-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ خرداد ۲۵, چهارشنبه

اتحاد مهدی هزاره، صلاح الدین ایوبی و فصیح الدین برای تشکیل امارت اسلامی خراسان در شمال


رمز گشایی از کمپاین مولوی مهدی هزارهبه یک سوال ذهنی شما پاسخ پیدا کنم.

 مولوی مهدی هزاره، اهل بلخاب سرپل/ 13 سال به طالبان خدمت کرده ، در سقوط مردم خود پیشتاز بوده،  اکنون دربرابر شبکه حقانی یک تهدید واقعی است؟

تهدید می کند؛ موقعیت خود را به امام حسین تشبیه می کند.

13 سال دوش به دوش طالب معتقد به فقاهت دیوبندی جنگیده، آدم کشته و در سقوط زادگاه و کل حوزۀ هزاره نقش داشته.

چطور امکان دارد که یک نفر به یک جناح تبدیل شود؟

شبکه حقانی و مربیان حقانی ها می دانند که قضیه از چی قرار است.

رییس استخبارات ولایت بامیان، پس از پنج ماه از مقامش برکنار شد

قرار بود به‌ سمت معاون شورای حل منازعات در ریاست عمومی استخبارات طالبان منصوب شود؛ اما نه شد.

مهدی هزاره ظاهراً وابسته به جناح ملابرادر است.

 و با گروه حقانی سرستیز برداشته است.

چرا؟

سوء قصد مولوی مقبل، فرمانده‌ی قطعه خاص طالبان به کشتن مهدی هزاره


این بخشی از راز های جنگ مخفی است. کم کم تعریف داعش خراسان پیدا می شود.

پروژه جدید، مولوی مهدی را جهت داده  تا رقابت اطلاعاتی داغ شود.

چون شمال أفغانستان اولویت متفقین ضد امریکا و متحدان امریکا و ناتو است.

شبکه حقانی با دو تهدید مواجه است: تهدید نرم اما توقف ناپذیرجامعه شیعه و محاذ جنگ در هندوکش ها

دفاترمراجع تقلید شیعه را مسدود کرده و مجمع بیعت گران ائمه شیعه درغرب کابل از کار افتاده است.

شمال دیگ بزرگ مخلوط کن نیروها است تا همه نیروهای مرکز گریز درمحور واحد بسیج شوند.

تاریخ سیاسی، همان تکری بقه است

نا فرمانی از مرکز در ذات نظام سازی است.

ترکیه، پاکستان، انگلیس و امریکا نسبت به سقوط پنجشیر و باطل شدن جادوی فتوحات طالبان ملاحظاتی دارند.

چه ملاحظاتی؟

اول به این سوال باید پاسخ پیدا شود که شمال به دست کدام نیرو اداره شود؟

پروژۀ پاکستان، ترکیه و انگلیس که خود را به جنگ آسیای میانه آماده می کنند

زمین برای جنگ ندارند. 

هرگاه جبهه جنگ هندوکش ها به رهبری مقاومت ملی، طالب را از پنجشیر فرار بدهد

ولایات بدخشان، تخار، بلخ و کندز و بغلان به نفع مقاومت سقوط می کنند.

این وضع برای بازیگران جدید در بازی بزرگ جدید مطلوب نیست.

این یک صحنه کلی از صورت واقعی جنگ مخفی است.

جنگ برسر رهبری أفغانستان شمالی است.

امرالله صالح، سرشناسان جامعه تاجیک را به شهر دوشنبه گرد آورده

یک تحلیل: مهدی بخشی از پروژه ترکیه و انگلیس است.

مخالفت مهدی یک سناریوی خود طالبان وپاکستان است تا مردم را دور وی جمع کنند. به قهرمان غیر پشتون طالبان تبدیل شود. 

یک جناح دیگر در منازعه بین طالب و اردوی مقاومت عرض اندام کند.

حتی ممکن است در یک جنگ قومی با طالبان، استقامت نشان دهد تا یک قسمت مردم شمال را تحت فرمان خود بسیج کند. 

