-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مرداد ۳۱, دوشنبه

پوز ملا ذاکر هلمندی به خاک مالیده می شود

 

او از پی فصیح الدین و ملایعقوب آمده است

«شورای هلمند» و دوست ایران و حامد کرزی استانتصابات و تغییرات در تشکیلات نظامی پنجشیر

عبدالقیوم ذاکر به عنوان مسوول نظامی در ولایت پنجشیر و اندراب‌ها گماشته شد.

و بلافاصله گردش هواپیما های کشفی درآسمان پنجشیر دیده شده است.


‏ ملا محمد طیب حقانی به‌حیث فرمانده امنیه 

و ملا مسافر هم به‌عنوان فرمانده قول اردوی طالبان در پنجشیر تعیین شده‌اند.

چه برنامه است؟

پایان دادن به بی نظمی ها در صفوف طالبان یا جنگ فیصله کن با جبهه مقاومت؟

خود سری و خیره سری نفرات طالبان درپنجشیر از کنترول بیرون شده.


تحرکات توهین آمیز بر مزار احمد شاه مسعود عواقب سنگین دارد. رهبران طالب آینده خود سری های نفرات خود را درک کرده اند.

گزینش وی به حیث فرمانده جنگ پنجشیر و اندراب به این معناست که باید وضع از حالت بن بست برآید.

تا کنون درین دو محور، فصیح الدین و ملایعقوب باربار شکست خورده اند. بیشترین تلفات در یک سال اخیردر محور پنجشیر و اندراب بود.

پاکستان سرانجام تصمیم گرفت که روی «رفتار نیک با اهالی پنجشیر» تاکید خاص صورت گیرد.

ضربات خرد کننده بر طالبان درین دو محور، باعث یک رشته سازش ها و تماس ها شده است. 

ملاذاکر قیوم وابسته گان ملاعمر و از مخالفان شبکه حقانی و پاکستان است.

ملا ذاکر، پس از آزادی از زندان گوانتامو، مدتی رئیس کمیسیون نظامی طالبان بود.

او مخالف میراثی سازی رهبری طالبان است.

بعد ازملاعمر، حاضر نبود به ملامنصوربیعت کند.

 طالبان نامه‌ای دست‌نویس از او منتشر کردند که در آن گفته بود "دغدغه‌های" قبلی‌اش رفع شده و با ملا اختر منصور بیعت می‌کند.

 با حامد کرزی رابطه خوب دارد و با ملابرادر رابطه حسنه ندارد. اما کرزی با هردو، از گذشته رابطۀ حداقل یک طرفه خوب دارد.

 روز سقوط کابل به وسیله طالبان، او در مهمان خانه کرزی حضور داشت.

یگانه کسی که کرزی را به اشاره ایران تشویق به رفتن به ارگ کرده بود؛ همین ملاقیوم ذاکر بود.


درسال 1393 ملاقیوم ذاکر موقعیت خود را در رهبری طالبان ازدست داد.

او به دلیل عدم اخلال انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی افغانستان در کویته‌ پاکستان زیر نظارت شدید قرار گرفت.

در دسامبر سال 2009  ملابرادر شخص شماره دوم این گروه، که با کرزی در تماس بود، تغییراتی را در ساختار تشکیلاتی طالبان به میان آورد. 

اما ملا عبدالقیوم ذاکر و ملا عبدالمجید آخند با وی به مخالفت برخاسته اند.

 زیرا هدف ملابرادر کاهش دادن قدرت این دو نفر و افزایش قدرت خودش در صف طالبان بود.

 اما ملا برادر به زودی از سوی پاکستان بنا به اشاره امریکا زندانی شد. زیرا بنا داشت که با کرزی روی مسایل اساسی به توافق برسد.

بین ملا اختر محمد منصور و ملا عبدلقیوم ذاکر بر سر تعیین فرماندهان محلی نیز اختلافاتی بود. حتی امکان بروز جنگ مسلحانه میان آنان قوی شده بود.


در ماه جون 2010 ملا اختر محمد منصور و ملا ذاکر با هم درگیر جنگ شده اند.

 داود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت که در گذشته طالبان بخاطر عقاید شان مبارزه می کردند اما اکنون بخاطر قدرت و مزایای مادی با هم می جنگند.

در پی از کشته شدن اختر محمد منصور در مه سال ۲۰۱۶  در مسیر بازگشت از ایران، قیوم ذاکر که میانه خوبی با پاکستان نداشتند، «شورای هلمند» را در جنوب افغانستان تشکیل دادند.


شورای هلمند، ایران رابطه خوبی با این شورا داشته است.


جناح به اصطلاح «هلمندی» در گروه طالبان به ویژه در جنوب کشور از جناح‌های قدرتمند هستند.


به تاریخ 18 حمل 1395- جنرال رازق فرمانده قندهار گفته بود:


 اکنون در افغانستان دو گروه طالبان به رهبری ملااخترمحمد منصور و ملا رسول فعالیت دارند؛ اما پاکستان در تلاش ایجاد گروه سومی به رهبری ملاقیوم ذاکر است و در این کار، سراج حقانی با پاکستان همکاری می‌کند.


درپی اختلافات بین ملامنصورو قیوم ذاکر، ملا عبدالقیوم ذاکر بیعت خود با ملا اختر محمد منصور اعلام نمود.


درحکومت فعلی طالب از فرماندهان هلمند ولایتی که بیشترین سرباز را در سال‌های اخیر به طالبان اهدا کرده است و دو نفر از فرماندهان اصلی نبردهای امسال (ابراهیم صدر و عبدالقیوم ذاکر) به آن تعلق دارند، هیچ نماینده‌ای در کابینه انتصابی ندارد.

هشدار باش به جبهه مقاومت

 قربانی حق آبه بند کمال خان نشود 

خیلی مهم است وهوشدار های آمریکا 

 نزدیک شدن گروه طالب به ایران اطمینان روسیه و چین قابل دقت بیشتر است.


این انتصابات تازه بسیار سنجیده شده و از روی مشورت با ایرانی ها است.

 به ایران امتیاز می دهند تا مقاومت را از کوه پایان کند یا به گرفتن یک امتیاز قانع کنند.

شاید سازش هایی درپشت پرده در جریان است.

بایدن برای پیروزی برجمهوری خواهان 

یک گام به جلو و دو گام به عقب را در پیش دارد.

انتخابات میاندوره یی امریکا در ماه نوامبر پیش رو است و اداره بایدن به دستاوردهایی برای پیروزی نیاز دارد. 

کنار آمدن با حامیان جبهه مقاومت مانند روسیه و ایران

بستن پنجره جنگ اکرائین


و ایجاد همگرایی بین طالبان و مخالفان 

طالبان درموقعیت لرزان و نا مساعد قرار دارند.

جنگ در محور های پنجشیر و اندراب به طور کامل شکست خورده است. 

در صورت از سر گیری عملیات جنگی در هندوکش ها تحت رهبری ملاقیوم ذاکر هزاران هزار طالب بدون کوچک ترین دست آوردی جان خود را از دست خواهند داد.