-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ شهریور ۲۳, چهارشنبه

ملا قیوم ذاکر: پنجشیر را به خود پنجشیری ها واگذار کنید!

 


رابطۀ طالبان با محمد محقق درکابل و انقرهخبر می رسد که ملاقیوم ذاکر بازهم از رفتن به جبهه پنجشیر خود داری کرده

گفته: سنگ و چوب مردم پنجشیر با ما می جنگد و ما به اراضی و منطقه نابلد.

درجلسه شب گذشته شماری از فرماندهان طالب تغییر و تبدیل شدند.

قیوم ذاکر را زیاد امتیاز هم دادند قبول نکرده و گفته نمیتوانم بروم

بعد ریاست امنیت را برایش پیش کش کردند قبول نکرده 

تا اکنون هم کسی حاضر نشده بجای ذاکر برود .


قوماندان غفار مربوط تیم ملا قیوم ذاکر از رفتن به جنگ پنجشیر فرار کرده

جلسه دیشب ملاهادی را به عوض وی مقرر کردند.

فیصله شد که از خود پنجشیر نفر گیری شود در جنگهای رویاروی از آنها استفاده شود .

ذاکر گفته در پنجشیر کامیابی در جنگ ممکن نیست

به خاطرجلوگیری از تلفات بهتر است پنجشیر را به خود مردم پنجشیر واگذار کنیم.

فیصله معنی دار وجالب:

ابراز نفرت و بی اعتمادی نسبت به پنجشیریان جاسوس

آنها عامل کشتار بیشتر طالبان اند

 باید گرفتار وتحقیق شود تا علت تلفات درجنگ معلوم شود.

ذاکر گفته که سنگ وچوب پنجشیر با ما در جنگ است وما مردم نابلد

دقیق نمی دانم  گپ پبش خودت برادر ملک خان دره هم ‌شهید شده آخرین زور و جنگ شان زدن 

فاجعه اسارت رزمنده گان مقاومت چه رقم بود؟

 سه هزار نفر در کوه منجهور بالا کرده بودند تا بین قرارگاه حصارک و مناطق دره حائل باشند مثل این ده ها برنامه جنگی

 با افراد از ۳۳ ولایت سازمان خارجی از جمله القاعده و وزیرستانی ها  حالت یک ‌جنگ نا برابر وجود دارد.


فرمانده هاشم استاد استحکام و ماین گذاری است. قرارگاه محلی تمبنه. بالای چشمه دراز، دو خیمه بوده. 

قرارگاه را ماین گذاری کرده و حدود سی طالب را کشته است. ماشاء الله فتح کردیم یک دم منفجر میشه. شروع منطقه دره، تمبنه است. سپس یکی دره آبشار می رود، دگه دره عبدالله خیل

رابطۀ طالبان و محمد محقق درکابل و انقره


محمد محقق رهبرحزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با طالبان و آی اس آی در رابطه است.

استخبارات طالبان جایداد های محمد محقق را پاسداری می کنند.

طبق گزارش به دست آمده از منابع موثق استاد محقق از زمانی که از کابل به انقره نقل مکان نموده با طالبان درارتباط است.

 این که حتی کارمندان دولت سابقه گاهی معاش می‌دهند و گاهی نه ولی استخبارات ماه وارد قوماندان محافظین خانه محقق را هر ماه معاش می‌دهند

  یک روایت بین رئیس استخبارات طالبان و محقق شخصی که از نزدیکان محقق است به اسم عصمت الله خنجری پیش می‌برد که خود این‌عصمت الله نیز از استخبارات طالبان معاش می گیرد.

قوماندان گارد شخصی محقق در کابل است توسط عصمت اله خنجری از طرف استخبارات مدد معاش پرداخته می‌شوند. تمام خانه جایداد محقق در کابل توسط استخبارات محافظت می‌شود.

 در اوایل ماه محقق با معاون اوپراتیفی استخبارات طالبان شخصی به اسم ملا نجیب غزنوی یک ساعت تلفنی صحبت نمودند.

 در حالی یک هزاره بیچاره در شهر آزاد گشته نمی تواند و در ولایت مرکزی هزاره ها دوباره به کوچ اجباری و چند نوع مالیه دوباره میپردازند و در زیر شدید ترین نظارت قرار دارند.

 حتی در مسئله مولوی مهدی که در بین هزاره ها بزرگ شده بگونه حمایت تمام هزاره های زیر ستم را جلب کرد وقتی محقق دید جایگاه اش در خطر است توسط افراد نزدیک به خود مولوی مهدی را اغوا و به دسترس طالبان قرار داد.

 یعنی مرگ مهدی با افشا شدن اش توسط محقق رابطه مستقیم دارد .

 اطلاعات دقیق از ریاست پاسپورت بدست آمده که استخبارات طالبان  برای نماینده مخفی محقق عصمت اله خنجری در کابل که برای اعضای فامیل خویش ده جلد پاسپورت تقاضا نموده بود در حال تهیه کردن است.

 تا برای ده نفر از خانواده محقق که زیر نظر طالبان هستند پاسپورت توزیع شود و ایشان از کابل به ترکیه بروند. 

سرچشمه رابطه طالبان با محمد محقق از کجا می آید؟

 طالبان کارمندان اجرایی ای اس آی اند و استاد محقق از سال ها بدین طرف با سازمان ای اس آی رابطه دارد.

از سوی دیگر،  باجه محقق از کویته بلوچستان است یاما در کابل بود وقتی افشا شد به ای اس آی رابطه دارند امنیت دستگیرش کرد محقق دستبکار شده از زندان رهایش کرد و به کشور آلمان رفت.

 برادر یاسا یکی از افسران بلند رتبه ای اس آی است یعنی برادر باجه اش که این رابطه محقق را دو چندان محکم کرده است .

در زمانی که رحمت الله نبیل رئیس امنیت بود در اوایل حکومت دور اول اشرف غنی. امنیت زیر نظر گرفت اش  و روابط اش با ای اس آی  پیدا شد و دستگیر ش کردند. فورا توسط نفودی های ای اس آی و محقق دوباره رها شد.

 ای اس آی به استخبارات طالبان وظیفه داده تا از خانه و جایداد محقق در کابل محافظت کنند و تعداد افرادی که در کابل دارد مدد معاش دریافت کنند.

 و حالا برای اعضای خانواده اش پاسپورت تهیه می‌نمایند. 

 چرا محقق فعلا برای   طالبان این قدر مهم است؟

یکی روابط با ای اس آی دارد یعنی پدر طالبان

 دوم نقش محقق در شورای انقره توسط محقق هم جنرال دوستم کنترل می‌کنند تا اقدامی به جنگ در شمال نکند.

 یعنی محقق نقش بازدارنده طالبان برای خنثی سازی برنامه جنگی دوستم حد اقل عطا

 محقق عامل اصلی پرهیز هزاره ها از مبارزه با طالبان است.

این نقش محقق برای فعلا به طالبان مفید افتیده تنها یک جبهه پنجشیر و اندراب مقابل شان است

 جبهه در افغانستان مرکزی ایجاد نشده

مارشال دوستم و اوزبیک ها  در حالت انفعالی قرار گرفته

در آینده توسط محقق چه برنامه سر شورای انقره بیاورند تحت پروسه دعوت و از داخل عناصر خائن و سست عنصر تشخیص داده محقق در تأمین رابطه شان با طالبان در اونجا کار می‌کنند .