-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مرداد ۱۸, سه‌شنبه

اتحاد چین و روسیه ــ کابوس یکه تازی های امریکا

 

  
   نوشته ی : اسماعیل فروغی

     اتحاد استراتژیک میان روسیه وچین که ازده سال به اینسو با جدیت به پیش می رود، پس ازبحران اوکراین وپس ازبهانه گیری های تحریک کننده ی امریکا درخصوص تایوان ، استوارترومحکمترازپیش گردیده است . این اتحاد زمانی پایه های پولادین یافت که دوکشور پس ازسفراخیرولادیمیرپوتین به چین طی بیانیه ی مشترکی اعلام کردند که : « دوستی بین دوکشورهیچ محدودیتی نمی شناسد . »    

      متکی به همین دوستی بدون محدودیت است که چین و روسیه برای استقرارنظم نوین چندقطبی ، عادلانه ودموکراتیک مستقیماً باهم همکاری کرده و با متانت و جدیت دوشادوش هم به پیش گام می گذارند.

    هردوکشورهمگام با هندوستان، برازیل ، آفریقای جنوبی ، ترکیه ، ایران ،برخی کشورهای قدرتمندعربی ، افریقایی وامریکای لاتین سعی برآن دارند تا جهان را اززیرتسلط استثمارگرانه و زورگویانه ی مالی ، سیاسی ـ نظامی امریکا رهایی بخشیده ، نظم عادلانه ترمالی - سیاسی درجهان برقرار نمایند.

     هردوکشوربه این باوررسیده اند که « حق حفاظت از زبان مادری ، حق اتکابخود ، حق داشتن استقلال اقتصادی ، حق داشتن فن آوری و خودکفایی اقتصادی با شرایط برابر ؛ حق تمام مردم روی زمین است ... » 

     هردو کشوربا همین باورکه جهان بطورغیرقابل برگشتی به ناهنجاری های گذشته برنخواهد گشت حالا با قامت استواراعلام کرده اند که : « ما صبرنخواهیم کرد تادنیای جدید بدون اراده ی ما وملت‌های دیگرِجهان شکل بگیرد... » 

     درهمین جریان ، تحریم های کمرشکن امریکا علیه روسیه وادامه ی تحریکات وتحریم های گونه گون امریکاعلیه چین، سبب شده است تا روسیه و چین درمورد راهکارهای تازه ی مقابله ی موثردربرابرتحریم ها وشیوه های جدید برای خرید و فروش متاع های شان وحتا جایگزینی ارز دیگری بجای دالرامریکا، بیندیشند وبه آن جنبه ی عملی ببخشند.

     مسکو و پیکنگ اکنون حجم پرداخت های شان را با ارزهای ملی خود چنان افزایش داده وچنان سازوکاری را بوجود آورده اند که تاثیرمنفی تحریم های یکجانبه ی امریکا به حداقل کاهش یافته است .

   اتحاداستراتژیک چین و روسیه که با عقد دهها قراردادصنعتی - تجاری - نظامیِ جدید مستحکم ترازپیش گردیده است ، ایالات متحده ی آمریکا و شرکای غربی اش را چنان گیچ و سرخورده کرده است که حتا امکان برهم خوردن اتحادهای قبلی میان آنان و تغیردرنظام مالی جهان را بوجودآورده است .

    قدرت نمایی های نظامی ــ امنیتی روسیه درصحنه ی جهانی وموازی به آن پایان دادن دوران انحصارعلمی - تکنولوژیکی امریکا ومتحدینش درجهان توسط چین ، ختم تاریخ جهانِ تک قطبی وتسلط سه قرنه ی اروپا وامریکا برسرنوشت جهان را رقم خواهد زد .