-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ تیر ۹, پنجشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 303 | ناظران: قطع گذرگاه سالنگ اولویت دارد


 

مسعود پسر چی می‌خواهد و پوتین چی می‌کند

 نوشته‌ محمدعثمان نجیب      


جرگه ی مردانه ی طالبان ، افغانستان را بیشتردرباتلاق غرق خواهد کرد

 


     نوشته ی : اسماعیل فروغی

     طالبان مطابق نقشه ی پاکستان ، با نابودکردن تمام ارزشهای فرهنگی و ملی  و با پامال کردن حقوق اولیه ی سایراقوام داخل کشور،افغانستان را گام به گام بسوی سقوط کامل تا سرحد تجزیه سوق خواهند داد. آنان سعی می ورزند تا زنده گی را به اشکال مختلف براقوام هزاره ، تاجیک ، اوزبیک و حتا پشتون های تحول طلب، تا آن حد سخت وطاقت فرسابسازند که داروندارشان را به حراج گذاشته ، زمین ها ، خانه ها وکاشانه های شانرا به طالبانِ قدرتمند وحامیان وطرفداران شان ازهردوسوی مرز به قیمت بسیارنازل بفروشند وازوطن فرارنمایند.

      لویه جرگه ی اسلامی طالبان که به هدف کسب مشروعیت برای بنیادگراترین و بدوی ترین گروه تروریستی اسلامی براه افتاده است ، با اجازه ندادن حتا یک زن درجرگه ، ماهیت ننگین طالبان را بیشتربرملاکرده وسقوط افغانستان را درباتلاق دینی- طالبی وازهم پاشی کامل ارزش‌های فرهنگی وملی ، تندتروسریعترخواهد کرد . طالبان می خواهند باکسب مشروعیت نسبی ازین جرگه ی فرمایشیِ ملاها، مکاتب ودانشکده ها رابیشتربا درونمایه ی دینی افراطی عجین وآراسته کرده ، علم وآگاهی وآزادی رادر افغانستان تا نقطه ی صفر تنزل بدهند .آنان می خواهند با کُشتن روح آزادی درمردم ، وابسته گی کشوررا به پاکستان مستحکم تروبا دوام ترکرده و با جلب اعتماد کشورهای قدرتمند منطقه ای چون جمهوری خلق چین ، روسیه ، ایران وهندوستان ، بازی موش و گربه را با مخالفان براه انداخته ، هم حمایت وسرمایه های بیرونی را جلب نمایند وهم وابسته گی به پاکستان و آی اس آی را استحکام بیشترببخشند.

   بازگشت تعداد زیادی ازدزدان سرشناس جمهوریتِ سه نفره ی داکترغنی به افغانستان، بخوبی نشان می دهد که بزودی طالبان (شامل طالبانِ شبکه ی حقانی و طالبانِ قندهاری ) به مشوره وشراکت فاروق وردک ها ، چکری ها ، امین ارسلا ها و دیگران ... با فروش ارزان و نزدیک به مفت منابع زیرزمینی ، تسلط و نظارت بربنادر، بانک ها ، شاروالی ها وغیره ، دامن فساد را درسطح کل کشورچنان گسترده و پهن نمایند که شاه دزدی های فاروق وردک ها ، همایون قیومی ها ، عطامحمد نورها واجمل احمدی ها را ازیاد ببریم.

      به باورمن ، افغانستان هیچ گاهی به اندازه ی امروزذلیل وبدنام نشده وتا این حد به پرتگاه نابودی وسقوط نزدیک نبوده است. طالبان با دایرکردن این جرگه ی ملایی مردانه وحذف کامل زنان ازین مجلس بزرگ، مردم افغانستان را نا متمدن ترین، زن ستیز ترین ونادان ترین مردم روی زمین که اززن وآگاهی وآزادی زن هراس دارند ، معرفی می نمایند . طالبان می خواهند به دستورآی اس آی پاکستان اینبارافغانستان را درپرتگاه نابودی کامل پرتاب نمایند.       

