-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ خرداد ۱۶, دوشنبه

احتمال به کارگیری گاز کشنده در جنگ پنجشیر

 طالبان درهمکاری با شبکه تکنیکی پاکستان مستقر در زیرزمینی دانشگاه امریکایی آماده شده اند که از استعمال نوعی سلاح شیمیایی تولید شده در آزمایشگاه های شبکه حقانی در جنگ پنجشیر استفاده کنند.این گزارش عاجل است و از چندین منبع واصل شده است.

یک‌چیزی در مورد یوناما که خیلی مهم و حیاتی است.

افراد اپراتیفی که درجلسات یوناما درزمان غنی شرکت می کردند از اهداف تعیین شده و مخفی یوناما پرده برداشته اند.

 جابجایی ناقل پشتون های دیورند در مناطق شمال و غرب یعنی بین هراتی ها و ایران بستر سازی می کنند.

 همچنان در امتداد سرحد افغانستان با کشورهای آسیای میانه  در بست سال کار نمودند.


تمام‌مصارف این پروژه توسط یوناما  پرداخته می‌شد.

یوناما از طریق پروژه عدالت که به وسیله یک‌ نهاد مربوط به سیا در کابل کار می کرد. فرماندهان طالبان را در زندان های افغانستان زیرکار گرفته بود.

تمویل خانواده ها و رها سازی شان توسط یوناما

حدود سه هزار  فرمانده های کوچک طالبان که  یک دوره زندانی شدند توسط این پروژه  استخدام  و  تمویل  خانواده شان در پاکستان و افغانستان صورت می گرفت.

مردم فکر می کردند که چطور در زمان کرزی و غنی قوماندانان طالبان به طور مرموز رها می شدند.


علتش این موضوع بود. رها میشدن و زیر نظر سازمان های استخباراتی خط جنگ می‌رفتند. 


 ولی تمویل و رها سازی از طریق یوناما صورت می‌گرفت . یوناما در نقش یک روحانی سازمان سیا در کابل عمل می‌کرد.

امارت اسلامی طالبان به هفت کشور کوچک تجزیه شود؟

نویسنده: آندری سرنکو

تغییر احتمالی نظام اداری و سیاسی افغانستان

 این از یک نظربه معنای ختم حاکمیت طالبان و بازگشت آمریکا" است.

 این شایعه همزمان است با سفر سلسله‌دار تام وست، به تعدادی از کشورها همزمان شد.

دیدار وی  با مهاجران سیاسی و تاجران افغانستان

رژیم طالبان به سمت ورشکستگی نهایی خود حرکت می کند، که منجر به جنگ داخلی بین گروه های طالبان و نابودی سیستم فعلی "امارت اسلامی" خواهد شد.

عامل مهم جبهه مقاومت ملی افغانستان است که درصحنه جنگ حاضر است.

 دیپلمات های آمریکایی "بازگشت آمریکا به افغانستان" را زمینه سازی می کنند.

 بازگشت نظامی نیست، بلکه یک بازگشت سیاسی تحت نام جستجوی "راه حل های جدید برای بحران افغانستان"

یک راه حل تبدیل افغانستان به یک دولت فدرال یا حتی کنفدرال باشد

 که از هفت "ایالت" (مینی ایالت یا دولت خرد) تشکیل خواهد شد.

فرض بر این است که این "دولت ها" در دو خط قومی و سرزمینی ایجاد خواهند شد. در این صورت، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها و البته پشتون‌ها افغانستان "دولت اولیه" خود را دریافت خواهند کرد

 (اخیری حداقل به دو "دولت" - درانی و غلزی‌ها تقسیم خواهد شد).

این درحالی است که اختلافات بین دسته جات طالب تشدید شده

سه جریان با هم رقیب در داخل گروه طالبان در سه گوشه مختلف رینگ مسابقه رانده می شوند.

امکان "حمایت" واقعی کشورهای مختلف منطقه از این یا آن "دولت" افغانستان نیز فراهم خواهد ساخت.

 گرایش های مرکزگرا درحال صفر شدن است.

 پاکسازی قومی توسط طالبان در شمال افغانستان ، تنها نتیجه یی که داشته این است که  تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها را برای دوری از پشتون‌ها تقویت می‌کند.

چرا امریکا بعد از خیانت به أفغانستان هنوز میدان را رها نمی کند؟

درخواست "دوستی با آمریکا" هنوز در میان همه گروه های سیاسی افغانستان از جمله طالبان بسیار قوی است.

به همین خاطر اولویت نفوذ خود درافغانستان را حفظ می کند.

نتیجه گیری جالب اما بدبینانه نویسنده روسی:


 و اگر ایالات متحده تصمیم بگیرد که "امارت اسلامی" را که به عنوان یک دولت مؤثر شکست خورده است، به "ایالات متحده افغانستان" (USAF) تبدیل کند، بعید است که امروز کسی بتواند به طور جدی مانع این برنامه شود.