-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ خرداد ۱, یکشنبه

انفجار بزرگ در هوتل استقلال


به شمول رئیس الوزراء طالبان، شهاب الدین دلاور و امیرخان متقی در گردهم آیی مناسبتی حاضر بوده اند.

 از کابل خبر می رسد که ساعات قبل در داخل تالار هوتل بزرگ استقلال انفجاری بسیار نیرومند روی داده است. 

هوتل استقلال درمسیر جادۀ «چهل متره» ساحه غربی فرودگاه کابل رو به روی شهرک آریا موقعیت دارد.

درهمایش مناسبتی - حیثیتی هوتل استقلال، که به یاد بود از مولوی اختر منصور رهبر کشته شدۀ طالبان برگزار شده بود، شماری از سران رده اول طالبان وشبکه حقانی حضور داشتند.

در جلسه، شهاب الدین دلاور، امیرخان متقی و رئیس الوزراء حضور داشتند. به دلیل انسداد مسیر از دو طرف، هیچ گزارشی از رقم تلفات و مجروحان تا کنون داده نشده است. نهاد های ناظر اطلاعاتی طالبان به شدت از بروز هرگونه خبر به شبکه اجتماعی جلوگیری می کنند.