      اما افغانستان باید نجات داده شود . مردم باید تسلیم جهل و تروریزم نشوند. تنها راه نجات افغانستان ازسقوط کامل درپرتگاهی که پاکستان تدارک ديده است، تشکیل یک جبهه ی متحد ملی است - جبهه ی آزادیبخش با شرکت تمام گروههای ضد طالب ازتمام گروههای قومی افغانستان ، شامل زنان ، جوانان ، نظامیان ومامورانی که کارهای شان را ازدست داده اند ... کسی یا گروهی باید پا پیش گذاشته ، شجاعانه و با نیتی صادقانه درفش پرافتخاراتحاد و آزادی را بلند نمایند. اکنون بهترین زمان بسیج تمام مردم به دور یک جبهه و یک رهبرشجاع ، صادق و دلسوز است... 


مولوی مهدی چرا تنها ماند؟

 


والی بامیان: جنگ بلخاب برسر ذغال سنگ درۀ صوف است.

لازم است به حوادث چند سال اخیر در درون جامعه شیعه وهزاره پی برد.


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 302 | مولوی مهدی چرا تنها ماند؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 301 | احمد شاه مسعود، جای ممکن و نا ممکن را در تاریخ عوض کرد


 

۱۴۰۱ تیر ۶, دوشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 296 | بازهم شایعۀ حضور اشرف غنی درکابل در آستانۀ لویه جرگه


 

لویه جرگه انگلیسی در کابل

 

                                          عثمان نجیب

میم زَر ما ټوله زِما= خواستِ پشتون به حمایتِ غرب و انگلیس در افغانستان.

در کشوری مانند افغانستان است که با غِیبَتِ صاحبانِ 

اصلی تروریسم حقانی ها و دست‌نشانده‌ های آمریکا و انگلیس و اروپاحاکمِ گویا بلا‌منازعه شود. 

لویه! جرگه!؟ را تحریم کنید حتا با توسل به زور.


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 295 | دیدار احتمالی ولادیمیرپوتین با احمد مسعود در شهر دوشنبه


 

۱۴۰۱ تیر ۵, یکشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 294 | افغانستان طالبانی از ما، اکرائین از شما


 

نسل موجودِ کهن شده درآلمان به آرمان های مارکس و انگلس خیانت کرد


نوشته‌ محمدعثمان نجیب

نسل جوان آلمان و‌ اروپا! وابسته‌گی به آمریکا را پایان دهید. 

   اوکراین جنگ شما نیست.  

    اوکراین جنگ امریکاست که اروپا و کشور شما را وسیله قرار داده است. 

جنگ به دربِ کشور‌های تان رسیده است.


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 293 | خشم بلخاب، پس از زوال مارشال دوستم و عطا نور


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 292 | تصرف مرکز بلخاب از سوی طالبان


 

۱۴۰۱ تیر ۳, جمعه

جنگ داخلی طالبان

 


عملیات تحویل دهی شمال به نیروی سوم

این عملیه بخشی از توافق نامۀ پشت پرده دوحه است

 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 289 | جنگ داخلی طالبان | عملیات تحویل دهی شمال به نیروی سوم


 

نگاه تحقیرآمیزامریکا وغرب نسبت به روسیه


   
      نوشته : اسماعیل فروغی

       

    نگرش بی پروا وتحقیرآمیزامریکا وغرب نسبت به اتحاد شوروی سابق و روسیه ی کنونی ، تاریخ طولانی دارد . امریکا وغرب ازگذشته های دورکوشیده اند تا تاریخ و فرهنگ روسیه رابی اهمیت وحقیرنشان داده ، مانع شناسایی وآشنایی ملتهای خود و سایرملل جهان با فرهنگ متعالی ، هنروادبیات خلاق و بی بدیل آن گردند.

  

    ازنظرتعداد زیادی ازتحلیلگران ومورخان جهان ، این نگاه تحقیرآمیزامریکا واروپا نسبت به روسیه وملت روس ، می تواند یکی ازعوامل ودلایل عمده ی اجتماعی ـ سیاسی جنگ اوکراین به حساب آید. این نگرش تحقیرآمیز که پس ازجنگ جهانی دوم با غلبه ی اتحاد شوروی سابق برفاشیزم آلمانی درابعادمختلف حدت و شدت کسب کرده است ، زمانی حسادت برانگیزتروخطرناک ترمی شودکه ایالات متحده ی امریکا واروپای غرب، روسیه را دربرابرخود دوباره قدرتمندتروقدراست ترمی بینند.

