-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ خرداد ۸, یکشنبه

آمار کشتار هدفمند هزاره ها در هفت سال اخیر


در زمان ریاست جمهوری اشرف غنی1 جلریز 22 شهید

2 زابل 7 کودک و زن شهید

3 چهار راهی دهمزنگ 80 شهید و 231 زخمی

4 مسجد خواجه غولک مزار  14 شهید و 70 زخمی

5 شب قدر زیارت سخی 18 شهید 58 زخمی

 6 مسجد باقر العلوم  32 شهید 70  زخمی

7 تاله و برفک  14 کارگر شهید

8 مسجد الزهرا 4 شهید 9 زخمی

9 مسجد جوادیه هرات 32 شهید 70 زخمی

10 میرزا ولنگ  50 شهید

11  مسجد امام زمان پلخشک 40 شهید 95 زخمی

 12 مسجد امام زمان خیرخانه 56 شهید بیش از 50  زخمی

13  مرکز آموزشی تبیان 52  شهید 100  زخمی

14 مرکز آموزشی موعود 50 شهید 67  زخمی

15 مصلی شهید مزاری در هردو سال  43  شهید بیش از 100 زخمی

 16  مراسم نوروز ، سخی 33 شهید 70 زخمی

  17 مرکز توزیع تذکره 69  شهید بیشتر از 200  زخمی

 18 ورزشگاه میوند 35  شهید 95  زخمی

19   ارزگان خاص 31 شهید 

20 منطقه کندلان ارزگان 70 شهید

21 ولسوالی جاغوری 90 شهید بیش از 4500 خانواده بیجا

22 مالستان 10 شهید 20  زخمی

 23 سالن عروسی شهر ، کابل 63  شهید بیش از 200  زخمی

24  کوثر دانش 50  شهید 70  زخمی

25  زایشگاه تانک تیل ، برچی 20 شهید 30  زخمی

26  انفجار بامیان 24 شهید 50  زخمی 

27 حوادث بهسود تخمین 80  شهید

28  کارمندان دوبلاژ کابورا  28  شهید

29  چهار راهی زنبق 20  شهید

 30 موتر  کارمندان وزارت معدن 10 شهید

31  حوادث مسجد سبز سانچارک  35  شهید 

32 حوادث دره صوف 9 شهید و تعدادی زخمی

33 مسیر زاری در مزار شریف 13 شهید 

34 حوادث تیرباران بیمارستان در فیروز کوه ولایت غور 50 شهید 18  زخمی

35 مکتب سیدالشهدا ، کابل 90 شهید 170  زخمی


بعد از به قدرت رسیدن طالبان 


1 مسجد جامع سید آباد ، کندوز  150 شهید بیشتر از 200 زخمی  

2  قندهار مسجد اهل تشیع 36  شهید بیش از 70   زخمی 

3  مکتب عبدالرحیم شهید ، کابل 126 شهید 

4 مسجد سه دکان ، مزار شریف 40 شهید 80 زخمی البته این آمار طلوع نیز است بگفته مردم محل این آمار 102   شهید بیش از 126  تن زخمی شدند 

5 حادثه تروریستی شاه راه دره صوف مزار 5  شهید 1  زخمی 

6 دو انفجار جدا گانه شام امروز در مزار شریف ناحیه سه و ناحیه چهار در ایستگاه های موتر لینی مناطق هزاره نشین تعداد تلفات هنوز مشخص نیست 

7 دو انفجار جدا گانه در موتر های شهری ، کابل 6 شهید 7  زخمی 

فقط طالب و داعش این همه قتل عام کردند ،