-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ تیر ۲۱, سه‌شنبه

ملایعقوب سایۀ خلیفه صاحب حقانی را با سنگ کوبید!

 

 

شبکه حقانی ملایعقوب را خواهد کُشت

 

ملایعقوب پس از برگشت از قطر به تلویزیون ملی:

مقامات قطری علاقه مند امضای توافق نامه امنیتی با کابل استند.
ملایعقوب می گوید:

قطر علاقه مند است که میان وزارت های دفاع افغانستان و وزارت دفاع قطر یک نوع توافق نامه امنیتی به میان بیاید که در چوکات این توافق نامه هردوکشور با یکدیگر همکاری داشته باشند. من نیز این را گام نیک دانستم بالای این توافق نامه مشورت می کنم ومواد اش را نیز مطالعه می  کنیم.

 

أولا باید بگوییم که ملایعقوب با پریدن ازین شاخ به آن شاخ، نشان می دهد که فرد تام الاختیاری به نام سراج الدین حقانی وجود ندارد یا به زیر زمین رفته

یادش رفته که از دو سوء قصد شبکه حقانی جان به سلامت برده

آیا احتمال حمله سوم بعد از برگشت از قطر وجود ندارد؟

درشرایطی که جناح های متخاصم درون طالب، حاضر اند خون همدیگر را بنوشند، ملایعقوب واقعاً کلان تر از دهان خود گپ می زند.

زبان سرخش، سر سیاهش را به باد خواهد داد

توافق نامه امنیتی پوششی است برای تمویل جنگ

مخارج کمپنی دهشت افگنی طالب اکنون نسبت به گذشته بسیار سرسام آور است.

درزمان جمهوری، مصرف کم بود. علاوتاً هدف جنگ فقط سرنگونی دولت و برهم زدن نظام بود.

حالا بار سنگین دولت و دفاع از امارت طالبی به دوش آن افتاده است.

پاکستان پول ندارد. مجبور آن را به امریکا کرایه می دهد تا از سوی قطر تمویل شود. هم طالب درافغانستان حفظ شود و هم پول به خزانه پاکستان ریخته شود.

به این می گویند تروریزم تجارتی

 

رقابت کشورهای کوچک خلیج در بازی بزرگ جدید درافغانستان

رقابت هندو پاکستان/ روسیه و امریکا وچین/ رقابت ایران با پاکستان، اسرائیل و عربستان و رقابت ترکیه با همه ای این ها به کنار، که یک پدیده جدید رقابتی هم شکل گرفته است.

آن چی است؟

سیالی و امباقی امارات دربرابر قطر و عربستان/ مبارزه طلبی قطر برضد امارات وعربستان

اگرترکیه عضو ناتو است، قطر جانشین اجرایی امریکا درافغانستان است.

 

اولویت فوری چیست؟

حفظ طالبان و تقویت نظامی و لوژستیکی آن

هدف: حضور دربازار امنیتی، اقتصادی و راهبردی آسیای میانه

پس اول چه باید بکنند؟

ملایعقوب جواب می دهد:

ما در رابطه به پرداخت تنخواه نیروهای ارتش، یونیفورم ، تجهیزات فنی و تجهیزات حفاظت از مرزهای کشور خواهان یاری قطر شده ایم.

 

"ما از آنها درخواست همکاری کردیم در بخش پرداخت تخواه نیروهای ارتش چون قطر یک کشور اسلامی است واز گذشته ها تا کنون با ما همکاری کرده است وهمچنان دربخش آماده ساختن یونیفورم به نیروهای ارتش مخافظت از سرحدات همرای ما همکاری کنند.

اما دیدگاه ها در باره این توافق نامه گونه گون استند.

این ها مطالبه پول کرده اند. قطرپیشنهاد امضای توافق نامه

تا این جا همه چیز به همین شکل مهندسی شده و دیگر ابهامی وجود ندارد.

سه زاویه متفاوت ناظران سیاسی به این مساله

نظراول:

"قطر با موافقت باکشور های غربی موضوع یک توافق نامه را پیشکش کرده تا رهبران جوان حکومت را ترغیب کند که ریفورم بیارد ریفارم های که جامعه بین المللی می خواهد"

اولاً نخستین تصادم با هند که پیمان امنیتی با أفغانستان دارد

دوم، اعلان جنگ با روسیه

اعلان جنگ با مردم أفغانستان و جبهه مقاومت مسلحانه

می پردازم به نظر اول که می خواهند رهبران جوان طالب را تشویق به إصلاحات کنند.

هدف امضای توافق نامه با طالب، تشویق رهبران جوان به ریفورم نیست.

أساسا این توافق قبلا با پاکستان صورت گرفته وسپس درسند مخفی توافق دوحه مندرج است.