  

     کوششهای پرهزینه ی امریکا وغرب که بالاخره منجر به فروپاشی اتحادشوروی شد نه تنها به هدف سرنگونی اتحاد شوروی بلکه بمنظورسقوط هویت تاریخی روسیه و فرهنگ روسی نیز بوده است . امریکاییان خوب  می دانستند ومی دانند که روسیه و ملت روس توانایی و ظرفیت آنرا دارند تا روزی دوباره به حریف قدرتمند امریکا مبدل شده و مانع قلدربازی ها و یکه تازی های آنان درجهان گردند ــ بخصوص حالاکه ملت بزرگ چین نیزدر بسیاری مسایل سیاسی ـ اقتصادی جهان از یکه تازی امریکا به بینی رسیده می خواهند همگام با ملت روس درکنارهم دربرابر یکه تازی ها و زورگویی های ایالات متحده ی امریکا قد راست نمایند .

 

     حقایق سالهای پسین نشان داد که فروپاشی شوروی سابق منجربه فروپاشی ملت روس نشده ، بلکه برعکس ، کوششهای عدالتخواهانه ی هفتادسال سوسیالیزم ، روسیه ی فدرالی امروز را ازنظرسیاسی به دژمحکمی دربرابر سیاستهای توسعه طلبانه و زورگویانه ی امریکا مبدل کرده وازنظراقتصادی و نظامی روسیه ی فدراتیف را درقطار ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورهای جهان قرار داده است .   


    درست ازترس همین قدرتمندشدن دوباره ی روسیه ی فدراتیف است که امریکا وغرب حالا برای تضعیف و فروپاشی آن کشور، جنگ اوکراین را براه انداخته و با پررویی تمام می خواهند آن را ادامه دهند . امریکا وغرب مصمم اند تا دولت فدراتیف روسیه را ازلحاظ ژئوپولیتیک تا حد حتا تجزیه ضعیف و بیچاره کرده ، آنکشور را ازصحنه ی قدرتهای جهانی حذف نمایند. ارچند با شعله ورکردن جنگ اوکراین این کوششهای شان روزبروزشدت بیشتر کسب کرده است ؛ اما آنان هنوز موفق نشده اند حتی یک گام در راه تحقق این هدف نزدیک شده باشند. هرروزی که از دشمنی غرب با روسیه می گذرد ، پاتریوتیزم یا همان حس وطن‌پرستی روسی در میان اتباع روسیه تقویت بیشتریافته وگراف محبوبیت ولادیمیر پوتین رییس جمهورآنکشوردرسطح ملی بالاتر می رود.

     واقعیت ها نشان می دهد که تا هنوزتمام تلاش های آمریکا و رژیم های لیبرال غرب برای حذف روسیه از صحنه های مهم جهان ، تلاشی کاملاً بیهوده بوده است. عقل سلیم حکم می کند که بجای کوشش برای حذف روسیه ، کنارآمدن و مراودت و دوستی با روسیه به نفع همه ــ حتا امریکا و اروپا می باشد .

     به باور اکثرسیاستمداران وتحلیلگران جهان ، حذف روسیه ازصحنه های جهانی کوشش دیوانه وار، غیرواقعبینانه وبسیارناممکن است.

     چگونه می شود کشوری با سابقه ی تاریخی هزار ساله را ــ بزرگترین کشورجهان را که نقش بزرگی درتامین صلح جهانی داشته ، سهم بزرگی درتوسعه و انکشاف بشری، اکتشافات بزرگ علمی ــ بخصوص اکتشافات فضایی داشته وبشریت ــ به ویژه اروپا را ازچنگال هتلروآلمان نازی نجات داده است ، نادیده گرفت ؟

   خوب وعاقلانه است تا بجای تضعیف ونادیده گرفتن فدراتیف روسیه که ضامن امنیت و ثبات جهان است ، با آن کشور مشارکت و مراودت بیشترداشت و به اینوسیله صلح وامنیت جهانی را ثبات و قوام بیشتر بخشید .  