مولوی مهدی تازه خواسته که ولایات هزاره نشین مسوولینش از مردم محل باشد.

شبکه حقانی بخشی از پروژه را به نام دیگری تطبیق می کند. 

شاید فصیح الدین هم عین سناریو را اجرا کند. تا بدخشان و تخار را بگیرد.

دو جناح جنگی اضافه می خواهند علیه احمد مسعود به میدان بیاورند.

بعد نوبت صلاح الدین ایوبی برسد و این سه محور در واقع به یک محور کلان غیر پشتون عرض وجود کند اما در اصل تحت فرمان شبکه حقانی.

تشکیل امارت اسلامی خراسان دراصل تحت رهبری شبکه حقانی

این چنین آسان یک نفر شبکه حقانی را تهدید می کند و قول اردوی الفتح، از جای خود حرکت نمی کند.

همین پروپاگند چاق شده / سرکشی یک نفره علیه طالبان که در 34 ولایت حاکم است، یک فکاهی است.

طالب خونخوار که هر روز درقله های پنجشیر بالا میشه مرده اش تا میشه. 

هیچ کاری به کار مولوی مهدی ندارد!

یکی از این کاربران نوشته است: «اگر مولوی مهدی مجاهد در بلخاب علیه طالبان صادقانه مقاومت کند، مطمئن هستم مزاری ثانی خواهد شد!

این پروژه حقانی است. مزاری کجا و مولوی مهدی طالب کجا


اگرفرض برین باشد که وی موفق به تشکیل یک محور یا جبهه جنگ شود، این کار چطور ممکن است؟

شاید طالب چند عملیات کند نتیجه ندهد. 

فصیح الدین هم ظاهراً یاغی شود و برود ولایات شمال را اداره کند. 

موضع گیری به ظاهر مستقل نشان دهد و آنگاه به نام دادخواهی برای حق تاجک احمد مسعود دعوت به همکاری کند. 

مولوی مهدی: در هر موقفی که باشم، از حق مشروع و منافع علیا و عزت مردم خود، مال و جان و ارزش‌های شان در چهارچوب نظام امارت اسلامی

او هنوز هم می گوید که من طالب هستم و به امارت وفادار هستم.

دادخواهی برای هزاره از آدرس طالبان!

صلاح الدین ایوبی به وی کمک می رساند اما طالبان ساکت است.

صلاح الدین ایوبی، عضو شورای کویته/ ام آی 6 به وسیله مایکل سمپل معاون اتحاد اروپا، از سابق او را اکمال می کرد. به حدی سلاح ذخیره کرده اند که برای چند سال کفایت می کند. 

انگلیس دو بار او را از زندان امنیت فرار داده است. او را به حیث رئیس کمیته 9 ولایات شمال توظیف کرد. حلقه رهبری ازبیک ها به دست همین آدم است.

خانه مارشال دوستم در شیرپور نزد همین آدم است. 

این چی نوع بازی است؟

ایجاد همان شورای هم آهنگی است در شرایط جدید. به رهبری شبکه حقانی

دراصل در چهارچوب پروژه ناتو، ترکیه، پاکستان و انگلیس

تام وست ازبکستان را به این محور تنظیم کرده است.تام وست در انقره، همه را به همین سناریو کشانده است.

شورای انقره

شورای امرالله صالح دردو شنبه

پلان سر بدخشان است. کدام یک ازین نیروها اولتر یک ولایت شمالی را تسخیرخواهند کرد؟

حتی در صورت سقوط فاریاب احتمال ورود ناگهانی مارشال دوستم به فاریاب قابل پیش بینی است؛ اما ثقه نیست.

درصحنه سه نیرو عرض وجود می کند: طالبان پشتون، طالبان غیر پشتون ، جبهه مقاومت ملی

به ماشین گوشت پنجشیر پیوسته گوشت می اندازند تا این پروژه طی مراحل شود.