-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ تیر ۲۷, دوشنبه

فرمانده مقاومت به فصیح الدین: ساحه را ترک کن، بمان ملایعقوب و ملافاضل بیایند!

 


قطعات بدری، لیزری و سرخ، در جنگ خوست و اندراب  استخوان شکن شدندسنگرگاه های هندوکش، نام جدیدی است که به أفغانستان جدید اعتبار می بخشد.

امیدهای تازه برای نجات مردم ما درحال شگوفا شدن است.

دو تحول تازه در جنگ پنجشیر و بغلان و اندراب ها، رخ داده

هم آهنگی منظم تردر عملیات جنگی بین فرماندهی پنجشیر و اندراب ها ایجاد شده است


طالبان در اندراب کورکورانه حمله می کند

نفرات آموزش دیده قطعات طالب منظم کشته شده می رود

 جسد بیش از ۱۸ جنگجوی قطعه سرخ، لیزری در لای صخره ها و پیچ کوهستانی هنوز باقی مانده است،

 تلفات آنان در نبرد دو روز گذشته بالغ بر ۲۵ نفر است‌.

‏ فرمانده عبدالکریم، فرمانده ملانازک، شیرین آغا و صدیق الله شجاع رهبران جنگی منطقه هستند.


قلع و قمع قطعات تعرضی طالب در شهرستان خوست 

نام مبارزان خوست را برسر زبان ها انداخته است.

این منطقه تاریخ ساز، مورد بحث قوماندانان طالب است.

در جلسات وزارت دفاع، نام خوست، اندراب و پنجشیر پیوسته شنیده می شود.

درهرخریطه جنگی در اپراسیون وزارت دفاع، سه نام سرخ با قلم نشانی شده است.

اندراب خوست و پنجشیر


خصلت جنگ آزادی بخش دردوران مقاومت دوم، سازمان دهی مفرزه های کمین است. 

هم زمان با کشته شدن هفت تن از مهاجمان در دره مرغی بلندای آرزو در پنجشیر

حملات سریالی دردره جر قاسان اندراب درهم کوبیده شد

 قوت های جبهه آزادی درین منطقه وضع الجیش دارند.

در کوه پایه های قاسان اندراب، ۲۰ طالب مربوط به قطعه لیزری کشته و ۱۳تن دیگرشان زخمی گردیده اند.

منابع می گویند که هم آهنگی بین پنجشیر، خوست و اندراب، به شکل جالبی ایجاد شده است.

وقتی دشمن بر اندراب حمله میکند

مفرزه های عملیاتی مبارزان درخوست بالای دشمن حمله میکنند

و همزمان فشار رزمنده گان درپنجشیر بالای طالبان شدت می گیرد.

تا یک هفته پیش

فرماندهی طالب برای کوبیدن اندراب از پنجشیرنفر می برد، یا به زدن خوست از دیگر خطوط جنگ نفر کشی میکرد. حالا نمی تواند قوت های خود را بی جا کند.


شکست فصیح الدین خیلی او را رنگ زرد ساخته است.

حمله می کند به نابودی مبارزان

اما نامه می نویسد به فرمانده داوودخطر

بیا برای آرامش ادای مسوولیت کنیم!

فصیح الدین به عذر و زاری روی آورده

تا امروز هرچه بود گذشت چانس که بوجود آمده را آمیدوار هستم ازدست نداده به صدای علما و متنفذین لبیک گفته از کوه پایین و تنظیم اردو میشوید.

این چانس به پنجشیری ها داده نشده به شما داده شده

به خاطری که من خودم از شمال شرق هستم و به شما دلسوزی دارم

درغیرآن هرچه آمد سرتان می آید


جواب داود خطر

ملا فصیح الدین!

گفتنی من این است که منطقه را ترک کن، خوده نجات بده

بما ملایعقوب و ملا فاضل بیایند با ما بجنگند‌.

اخطارته هم در جیبت نگاه کن

استفاده از چرخبال ها زیاد شده. کسی برای شان گفته که درسرکوهی ها نفر پائین کنید و از زیر هم افراد تعرض کنند.

این تاکتیک را از قصه های دوران شوروی شنیده اند

ظرفیت عملیاتی شوروی دست کم ده برابر طالب بود. نتیجه نمی داد

عقبه اکمالاتی طالب اکنون ضعیف تر از هر زمان دیگراست.

9 بار در قاسان حمله کردند، 9 بار سرشکسته شده

برای شان روحیه نمانده، به جای فتح مواضع مقاومتی ها مرده خود را از دست و پایش گرفته تا می کنند. در مخابره چیغ می زنند که رنجر بفرستید که می میرد.

وظیفه مبارزان اندراب، انداختن دوربین به ساحه جنگ، و حساب کردن مرده های طالب است. 

عجیب است

جنگ چی شکلی به خود گرفته.

تنها دیروز از انتقال ۲۲ جسد از دره جر و ده ها زخمی دیگر از ساحات مختلف قاسان در کلینیک ها ده صلاح و قاسان خبر دادند.


ترور شیخ سردار ولی ثاقب   دروضع حساس کنونی که طالب روی لبه تیغ ایستاده یک اندازه مشکوک است.

سلفی ها را یاغی می سازند و سپس به شمال هدایت می کنند.

چطور؟

تبلیغات را قبلاً شروع کرده اند: تاجیک ها و ازبک ها داعش می شوند.

خود شان فرمایش می دهند که تاجیک ها و ازبک ها داعش باشد و پشتون ها طالب.

ایجاد صف شکنی در جبهه مقاومت ملی


یعنی نقشه طوری است که طالب بماند به جایش در کابل و کلان شهرها، مآموریت جنگ را بسپارد به داعش که تشکیلات آن از مدت ها پیش ساخته شده، تبلیغات لازم هم درین سال ها انجام گرفته. 

فقط فضای التهابی ایجاد شود و میدان صاف شود تا این گروه وحشی به همان نقطه ای که قومانده می شود بتازد.

من فکر نمی کنم شیخ سلفی را طالب کشته باشد. یک مفرزه دیگر کشته است تا سلفی ها را از حالت انفعال به میدان انتقام بکشاند.

شلیک راکت ها به سوی خاک ازبکستان و تاجکستان نیز بخشی از ترتیبات جنگی جدید که آماده گی اش حتی قبل از خروج قوت های خارجی از افغانستان اتخاذ شده


‏شش تا هشت راکت از خاک افغانستان به ازبیکستان پرتاب شده و هر دو جانب خبر را تایید کرده‌اند. طالبان می‌‌گویند که هدف بر هم زدن روابط دو کشور است و تلاش برای دستگیری عاملان جریان دارد.

این سومین بار است که ازبیکستان هدف قرار می‌گیرد.

ناحق نیست که بایدن گفت ما از منطقه بیرون نمی رویم چرا برویم که جای ما را ایران و چین پر کند. اما جنگ امریکا و ناتو از دهلیز أفغانستان شمالی به سوی حوزه جنوبی روسیه و آسیای میانه شاید آخرین جنگ سرنوشت ساز باشد.