۱۴۰۱ تیر ۲, پنجشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 288 | تشکیل مثلث قوی دفاعی در شمال


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 287 | بازی شمال در میدان آی اس آی و ایران است


 

بازی شمال در میدان آی اس آی و ایران است

 


خود داری جبهه مقاومت از حمایت مولوی مهدی

چرا جبهۀ پنجشیر یک روز داغ و روز دیگر یخ می زند؟


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 286 | تهدید از کرملین | در آستانۀ نبرد برسر کالینین گراد


 

۱۴۰۱ تیر ۱, چهارشنبه

سفارت و دفاتر خاص امریکا درکابل هنوز کار می کنند

 

 

جاسوسان سالنگی را بشناسید

خائنان داخلی فرمانده محسن دره را به چنگ طالبان دادند


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 285 | احمد مسعود در یک قدمی هشدار قرمز


 

احمد مسعود در یک قدمی هشدار قرمز

 
درخواست از فصیح الدین: کابل را بگذار، برگردیم به بدخشان!
پروژۀ جنگ شمال به مرحلۀ دوم وارد شده
 
 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 284 | سفارت و دفاتر خاص امریکا درکابل هنوز کار می کنند


 

۱۴۰۱ خرداد ۳۰, دوشنبه

هشدار ترسناک پاپ اعظم: جنگ سوم جهانی شروع شده است

  جنگ بعدی روسیه: حمله بر سه کشور بالتیک

پس از شهر سقوط شهر "سیورودونتسک" در دونباس در اکرائین شرقی


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 282 | هشدار ترسناک پاپ اعظم: جنگ سوم جهانی شروع شده است


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 281 | پروپوزل شورای انقره به طالبان


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 280 | قتل مسوول بلند پایۀ استخبارات طالبان در پنجشیر


 

۱۴۰۱ خرداد ۲۶, پنجشنبه

رونق بازار تابوت سازی در میان طالبان


ستون فقرات مرده های خود را شکستانده دربوجی می برند

تغییر معادله و نبرد برای چند پنجشیر دیگر


انتقاد حنیف شیرزاد بالای عثمان نجیب

 

پاسخ عثمان نجیب

من هرگز با تعصب سر ‌کار ندارم، فقط با تبعیض و برتری خواهی قومی مبارزه می‌کنم!


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 273 | طالبان، ستون فقرات مرده های خود را شکستانده دربوجی می برند


 

مقاومت یا قیام آزادی بخش؟

                

      نوشته ی : اسماعیل فروغی


     اینکه طالبان یک گروه تندروِدینی ، تمامیت خواه، ضد مدنیت، لجوج و جاهل استند درین شکی وجود ندارد ؛

     اینکه آنان توانایی حکومتداری وتعامل با جهان مدرن امروزی را نداشته ، قیام عمومی علیه آنان یک ضرورت حیاتی برای افغانستان است ، هم روشن وآشکاراست ؛ اما اینکه این قیام ورستاخیزملی، توسط کدام تشکل منظم وواحد سیاسی - رزمی و با خِرَد وهوش چه کسی، رهبری وقیادت شود، هنوزروشن نشده است.

    افغانستان حالا قبل ازهمه به یک قاید و رهبرمدبرملی وبه یک جبهه ی متحد آزادیبخش یکپارچه نیازمند است - جبهه ایکه نه بربنیاد تفکردینی- جهادی ـ مقاومتی ـ قومی؛ بلکه بربنیادعقلانیت ،عدالت ، تساوی حقوق تمام اقوام واحترام به انسان استوار باشد . طالبانیزم وجهادیزم ازیک ریشه آب می خورند وهرنوع مقاومتی که بنیاد دین گرایانه داشته و برنامه ی روشن راهبردی برای نجات افغانستان ازجنگ ، فقرو بیعدالتی نداشته باشد ، کوششی است بیهوده و" آب درهاون کوبیدن "

     به باورمن، خورشید آزادی ورهایی افغانستان ازچنگال تروریزم طالبی واستبداد دینی ،هرگزازبستر قومی ، گروهی ، جهادی برنمی تابد . نباید قیام و رستاخیزملی دربرابر تروریزم طالبی وحامیان پاکستانی شان را باردیگردرگرواندیشه های کهنه ومحافظه کارانه ی گروهی- جهادی به گونه ی دیگر گذاشت.

