز دارند ، هم شرکت دارند - کسانی که قبلاً در اردوی طالبان شامل نبوده اند.

     طوری که معلوم است سازمان جهنمی استخبارات پاکستان (آی.اس.آی ) درایجاد و تشکیل این لشکر مهاجم نقش خاص و تعین کننده داشته  و قصد دارند آن را در تمام ولایات شمال افغانستان زیرنام لشکر بدری وغیره توسعه و تقویت ببخشند . پاکستان میخواهد مطابق نسخه ی قدیمی انگلیسی - نادرخانی یعنی استفاده از قبایل برای سرکوب مخالفان ،  هم اختلافات و دشمنی قومی را بیشتردامن بزند و هم باشنده گان بومی مناطق مختلف افغانستان را مجبور به کوچ اجباری کرده ، سرزمین های آنان را به گروه های جنگجویی که از جنوب افغانستان و وزیرستان شمالی و جنوبی برای سرکوب وقلع و قمع گردآورده اند ، هدیه بدهد.

      انتقال هزاران جنگجوی طالب از جنوب افغانستان و وزیرستان پاکستان به قصد بنیانگذاری مرکز نظامی بزرگ درسطح قول اردو درپنجشیر، در تخار و بسیاری نقاط دیگردرشمال کشور که اسکان دایمی جنگجویان و خانواده هایشان را درپی خواهد داشت ، هیچ معنا و تفسیری بجز کوچ دادن اجباری و تصفیه ی قومی نمی‌تواند داشته باشد.دستگیری های گروه گروه اهالی منطقه بمنظورایجادترس و رعب ، به وضاحت نشان می‌دهد که طالبان نه با مقاومتگران پنجشیر واندراب بلکه با تمام مردم عوام پنجشیر، اندراب ، بغلان،  تخار ، جوزجان ، بلخ ، سمنگان ، فاریاب ، سرپل ، بامیان ، دایکندی... و دیگر ولایات شمالی و مرکزی افغانستان ، در جنگ استند. آنان قصد دارند مطابق نقشه ی آی اس آی و سی آی ای آمریکا جنگ را درمیان تمام گروههای قومی شمال وبعداً آسیای میانه انتقال داده ، کوچ های اجباری و تصفیه های قومی درشمال و مناطق مرکزی افغانستان را یکی پی دیگرسروسامان ببخشند.

     اینکه آیا طالبان- این گروه تروریستی نیابتی می تواند این اهداف شوم و خطرناک حامیان پاکستانی شان را تحقق ببخشند ، شک و تردید وجود دارد . قدرتهای منطقه ای و مردم افغانستان هرگز به آنان اجازه نخواهند داد تا تمام مردمان بومی را ازمناطق شان رانده و یک گروه بنیادگرای بدوی و تروریست را بجای آنان مسکن گزین نمایند.

     به باورناظرانِ اوضاع افغانستان ، کوچ دادن های اجباری و تصفیه های قومی ، شورش ها ، قیام ها و رستاخیز ملی و مردمی را در پی خواهد داشت .دیر یا زود ، زنان ، مردان ، جوانان و کهنسالان مناطق تحت اشغال درشمال و مرکزافغانستان ، همه بپا خواهندخاست و طالبان را به خاستگاه اصلی شان ـ وزیرستان پاکستان خواهند فرستاد .