-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ شهریور ۵, شنبه

سفیر پاکستان چرا اخراج شد؟

 


اشرف غنی: وقت گریز، 5 میلیون دالرخودم مفقود شده!

افزایش لواطت کاری دردانشگاه نظامی کابلغنی خائن: وقت گریز از کابل 5 میلیون دالر نقد از خودم نیز گم شده است!

توهین آشکار به مردم افغانستان

تو اول بیا دقیق حساب بده که پنج میلیون دالر از کجا کرده بودی؟

در بانک جهانی ساعتی کار میکردی هر ساعت 20 دالر و هفته پنج روز، که شوه 40 ساعت. 

پنج پاو دگه سر مردم گشته

این آدم احتمالا پول زیادی به بازرسان سیگار داد تا از 50 سوال بی پاسخ عبور کردند و دزدی های خونتای اشرف غنی را درحاشیه گذاشتند.

شماری از هموطنان به من نوشته اند که هروقتی قواره این آدم را در تلویزیون می بینیم؛ اگر وقت صرف غذا باشد اشتهای ما گم می شه،  اگه وقت خواب باشد؛ خواب از چشم میپره. اگه چیزی را درحال مطالعه باشی، بی حافظه می شوی و هرلحظه فاژه می کشی


جلسه شورای وزیران‌طالبان وزیر مخابرات فیصله کرده است که هر چه عاجل حکم بند کردن پنجاه هزار صفحه مجازی که خلاف برنامه طالبان تصویر و نوشته نشر می‌کنند و همچنان پاپجی و چند اپلیکشین دیگر را صادر کرد.


طالبان نام دانشگاه نظامی مارشال فهیم را تغییر داده اند.

دو موضوع جریان دارد یک این چنان فساد روان است

درفساد اداری، روی تیم‌غنی را سفید کرده‌اند

 طالبان از اعاشه محصلین  تا رنگ برس بوت شان دزدی می‌کنند

قوماندان و معاونین و قوماندان کندک ها شبانه از محصلین منحیث برده جنسی استفاده می‌کنند.


تعدادی از سرگروپ های قوماندان احمدی که ازچند هفته پیش به نام مقاومت علیه طالبان در بدخشان مصرف گرفته و به  کوه ها برآمده بودند

بنا بر میانجی گری امان الله نسیم وفصیح الدین امان الدین والی بدخشان امشب رسما تسلیم  طالبان شدن امان لله نسیم بنا بر بعضی گزارشات دوطرفه بازی میکند.


کاباره شبانه سفارت پاکستان درکابل مسدود شد

عبیدالرحمان نظامی سفیر جدید پاکستان در افغانستان معرفی شده است.

منصور احمد خان سفیر سابق پاکستان در کابل دو روز قبل طی توئیتی از پایان ماموریتش در کابل خبر داده بود. این آدم در وزارت خارجه پاکستان مسوول بخش اتحادیه اروپا بود.

وی قبلا در سفارت پاکستان در امریکا و هند نیز خدمت کرده است. 

عبیدالرحمان کی است؟

عبدالرحمان از افسران قطعه خاص کوماندوی ارتش پاکستان است که آخرین وظیفه اش را در ایالت بلوچستان انجام داده است.

 قطعهء خاص در پاکستان «SSG  Special Service Group» است.

در تمام ترورهای رهبران جدایی طلب بلوچ نقش عمده را بازی میکند۰ آقای عبیدالرحمان یکی از همین اشخاص است که در قتل رهبران جدایی طلبان بلوچ دست داشته است.


سفیر پاکستان وقت اش پوره نشده بود

 استخبارات طالبان از زنکه بازی اش از ویزه فروشی اش شراب خواری اش به وزارت خارجه پاکستان شکایت کردند

 وزارت خارجه پاکستان گفته بود که شما کدام اقدام‌ نکنید خودمان برطرف اش می‌کنیم 

استخبارات طالبان از مهمانخانه اش و دلالی پشتون ها برایش که زن و دختر می‌بردند و شرابی خوری سند مکمل ترتیب کرده بودند 

همچنان سکرتر اول سفارت پاکستان در کابل  شخصی به اسم‌عبدالکبار است ملیون دالر ار فروش ویزه پیدا کرده یک ‌شبکه از افراد حقانی دارد که هم دلالی ویزه می‌کنند و هم دختر و زن  برایش پیش می کنند. 

شبکه دلال به سفارت پاکستان از بین زنان و دختران شاغل در تلویزیون های سابق کار استفاده می کردند و می کنند. یک خانم سناتور انتصابی دختران را به عبدالکبار معرفی می کرد. نام سه تن دیگر مقیم کابل در فهرست است که به دلایل خاص ازافشای آن خود داری می کنیم.

درمستند سازی استخبارات طالبان همه افراد معرفی شده و شماری را دستگیر هم کرده اند. 


پوسته پناه خیل مربوط شرکت نساجی گلبهار 

سه نفر طالب کشته شده

شایق از تاواخ و یک بغلانی اسیر شده و تیرباران شده است. 

12 نفر دیگر هم مفقود الاثر استند. در تاواخ از سوی طالبان شبخون زده شده اند. یا آن که خود را از منطقه بیرون کشیده اند. معلوم نیست.  هلمند طیارات بمبارد کرده. ظاهراً نفرهای ایمن الظواهری را زده


قاری سمیع الله« مطمئن» آمر استخبارات ولسوالی تاله و برفک در درگیری داخلی با بهاوالدین «رسولی » یک تن از قمندان های نامدار طا-لبان در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان با ۲ تن از محافظان اش به هلاکت رسیده است و متباقی افراد به اسارت بهاو الدین در آمده است.


علي احمد جلالی:

 امريکا و جهان از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمی کند.

 این گروه یعنی مقاومتی ها دیگر در دنیا بازار ندارند.

بازاردنیا چه اهمیتی دارد وقتی قدرت و ارادۀ مردم حرف اول را بزند؟ این آقا عامل داخلی تحول دریک جامعه را مصادره به مطلوب عامل خارجی می کند. راستی که به مزدوری دیزاین شده اید.

به آن به حیث بدیل طالبان دیده نمی شود. مگر طالبان باید در خود إصلاحات بیاورند

چطور ممکن است؟ تو خودت 50 سال در امریکا، مگر تغییری کرده ای اصلاحاتی در خود آورده ای که طالب مدرسه ای بیاورد؟ شما همه ساخت یک کارخانه فکری هستید. 

کدام جهان؟ یک طرفه نگری را نگاه کنید.