-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ تیر ۳, جمعه

جنگ داخلی طالبان

 


عملیات تحویل دهی شمال به نیروی سوم

این عملیه بخشی از توافق نامۀ پشت پرده دوحه است

 


 

پروسه گام به گام واگذاری ارتش و نظام جمهوری را به یاد داریم.

مثلی که همین دیروز اتفاق افتاد. همه جزئیاتش را می توانیم توضیح بدهیم.

بعد از امضاء توافق نامه دوحه، اول تحویل دهی تسلیحات و تجهیزات اردو شروع شد.

به دستور محب، غنی و بعداً بسم الله محمدی

سپس، ولایات به شمول کابل و تمام.

درفاز فعلی دگرگونی های جنگی در شمال، من همان قانون تحویل دهی و همان عملیه را به شکل دیگری می بینم.

 

بی دلیل نیست که همزمان با کشاکش های ذات البینی طالبان درشمال، وزیر دفاع روسیه هشدار داده که تهدید ها از افغانستان درحال افزایش است.

آن ها اتفاقات را از لحظات سناریوی نگاری و تطبیقات سناریو از نزدیک رصد می کنند.

ایران نیز قطعاً همین طور.

 

روس ها و ایرانی ها می دانند که در مرحله کنونی چه چیزی در جریان است و برای بریدن دم دراز شدۀ این هیولای جدید چه کاری کنند.

عقب نشینی طالب. 2 رنجر غنیمت، تلفات خیلی اندک است.

درکجای تاریخ طالب دیده شده که چند نفر تلفات بدهد و بگریزد؟

در پنجشیر پشت درپشت مرده می آورد اما بازهم بی وقفه به طرف کوه حمله می کند.

 

 

جنگ داخلی طالبان

اما منابع مقاومت اطمینان می دهد که ما در جریان قضایای بلخاف قرار داریم.

 

جنگ دو جناح زیر یک بیرق واحد

شعار حق خواهی مولوی مهدی در چوکات امارت اسلامی خلیفه صاحب است

همه جا در محاصره، اکمالات از کجا شد؟ چی وقت شد که طالبان خبر نداشت؟

شکست طالبان با در دست داشتن قطعات انتحاری چطور امکان دارد؟

کل تجهیزات و سلاح اردوی امریکا و ناتو دراختیارش

از مولوی مهدی شکست می خورد؟

کندک های انتحاری درشمال دردستش، از مولوی مهدی شکست میخورد؟

 

سونامی هیجان

آدرس سازی هدف مندانه

عین پروسه در میان ازبک ها هم در برنامه است.

درمیان تاجیک ها نیز باید همین سناریو اجرا شود.

پختن آش افراطیت غیر پشتونی که در شدت عمل خود، نسبت به طالب پشتون دست بالا داشته باشد.

این نیروی غالب جدید، نامش امارت اسلامی خود مختار خراسان

اما رهبری اش از سوی آی اس آی و ام ای 6

 

دور زدن جبهه مقاومت. حتی اگر پنجشیر را هم بگیرد، از ایجاد چند پنجشیر دیگر عاجز باشد، مگر این که با نیروهای طالبان درافغاستان شمالی پنجه در پنجه بیاندازد.

 

در صورت شکل گیری یک نیروی تازه در شمال، متشکل از غیر پشتون ها  زیر مدیریت طالبان ایران و روسیه دست به ضد حمله بزنند.

فعلا فاطمیون وارد جنگ نیست.