     اگر نجات افغانستان ازچنگ خونین تروریزم طالبانی وتجاوزآشکارپاکستان مطرح است ، باید شعارمقاومت را به شعاربزرگ قیام آزادیبخش ملی ارتقا بخشید وبه اینوسیله فریاد رسای تمام مردم شد . باید با نیت صادقانه دورازاندیشه های تنگِ دینی ، سمتی وقومی ؛ شجاعانه وبی ترس برای آزادی ، تقسیم عادلانه ی قدرت ورفاه وترقیِ تمام مردم افغانستان بطورمساویانه رزمید و برای دستیابی به این اهداف بزرگ ، لحظه ای هم درنگ نکرد .

       نباید خودمان را فریب بدهیم . قضیه روشنِ روشن است. افغانستان دراشغال پاکستان آمده وحکومت افراطیِ تک قومیِ طالبانی که به هیچ ارزش انسانی ، مدنی ، تاریخی و شهروندی پابند و باورمند نیست ، بخاطرتحقق اهداف شوم پاکستان و برای ویران کردن تمام هست و بود افغانستان بقدرت رسانده شده است .

   حکومت طالبان که متشکل ازبنیادگراترین ملاهای تربیت یافته درپاکستان است ، سیلی محکمی است بروی مردم افغانستان و بروی فرهنگ متعالیِ ما که جامعه ی بشری به آن به دیده ی قدر می بیند . 

   طالبان نه به اسلام ، نه به آزادی وعزت هیچیک ازاقوام شریف کشور، زره ای پابندی و تعهد ندارند. تنها تعهد آنان ذلیل ترکردن مردم ووابسته گی بیشتربه پاکستان است وبس. 

      درچنین وضعیت ناگوار ، برای نجات مملکت ونجات عزت مردم افغانستان از چنگال پنجابی ها و نوکران دست نشانده ی شان تنها یک راه میتواند وجود داشته باشد و آن قیام آزادیبخش ملی تمام مردم افغانستان است. اگرکسی یا گروهی بخواهد ازآدرس رهبران شکم پرست جهادی این تیکه داران دین ومعامله گران قومی که حالا ازترکیه ، دوبی یا تاجیکستان سربلند کرده اند ویا از آدرس رهبران دیسانت شده ی فراری که قدرت را به تروریستان تحویل دادند ؛ دربرابرطالبان بایستند ، به بیراهه می روند . پنجابی های متجاوزوطالبان تندروــ این دیوهای مست را فقط با قوه ی قهریه ی تمام مردم افغانستان ـ شامل پشتون ، تاجیک ، هزاره ، ازبیک و دیگران ... میتوان به خاستگاه اصلی شان - پاکستان فرستاد.

    فقط با قیام آزادیبخش ملی میتوان طالبان را ازقدرت دور کرد. 

 " مشکل است اما ازین بن بست باید بگذریم ــ از میان دیوهای مست باید بگذریم "   


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 272 | اتحاد مهدی هزاره، صلاح الدین ایوبی و فصیح الدین


 

۱۴۰۱ خرداد ۲۵, چهارشنبه

اتحاد مهدی هزاره، صلاح الدین ایوبی و فصیح الدین برای تشکیل امارت اسلامی خراسان در شمال


رمز گشایی از کمپاین مولوی مهدی هزاره


یادداشت به افغانستان انترنشنال


از مدتی به این سو، متوجه شده ام که در فضای داخلی استدیوی خبر افغانستان انترنشنال نوعی نا هنجاری در لایت های سقفی وجناحی به چشم می خورد. 

چراغ ها به درستی عیار نشده اند. سایه یی نا شفاف پهن شده است. این تکدر و نا شفافی در رنگ و فضای استدیوی ایران انترنشنال به چشم نمی خورد؛ اما در اتاق خبر افغانستان انترنشنال، صورت و دست های گوینده های خبر، دود زده و مایل به کبودی معلوم می شود. همچنان صورت و دور دهان گوینده ها یک سایۀ یی ملایم دودی می افتد.

