-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مرداد ۶, پنجشنبه

خطر فاتحۀ استراتیژیک افغانستان

 

طرح کریدور چترال – واخان از کجا آمد؟

هشدار 8 سال پیش سفیر افغانستان به وزارت خارجهدکترعبدالغفور آرزو سفیر افغانستان در دوشنبه – 1393 تاریخ 5 سرطان

به پیروی از جنرال پرویز مشرف که افغانستان را عمق استراتیژیک پاکستان خوانده بود

شوونیزم پاکستان دریک حرکت خزنده قصد دارد موقعیت ژئوپلتیک افغانستان را به عنوان پل اتصال جنوب آسیا به آسیای مرکزی ببلعد.

کریدور چترال – واخان

سفیرپاکستان به تاریخ 30 جوزا 1393 مطابق 20 جون 2014 سفیرپاکستان در اقامتگاه سفیر فرانسه درتاجکستان:

نوازشریف با رئیس جمهور تاجکستان روی ایجاد کریدور چترال – واخان به تفیصیل صحبت نمود. 

هردو طرف می خواهند تا این مسیر کشیده شود.

 با ایجاد مسیر ( چترال – اشکاشم افغانستان، اشکاشم تاجکستان) تاجیکستان به آب های آزاد پاکستان راه پیدا می نماید.

ایجاد این کریدور سیاست راهبردی پاکستان است.

یک سال پیش از آن، امجد حسین سیال سفیر پاکستان در رابطه به کریدور چترال – واخان گفت:

جانب پاکستان به شدت علاقه مند احداث این راه است. تاجیکستان نیز موافقت دارد.

سیال افزود:

پاکستان از طریق ستلایت به همکاری مشاوران هسپانیایی و اتریشی مطالعات کرده. معلوم شده که این راه 10 کیلومتر تونل کار دارد و 24 میلیون دالر مصرف دارد. تاجیکستان ازین راه به بندر گوادر وصل می شود.

بنیاد آغا خان درین جهت تلاش دارد. احداث چندین پل بر روی آمو دریا به همین هدف بود.

چرا؟

ایجاد جغرافیای مستقل سرزمین اسماعیلیه درچهار ضلعی افغانستان، تاجکستان، پاکستان و چین است.

پس از حوادث خونین دربدخشان تاجکستان در 1392 کریم آغا خان از پیروانش در بدخشان تاجیکستان خواست که با دولت دوشنبه همکاری کنند. رهبر اسماعیله نقش خود را درین منطقه گسترش می دهد. 

درسال 1389 امام علی رحمان پیش ازسفر یه پاکستان به سفیرافغانستان گفت:

 مطمئن باشید. هرگز راجع به کریدور چترال – واخان با جانب پاکستان گفت وگو نخواهیم کرد. 

اما دستگاه سیاست خارجی تاجیکستان تمایل به اجرای این پروژه دارند. 

آن ها برای رسیدن به آب های آزاد شورو اشتیاق دارند.


خانم سوزان الیوت سفیر امریکا در دوشنبه دوم سرطان 1393:

می دانیم که نوازشریف مساله کریدور – چترال واخان را با تاجیکستان مطرح کرده است. اما هنوز از دیدگاه دولت تاجکستان آگاهی نداریم.

سوزان الیوت گفت: 

 در 2 سال اخیر پاکستان مستمر از من خواسته است که امریکا، تاجکستان را تحت فشار قرار دهد تا به ایجاد کریدور چترال – واخان موافقت کند.


چون این مساله خط قرمز نزد دولت افغانستان است، امریکا از آن حمایت نمی کند.


نتیجه:

پاکستان ازین راهبرد قاطع خویش دست بردار نخواهد شد.

ایجاد این کریدور به افغانستان ضربه مهلکی وارد می کند و نقش افغانستان را به حیث پل اتصال آسیای مرکزی یا جنوب آسیا خاتمه خواهد داد. 

دستیابی تاجیکستان به آب های آزاد البته با منافع ملی آن کشور سازگاری دارد.

این طرح مقدمه ایجاد یک جغرافیای سیاسی به فرقه اسماعیلیه در چهارچوب بدخشان بزرگ و چترال است. تاجیکستان نمی تواند موافق باشد

 زیرا بخشی از خاک تاجیکستان به بخشی از جغرافیای نوتشکیل سیاسی فرقه اسماعیلیه تبدیل می شود. 

یعنی تاجیکستان کوچک تر می شود. 

ایجاد جغرافیای مستقل با محور اسماعیلیه بخشی از همین پروژه کریدور چترال – واخان است. متمم آن است. 

از حمایت پاکستان هم بهره مند است حتی به قیمت بریده شدن چترال از خاک پاکستان!

با توجه به موقعیت سینگیانگ ( کاشغرتاریخی) و اتحاد چین و پاکستان، حمایت چین درین زمینه وجود دارد. 

چرا؟

راه واخان از اختیار افغانستان بیرون می شود و امکان رخنه تروریزم به سرزمین کاشغر از بین می رود و خیال چین راحت می شود. 


این طرح از ده سال پیش خوابیده بود. رهبران جمهوری قطعا با این طرح مخالف بودند. حالا که جمهوری جایش را به حاکمیت لشکرنیابتی پاکستان داده، این طرح دو باره روی دست گرفته شده است. 

موضع طالبان هنوز مشخص نیست.

اما موضع تاجیکستان با توجه به این طرح که ده سال پیش روی آن کار شروع شده بود، حداقل دم نقد تغییر کرده است. 

روسیه با ایجاد دولت اسماعیلیه موافقت نخواهد کرد. اما نبرد خاموش امریکا پس از شکست در افغانستان و اکرائین، اکنون درهمین نقطه متمرکز شده است.