-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ خرداد ۲۵, چهارشنبه

یادداشت به افغانستان انترنشنال


از مدتی به این سو، متوجه شده ام که در فضای داخلی استدیوی خبر افغانستان انترنشنال نوعی نا هنجاری در لایت های سقفی وجناحی به چشم می خورد. 

چراغ ها به درستی عیار نشده اند. سایه یی نا شفاف پهن شده است. این تکدر و نا شفافی در رنگ و فضای استدیوی ایران انترنشنال به چشم نمی خورد؛ اما در اتاق خبر افغانستان انترنشنال، صورت و دست های گوینده های خبر، دود زده و مایل به کبودی معلوم می شود. همچنان صورت و دور دهان گوینده ها یک سایۀ یی ملایم دودی می افتد.

می توانید نظارت کنید. دستان بانوان و آقایان دود زده و سیاه است وبازتاب همان سیاهی دراطراف دهان و کل صورت شان هم دیده می شود.