 

 یک سازمانی جنگی که از کشتن دیگران و کشته شدن خودش لذت می برد و به همین منظور طراحی شده است، از ریفورم کدام ذهنیتی ندارد.

تشویق رهبران جوان به ریفورم، معنای اصلی اش است که این رهبران جوان تحت مدیریت قرار داشته باشند

و ریفورم هم همان برنامه هایی است که در چهارچوب بازی بزرگ جدید در آسیای میانه، قبلا آماده شده

نقشه رویارویی با چین و روسیه در داخل حریم امنیتی و اقتصادی خود شان ( آسیای میانه)

آن ها به همین منظور، فیصله کردند که أفغانستان از نظام جمهوری به امارت اسلامی عقب نشینی داده شود.

برای پروژه جنگ جهانی به ظاهر اعلام ناشده، اردوی ملی قبلی أفغانستان کارآمد نبود.

پاکستان هم همکاری نمی کرد.

تبدیل جمهوری به امارت، یعنی آخرین مرحله از دکتاتوری بربریت، برای پروژه جدید بود.

ریفورم یعنی تروریزم مدیریت شده / هیچ معنای دیگری ندارد.

 

 

نظر دوم:

 

"قرار داد امنیتی در مورد تقویه قوای  امنیتی ودفاع افغانستان با قطر به مردم افغانستان وحاکمیت جدید اجازه میدهد که تا دربرابر پلان های شوم کشور های چون پاکستان وایران ایستاده گی کنند"

اوج خوش خیالی و عوام گرایی تبلیغاتی است.

 هرکسی که دل خود را به گفتن این سخنان خوش می کند معلوم می شود که نه طالبان را می شناسد، نه پاکستان و نه ارتش رسمی و نیابتی ایران را.

ارتش های أفغانستان بعد ازسقوط جمهوری اول داوود خان، درکل، از نظر تغذیه و طراحی یک اردوی اجیر و نیابتی بوده است. هزینه اش از جای دیگری می آمد.

مقایسه کردن این ارتش ها با ارتش های مجهز و گسترده پاکستان و ایران اولش ضعف ارزیابی است.

قصه های چند بی خبر و بی کار است که در پیتو نشسته اند و هی چیزی که دهان شان می گوید گوش های شان نمی شنود.

«تقویه قوای امنیتی و دفاعی أفغانستان»؟

این نوع نام گذاری کاذب چه دردی را دوا می کند؟

مگر این قوا یعنی طالبان از کجا آمد؛ تا حالا کجا بود. کشور به وسیله کدام نیرو ویران شد؟ به فیصله کدام کشور ها به بازی اصلی کشانیده شد؟ برای این چنین کارشناس ها باید اول یک کورس پاکستان شناسی و طالب شناسی دایر شود.

ابجد خوانی أوضاع لایه درلایه کارشناسی نیست خیالبافی است.

طالب همیشه ظاهرا با حضور هرنوع نیروهای بین المللی ، کمک وهمکاری کشور های خارجی در تامین امنیت با نیروهای امارت اسلامی به شدت مخالفت کرده

درحالی که ازکشورخارجی سربرآورده و قدرت را از یک کشورخارجی تحویل گرفته

 حالا خود شان می روند به قطر معاون امریکا می گویند که اردوی طالب را تنخواه و لوژستیک بدهید.

این تعامل بخشی از توافق پنهانی بین امریکا و طالبان در دوحه است.

 

 

قرار داد با حمایت امریکا و ناتو بسته می شود.

عملا برای تمویل یک جنگ کلان است.

طالب به مشروعیت نیاز ندارد. قدرت خودش مشروعیت می آورد.

دولت جمهوری که مشروع بود چرا به یک گروه تروریستی نا مشروع تحویل شد؟

قطر می گوید که ما کمک شان می کنیم که اصلاحات بیاورند. همه اش دروغ است.

تحریک طالبان پاکستان یک نام من درآوردی است. همه اش تحت مدیریت خود آی اس آی است.

پاکستان مجری این کار است. پول بخش اعظمش به پاکستان می رود. پاکستان صاحب طالب است. مزد خود را می گیرد.

قطربه حیث دوست استراتیژیک امریکا اهداف مقاصد امریکا راپیش میبرد در برابر افغانستان وهدایت پروژه های امریکا را برای طالبان تطبیق می کند.

آن ها بعد از شکست کامل جبهه هندوکش ها به هدف خود یک قدم نزدیک شده می توانند.

اما قدم بعدی، تصادم با روسیه و چین است.

طالب و قطرقادر اند سر زیرچرخ آسیاب جنگ با روسیه و تاجکستان فروببرند؟