می توانید نظارت کنید. دستان بانوان و آقایان دود زده و سیاه است وبازتاب همان سیاهی دراطراف دهان و کل صورت شان هم دیده می شود. 


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 271 | ارتش اکرائین از نفس افتاد


 

۱۴۰۱ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

طالب درپنجشیر، از حمله به دفاع روی آورده

 

اشرف غنی در سه دورمشورت ها تا کنون دو بار به کابل حضور مخفی داشته است.


ارتش اکرائین از نفس افتاد

 

ازین پس، نظارت برافغانستان با چشمان عملیاتی

شهر بزرگ دونتسک در شرق اکرائین درحال سقوط است. 


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 270 | طالب در پنجشیر به حالت دفاعی درآمد!


 

طالبان از مفسدین جمهوری کلکسیون می سازد

 

جایگاه زن از نظر مولوی حکیم حقانی:

زن دقیقاً مانند یک زندانی در سلول انفرادی است.


جنگ جهانی جدید، بین اهل کتاب و ملت های بی کتاب است

هند به اکرائین اشکی نمی ریزد!

هشدار القاعده – شاخۀ هند – از کجا می آید؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 269 | طالبان از مفسدان جمهوری کلکسیون می سازد!


 

۱۴۰۱ خرداد ۲۲, یکشنبه

مقاومت کنیم تا تجزیهبه مقاومت تا تجزیه بپردازیم و یا مدام و پابوس های پای هابوی‌ناک و متعفن رهبران قبیله و شاگردان خلیلزاد پلید و درگاه پشتون نشینان ارگ باشیم. 

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب


هدفِ آمریکا از راه اندازی این همه هیاهو چیست؟


                           هیبت‌الله علی زی کیست؟

آیا او راستی مانع ورود و اشغال ارگ توسط کرزی شده است و‌ آیا او در موجودیت وزیر دفاع صلاحیت مداخله در امور را داشت؟

  نوشته‌ی محمدعثمان نجیب 

منبعِ مؤثق نوشت:


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 265 | نتیجۀ 10 ماه ایستاده گی


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 264 | گزارش تازه از خیانت تاریخی اشرف غنی و حمدالله محب


 

۱۴۰۱ خرداد ۲۱, شنبه

گزارش تازه از فروپاشی قوای مسلح


دروغ سازی نفرت انگیز حمدالله محب

فهرست اسباب جنگی که به طالبان تحویل داده شد.


رستاخیز هندوکش/ 100 طالب در یک شبانه روز کشته شدند

 

گزارش جنگ در ولسوالی حصه اول و ولسوالی دره!


حامد کرزی چرا می خواست پیش از طالبان ارگ را بگیرد؟


روز سقوط کابل، درخانه اش یک غریبه مهمان بود

احتمال پیوستن علی زی با شبکه حقانی 


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 263 | حامد کرزی چرا می خواست پیش از طالبان ارگ را بگیرد؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 262 | رستاخیز مقاومت در گردنه های هندوکش


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 261 | جنگ دو فرهنگ در جغرافیای افغانستان


 

۱۴۰۱ خرداد ۱۹, پنجشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 259 | تفنگ، یعنی زبان اصلی طالبان


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 258 | دهن کجی «سیگار» به نماینده گی از اشرف غنی


 

طالبان دشمنان مردم افغانستان استند

 


  
نوشته ی : اسماعیل فروغی

      طالبان عناصربیگانه و بیشترپاکستانی بوده ، برای ویران کردن افغانستان وبرای نابودی هویت و فرهنگ ما به میدان آورده شده اند . طالبان قوم و زبان وطایفه ومذهب نمی شناسند . طالبان هم دختران بدخشانی وبامیانی را ازآموزش علم وهنربازمی دارند وهم دختران قندهاری و ننگرهاری را . طالبان می خواهند دامن هنروفرهنگ وهویت انسانی را ازتمام افغانستان برچینند . از قرارمعلوم آنان می کوشند اولترازهمه قندهاری ها ، ننگرهاری ها ، لغمانی ها ، وردکی ها ...وپکتیایی های ما را ازمدنیت و تعامل با جهان مدنی بازبدارند . طالبان دشمنان زن ، دشمنان فرهنگ وهنرودشمنان تمدن درسطح کل کشورما استند.

