-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ تیر ۳۰, پنجشنبه

این داوود سلطان زوی است در ترکیه


 یکی از خائینین که در جنایات افغانستان و تسلیمی کشور به پاکستان و آی اس آی دست داشت، این طور محترمانه در جنرال قونسلگری افغانستان در استانبول چکر می‌زند و در دفاتر آن جا چای و قهوه نوش جان کرده و کار هایش هم فوق العاده اجرا می شود. وطنفروش داود سلطانزوی شاوال متکبر و مزدور رولا غنی