-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ تیر ۱۵, چهارشنبه

مولوی مهدی درحال تجدید قوا استفاجعۀ انسانی/ مرگ 30 کودک از گرسنه گی و سرمانیروهای نظامی در کوه ها و ارتفاعات

مشکلات شدید کمبود خوراک و لباس های گرم 

امکانات و تجهیزات

نیروهای مولوی مهدی درحال تجدید قوا و انتظام دوباره

 و آماده دفاع از خویش و تا رسیدن امکانات آماده جنگهای پارتیزانی و چریکی می‌باشند. 


وضعیت نظامی 

دره و قریه جات آن تحت تسلط تالبان قرار دارد و البته ترس حمله از طرف نیروهای مدافع بر آن ها بوضوح دیده می‌شود و از همین رو با وحشت و رعب آفرینی تلاش دارند روحیه مقاومت را بین مردم از بین ببرند و مردم را از مقاومتگران دور کنند.

تلفات نیروهای دشمن 

کشته ۱۱۰ نفر 

زخمی ۲۵۰ نفر 


تلفات نیروهای وفادار به فرمانده مهدی ۲۷ نفر 

زخمی ۴ نفر 

هم اکنون حدود یک هزار تن از نیروهای مدافعین در کوه های گیرو پیتو بلخاب قرار دارند / ازیکاولنگ هم قرار است نیروی ذخیره از بیراهه بیایند .

و با محوریت شخص فرمانده مهدی مجاهد 

انگیزه و مورال نیروها در اطراف مهدی مجاهد قوی است.

در آستانه شروع حملات چریکی و جنگهای نامنظم پارتیزانی، وارخطایی طالبان نیز شدید است.

جنگ ابزار کمبود دارند مهمات شان محدوده است/

به همین سبب فعلا در شعاع دفاعی قرار دارند.

تعداد نیروی رزمنده بسیار زیاد است.

عامل جدی جنگ بلخاب شبکه حقانی با پافشاری قاری فصیح الدین لوی درستیز 

حتی در آخرین جلسه که سرحدی والی بامیان با فرمانده مهدی مجاهد در گل ورز داشت به توافقات نزدیک شده بودند

 والی بامیان وقتی با لوی درستیز از طریق تلفن تماس بتماس میشه و خواهیش می‌کند که نیروهایش را از مرز بلخاب عقب بکشد که مه به توافق نزدیک شده ام اما لوی درستیز رد می‌کند و همان شب دستور حمله می‌دهد.

 مهدی مجاهد به وقت و فرصت بیشتر نیازمند بود.

 شماری از خائنان داخلی، در شب سوم جنگ به طالبان راه دادند

  مثل خائنین  پنج شیر که باخیانتشان زمینه سقوط مرکز ولایت پنج شیررافراهم کردند 


وضعیت مردم گیرمانده


فعلا وضعیت در بلخاب 

 مردم اضطراب و پریشانی 

تهدید و تحمیل هزینه/ 

هر قریه باید بیست میل اسلحه کلاشینکف بدهند 

تمام وسایط موتر سیکلت های شخصی مردم ضبط می‌شود 

تلاشی ها هرلحظه شب یا روز ادامه دارد .

روزجمعه عده مردم به خانه های شان باز گشت نمود

طالبان سر می‌رسند آزار و اذیت / حتی به حریم خانواده ها دست درازی  مردم درتاریکی شب دوباره به کوه ها پناه می‌برند. 

آذوقه مردم از خانه های شان چپاول شده است .

آوارگان در دره ها و ارتفاعات مرز بلخاب و یکاولنگ در سرمای طاقت فرسا بدون آذوقه و لباس‌ گرم 

سی تن از کودکان خردسال در اثر سرما و گرسنگی جان داده اند .


هیچ رحمی به مردم ملکی نکرده اند حتی زنان و کودکان و پیرمردان در میان کشته شدگان قرار دارند

 هر کسی را دستگیر کرده بدون پرس و جو به گلوله بسته اند


دسته جات طالب دشمن سرسخت شیعیان و محبان اهل‌بیت اند

در حدود ۱۲۳ نفر تاهنوز آمار دقیق از تلفات غیرنظامیان

شماری از غیرنظامیان لادرک اند.


البته چندین تن از مردم ملکی هنوز لا درک می‌باشند نی خبر کشته شان در دست هست و نی زنده بودن شان معلوم است .

سیاست تخلیه مناطق از سکنه

 روستا های ترخوچ ، ترپچ ، شاخدار ، جیه ،گلورز و...کامل خالی است

در حدود ۳۴۰۰۰ سی وچهار هزار نفر از اهالی بلخاب آواره شده اند که شش هزار نفرآن در مرز دره صوف وبلخاب ساحه کوته و همچنان منطقه هزار چشمه  یکاولنگ نمبر ۱ مستقر شده اند.

 در سرمای بی رحم بدون امکانات خوراکی و پوشاکی

بقیه آوارگان در مناطق کوه شاخدار بلخاب ، بندپیتاب یکاولنگ نمبر ۲ و دامنه دشت سوغلو پناه گرفته اند.

 در سرمای سخت  خوراک و پوشاک از قبیل پتو و خیمه وجود ندارد.

سه زایمان واقع شده که هر سه کودک تازه متولد به اثر سرما و نبود امکانات فوت گردیده است

مادران شان هم در خطر جدی قرار دارند .

مال و دارایی مردم کامل غارت شده است

مردم بلخاب لقب باغی

 حتی به مساجد و منابر هم هتک حرمت نموده اند با راه انداختن برنامه های رقص و موسیقی مساجد و تکایا ی شیعیان را مورد استهزا و هتک حرمت قرار داده اند.

شدت عمل در برابر هزاره سید ها حتی تاجک های شیعه )مساوی بوده است


وضعیت اقتصادی 

تمام منابع عایداتی مردم در حال نابودی است 

از یک طرف فصل برداشت و جمع آوری محصولات زراعتی و باغات است که با تسلط طالبان همه چیز در حال از بین رفتن است و از سوی دیگر خانه های مردم دارایی مردم چور وچپاول

 مواشی از عدم رسیدگی در حال نابودی است