    به دلایل بی شمار،طالبان ازما نیستند . اگرطالبان ازما می بودند چرا تا این حد بیشرمانه برتمام مادران و خواهران ما بی اعتماد می بودند ــ  چنان بی اعتماد که کار وتحصیل و حضورموثرآنانرا دراجتماع، عامل و سبب گسترش فحشا می پندارند. مگردرپاکستان ـ حامیان پاکستانی آنان هم بردختران و مادران شان که تحصیل وکار می کنند چنین بی اعتماد استند ؟ سد در صد نیستند . اگرمیبودند چگونه درآنجا زنان میتوانستند وزیر وکیل ، هنرمند و دانشمند شده و حتا درمقام رهبری دوسد میلیون پاکستانی برسند ؟ این بی اعتمادی به عفت زن فقط خصیصه ی طالبان بدوی و بی علم افغانستان است .  

   طالبان نه پایبند همان پشتونولی معروف استند ، نه پرچم ملی میخواهند ، نه سرود ملی و نه اتن ملی ... طالبان با تاجیک وهزاره واوزبیک هم پیوند ملی و برادری ندارند و نمی خواهند داشته باشند . طالبان وظیفه دارند تا زیرنام شریعت اول قوم پشتون و بعدن دیگران را ازنظرفرهنگ وهنروازنظراخلاق و پیشرفتهای مدنی وفکری ویران نماید . برای طالبان پشتونولی با شریعت در تناقض است . شریعت روپوش و بهانه ی قدرتمندیست برای نابودی و ویرانی افغانستان واضمحلال و ناتوانی قوم پشتون وتمام گروههای قومی ساکن افغانستان . طالبان به دستورپاکستان با زور و با کاربرد شمشیربران شریعت ، فرهنگ ، آزادی و هویت تمام اقوام افغانستان رابسوی نابودی سوق می دهد.

    امروزاگرازهرهموطن باهوش و مکتب رفته ی ما ــ شامل پشتون ، اوزبیک ، هزاره ، تاجیک ، بلوچ ، نورستانی ... بپرسی ، هرگز نمیتواند با قوانین سختگیرانه، ضدمدنی و ضد انسانی طالبان که همه را زیر نام شریعت تطبیق می نمایند ، موافقت نماید .

   متکی به حقایق بسیار، تعامل با طالبان دشواروحتا ناممکن است . ارچند تلاشهای بسیاری ازسوی تام وست نماینده ی خاص امریکا و میدان باخته گانی چون حامدکرزی ، عبدالله عبدالله ،عمرداوودزی ، استانکزی ، خپلواک ، فاروق وردک ، حنیف اتمر وقصرباخته گان ساکن انقره و دوبی صورت میگیرد تا به طالبان رسمیت و هویت ببخشند ؛ اما این تعامل صورت نخواهد گرفت.چون تعامل باتروریزم راه نجات افغانستان ازجنگ ، ازبی هویتی وبی فرهنگی نیست . تنها راه نجات وطن و راه دفاع ازآزادی وفرهنگ تمام اقوام ساکن افغانستان ، مبارزه ی متحدانه دربرابرتروریزم است ــ مبارزه ی آزادیبخش سراسری و ملی درتمام ولایات افغانستان ــ در جنوب ، در شرق ، درشمال و درغرب ...

  

     

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 257 | جنگ پنجشیر با مأموریت دوم اشرف غنی رابطه دارد


 

۱۴۰۱ خرداد ۱۶, دوشنبه

احتمال به کارگیری گاز کشنده در جنگ پنجشیر

 طالبان درهمکاری با شبکه تکنیکی پاکستان مستقر در زیرزمینی دانشگاه امریکایی آماده شده اند که از استعمال نوعی سلاح شیمیایی تولید شده در آزمایشگاه های شبکه حقانی در جنگ پنجشیر استفاده کنند.


