-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ تیر ۱۷, جمعه

جمیعت اسلامی ( فرکسیون لندن) درقرغه دفتر باز کرد.

 

اکثر مقامات طالب چرا یک جایی به حج رفتند؟بعد ازین که همایش طالبان تکفیری درکابل ضرب صفر شد

  وارخطا  شده اند

 شبکه حقانی با یک تیم خود را به عربستان رساند.

وقتی ملا برادر دید که در عربستان  برنامه مخفی روان است عاجل ازسوی آمریکایی ها به عربستان اعزام شد


 تا پروپوزل یک اسلام  میانه / دوستی نزدیک با عربستان / در کل، انگلیس و امریکا

ملا یعقوب دید که طرف ها هر کدام به هر استقامت معامله دارند

 عاجل خود را به دوحه رساند تا از گروه و تیم خود دفاع و معامله با آمریکایی ها کند. 

ملایعقوب از یک و نیم ماه پیش به حالت نیمه مخفی زنده گی می کرد. دوباری که شبکه حقانی بالایش حمله کرد جان به سلامت برد.

سه شاخه برای بقای خویش و مسئله آسیای میانه 

 ملابرادر نفر آمریکا ولی با عربستان نیز می‌خواهد تعامل نمایند 

شبکه حقانی  با پاکستان و چین و حتی روسیه رابطه دارد 

ملا یعقوب از طریق دکتر عبدالله با هند نزدیک شده و حالا  مستقیم با آمریکا در دوحه چانه زنی دارد.


 سه محور بعداز ناکامی و رسوایی همایش ملاهای تکفیری در تلاش یار گیری و سبقت از یک‌دیگر اند.


چرا؟

بوی سقوط و شکست به دماغ شان خورده است. 


 مشوره کرزی: اول یک دولت با محوریت طالبان باید شکل بگیرد تا کشور ها آن را به رسمیت بشناسند.


 بعدا تقسیم قدرت انحصاری به شیوه گذشته بازهم عملی شود.


انس حقانی، وثیق رئیس استخبارات  چند رئیس استخبارات و اعضای شبکه حقانی که ظاهرا به زیارت حج رفته اند


 هدف شان حج نیست دیدار با استخبارات عربستان است 


بعد از ناکامی جرگه علماء  دامن عربستان گرفته اند تا دو کار کند


 یکی فشار بالای مجمع جهانی مسلمانان فشار بیاورند که این ها را کمک اقتصادی کنند.


 در مقابل، طالب در تطبیق اهداف عربستان تعهد می کند.


 یعنی پروژه های عربستان ضربه زدن به ایران و نفوذ بر آسیای میانه

وقتی ملا برادر دید شبکه حقانی همه عربستان رفتند 

به خاطری که از پروژه عقب نماند در روز دوم یا سوم عاجل عربستان رفت که جز برنامه های آینده باشد و شریک در اوضاع باشد


--------------------------


طبق گزارش ام ای ۶ انگلیس پسر دوم نوراله عماد به کابل فرستاده


 تا بخش جدا شده جمعیت اسلامی که مدیریت اش از طرف پسر کلان نور الله عماد یعقوب پیش برده می‌شود برادر دومی یعقوب عماد  دفتری در قرغه کابل باز نموده به اسم  جمعیت


 و برای اجرایی کردن کامل بیعت با امارات طالبان  فعالیت دارند


 هدف این دفتر چیست؟

این یک مرجع کاذب به هواداران جمیعت و نسل نو مبارزه طلب تا ناخن های تیز شان بگیرند و مطیع طالب شوند.

این دفتر شبیه دفتر دکترعبدالله است که خود حتی شبیه خانه امن ابوسفیان نیست.

چرا که اکثر کسانی که بعد از تحویل دهی پنجشیر و کابل به خانه امن عبدالله پناه برده بودند، از آن جا به ایران و امارات و ترکیه گریختند.

اما جمیعتی های لندن نشین به گریختن نیامده اند، تا جمیعتی های مقیم کابل و شمال را جمع کنند.

این سومین تلاش حلقات خارجی است که جمیعت به سه شاخه تقسیم شده و یک شاخه اش مال طالب باشد. دوشاخه اش مال عطا و صلاح الدین است.

این پروژه خالی کردن صفوف جمیعت شاخه صلاح الدین و عطا نوراست 


تحت مدیریت پروژه انگلیس زیر چتر طالبان


مدیر اجرایی این دفتر شخصی با اسم تریالی غیاثی از درخیل پنجشیر از بیعتی های طالبان که سابق در دفتر امر صاحب کار می‌کرد 

بعد از آن جزءعبدالله دروزارت خارجه بود.


توریالی ظاهرآً به هدایت عبدالله از کابل نه گریخت. اما گزارش دقیق وجود دارد که حلقات ایرانی او را درآن جا توصیه به ماندن کردند.


به دستور  عبداله شاخه انگلیسی جمیعت برای طالبان جلب و جذب پنجشیری ها را شروع نموده است.


 پسر عماد مسوول کشاندن افراد و اعضای جمعیت به دفتر بیعتی ها است.


هدف اصلی عبدالله دور کردن جمیعتی ها خصوصاً پنجشیری ها از جبهه مقاومت است.


 پنجشیری های صاحب پول و مال که تجربه معامله گری زیادی دارند به این محور جلب شده اند.


تشویق می کنند در آینده در دولت تعیینات می شود


حال آن این یک پروژه انگلیسی است از طرف پسر نورالله عماد


همچنان فضل احمد معنوی روزانه از کار کرد جبهه مقاومت و ملاقات ها دیدار  برای داکتر عبداله گزارش می فرستد.

 که امروز در دفتر جبهه جلسه بوده به این نتایج رسیدن و این برنامه ها را  دارند.

  و عبدالله این برنامه ها را با کرزی شریک می‌سازد و همینطور برای طالبان و پاکستان  و  انگلیس همه با برکت  معنوی آگاهی کامل از کارکرد های جبهه آگاهی دارند.

  همین طور بسم اله محمدی با  کرزی در تماس است .

 تاج محمد جاهد با غنی رابطه دارد و عبداله این آنتن های خطرناکی هستند.

 و روز مره در خدمت و گزارش دهی برای طالبان از طریق کرزی و عبداله می‌باشند.  باید افشا شان‌نمایند