-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ شهریور ۳, پنجشنبه

طالبان ـ مقاومت میلیونران ـ احمدمسعود !؟

 


 

                  نوشته ی: اسماعیل فروغی 

      تشکیل جمعیتی زیرنام شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان درخارج کشور وهمزمان با آن سخنرانی ها و مصاحبه های مضحک و بی مزه ی اشرف غنی فراری ، امرالله صالح لافوک و برخی دیگرازدست پروردگان سازمان استخبارات امریکا در رسانه های جمعی ، همه یک هیاهوی تبلیغاتی - استخباراتیست که به هدف فریب دادن و مصروف کردن دوباره ی مردم زیرنام مقاومت ، تعامل با تروریستان و جلوگیری از رستاخیزعمومی مردم دربرابرطالبان براه افتاده است .

     هیچ به بحث نیاز نیست که طالبان یک گروه قومی - مذهبی تندرو ، انتحاری پرور ، عقب گرا و بدوی است که مطابق نقشه ی استخبارات امریکا و پاکستان برای نابودکردن مظاهرتمدن و فرهنگ درافغانستان و برای انتقال جنگ و بی ثباتی درشمال افغانستان بقدرت رسانده شده اند .

    طالبان همان حکومت مرکزی قوی را که ازعبدالرحمان خان تا اشرف غنی خودخواهانه آرزو برده می شد ، ایجادخواهند کرد - حکومتی را که درآن به هیچ قوم و گروهی غیرازخود طالبان ، حق شرکت درقدرت و حتا حق زنده گی درافغانستان داده نمی شود .

     واضح است که طالبان ازمنافع وعزت هیچ انسان سرزمین ما- حتا هموطنان پشتون ما هم پاسداری نخواهد کرد . طالبان دختران و زنان ننگرهاری و قندهاری را هم اجازه ی تحصیل و کارنداده ، هنرومدنیت را درتمام افغانستان ازجمله قندهار وننگرهار، نابود خواهند کرد.

     اما آیا داعیان شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان ، اشرف غنی و امرالله صالح فراری نیت و توان پاسداری ازمنافع وعزت مردم را دارند ؟
    آیا می توان به یک رییس جمهور و معاون رییس جمهور فراری وبه کسانی اعتماد کرد که هرکدام به نحوی راه را برای بقدرت رسیدن تروریستان بازکرده ، غرق در فساد گسترده ی مالی - اخلاقی ، مردم را به حال شان رها کردند و رفتند ؟
    باورندارم مردم باز به دور آن فاحشه های سیاسی گِرد بیایند که با نیرنگ و اغواگری از اعتماد آنان سوء استفاده کرده ، کیسه های شان را پرِ زر کردند و ازوطن گریختند.

      چه کسی می تواند تضمین نماید که هدف از تشکیل شورای مقاومتی با شرکت مولتی میلیونران جهادی وعناصر وابسته به استخبارات امریکا و انگلیس ؛ کمرنگ تر کردنِ بیشتر روحیه ی مخالفت و مبارزه ی قاطعانه در برابر وحشت و ترور گروه تندرو مذهبی طالبان نباشد !

      حضور احمدمسعود در زیراین چتر و درکنار شخصیت های فاسد و بدنامی چون قانونی ، محقق ، عطا ، دوستم  ، ربانی وغیره ( هرچند درفضای مجازی ) به شک و تردیدهایی قوت می بخشد که امیدواریم هرگز به حقیقت نپیوندد .

      احمد مسعود باید بداند که اگر راه اش را از راه این تیکه داران دین و معامله گران قومی بصورت روشن وبطور قطع جدا نسازد ، هرگز نمی تواند به یک سرلشکر نیرومند و واقعی دادخواهان مبدل شود .

     احمدمسعود نباید از آدرس جمعیت اسلامیِ ازهم گسیخته و شورای نظارِ به تاریخ پیوسته به مبارزات دادخواهانه ی ضدطالبی اش ادامه بدهد.

     اگراحمد مسعود می خواهد به مبارزه ی آزادیبخش ملی دربرابر تروریزم طالبی ادامه داده و به اعتمادملی دست بیابد ، شایسته و باایسته است که نه از آدرس یک قوم و یک گروه خاص ؛ بلکه از آدرس تمام مردم افعانستان و آدرس کلیه مبارزان آزادیبخش ملی افغانستان  وارد معرکه ی ضد طالبان شود.

    تکیه برنیروی رزمنده گان جوان ازتمام ولایات افغانستان ـ مشتمل همه گروه ها و نیروهای دادخواه ، تنها راه پیروزی جنبش آزادیبخش و رستاخیزملی دربرابرطالبان زورگو و مزدوراست .  والسلام