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 250 | آخرین یورش قریب الوقوع طالبان قبل از تخلیه پنجشیر


 

مکاتیبی از طالبستان

 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 249 | پدر «اسامه افغانی» در بازداشت امریکایی ها


 

۱۴۰۱ خرداد ۱۱, چهارشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 242 | فتوحات طالبان تبدیل به مرده کشی از نهرین و پنجشیر شده است


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 241 | حامد کرزی؛ ذخیرۀ کرملین برای افغانستان


 

قزاقستانی ها شبکه القاعده را در شمال رهبری می کنند

 

نبرد پرتلفات در پنجشیر و استقرار القاعده در شمال/ یوناما و امریکا بیخی خبر دارند!


پایان دوران یکه تازی و زورگویی امریکا

 


   نوشته ی : اسماعیل فروغی 

      «...جهان دربرابرچشمان ما بطورغیرقابل برگشتی درحال تغیربوده و به ناهنجاری های گذشته بازنخواهد گشت . ما صبرنخواهیم کرد تادنیای جدید بدون اراده ی ما و ملت‌های دیگرشکل بگیرد ... حق حفاظت اززبان مادری ،حق اتکا بخود ، حق داشتن استقلال اقتصادی ، حق داشتن فن آوری و خودکفایی اقتصادی با شرایط برابر؛ حق تمام مردم روی زمین است ...»

      اینها نکات برجسته ای ازآخرین اظهارات ولادیمیرپوتین رییس جمهورروسیه است که اخیراً دررابطه به سرنوشت آینده وتغیرقدرت ها درجهان بیان داشته و با استقبال گرم دولت‌ها وگروههای اجتماعی- سیاسی درکشورهای مختلف روبرو شده است.

     برخوردهای متنوع ومتضاد کشورهای جهان درحادثه ی اوکراین بصراحت نشان می دهد که جهان ما درراه تغیرات بنیادی ونوین است . نظم نوین جهانی که به ابتکار روسیه ، چین و هندوستان درحال شکل گیری تاریخی است ، به قلدری ها ، زورگویی ها و یکه تازی های امریکا که مدتهاست اروپای خردمند را هم با زور وتهدید به دنبال خود کشانده است ، برای ابد خاتمه خواهد داد .

      جنگ روسیه دراوکراین، درواقع جنگ دربرابرامریکای زورگوست ــ دربرابر کشوری که گاهی با استفاده ازسیادت مالي دالراش براقتصاد جهانی، کشوریا کشورهایی را به زانو در می آورد و زمانی با زورنظامی اش به بهانه های گونه گون، عراقی ، لیبیایی ، ونزویلایی، سوریه یا افغانستانی رامضمحل وبیچاره می سازد. 

       نبرد پیشگیرانه ی روسیه در برابرادامه وگسترش زورگویی های بی سرحدامریکا ، کشورهای جهان ازجمله اروپا را به این تفکروتکاپو واداشته است تا همه باهم بیندیشند که چرا باید جهان توسط تنها یک قدرت بزرگ و تسلط بلامنازع سیستم مالي دالر برتمام روند داد و ستد اقتصاد جهان ، اداره و کنترول شود ؟ چرا نباید جهان ما توسط یک ساختارسالم تروعادلانه تری اداره و تنظیم نگردد.

    حضور قدرتمند چین ، روسیه ، هندوستان و برازیل درمعادلات و معاملات اقتصادی - امنیتی جهان ، اکنون برای تمام کشورهایی که آزادی و خود ارادیت واقعی میخواهند این امکان را برابر کرده است تا با الهام ازچین ، روسیه ، ایران ، سوریه ، ونزویلا  ، کیوبا و دیگرکشورهای پرخاشگردربرابریکه تازی های امریکا ؛ دلیرانه درمقابل یکه تازی و زورگویی بایستند و هرگز به آمریکای جهانخوار تسلیم نشوند.

     ملت‌های زیرستم درآسیا ، افریقا وامریکای لاتین که درد شلاق های زورگویانه و عدالت ستیزانه ی امریکا و غرب را همواره چشیده اند ، حالا آرام آرام به این باور نزدیکتر شده اند که تنها درصورت مبارزه ی مشترک دربرابرسیاست‌های زورگویانه ی مالي و نظامی امریکاست که می توان به نظم نوین عادلانه دست یافت .