-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۱, جمعه

ملای طالب: دشمن اصلی ما، زن و مکتب استحمله طالب به خانه جنرال محمود علی زی/ خانمش را کشتند

امتناع پشتون ها از جنگیدن در پنجشیر و اندرابزن و مکتب دختران بین ارکان طالبی به یک موضوع سخت اختلافی و لاینحل تبدیل شده است.

همه زنان را می خواهند به بیرون بکشند.

 چشم سفید می سازند. همه شان داکتر نمی شوند.

 میلیون ها نفر انگلیسی و کمپیوتر یاد می گیرند و همه را مردار می کنند.

 محیط معاشرتی را مردار می کنند.

تمام دنیای کفر از برای زنان فریاد می کنند و ملاهای نادان هم در همین راه روان اند.

بزرگ ترین ضربه را به اسلام، مکتب وارد کرده.

کسانی که آرزو دارند با این ها مذاکرات و تفاهم سیاسی کنند؛ یک بار این صدا را برای شان شریک کنید و برای شان تبریک بگویند.

به لابی های نکتایی دار طالب در امریکا و اروپا این صدا را روان کنید و برای شان تبریک بگویید.

صدا ...

مرگ و زنده گی ملاقیوم ذاکر هنوز در پس پرده ابهام است.

درحالت کوما بود. ناپدید بود. مرگش گزارش شده بود. مشاهداتی از انتقال جنازه. بعد از حالت کوما بهبود یافته در 400 بستر است.

گزارش دیگر: ملاذاکر نیست. درحالت کوما وفات کرد و انتقال شد به یک جای نا معلوم. بعد گفته شد که برده شده به قندهار در هلیکوپتر

درهرحال از همان زمان تا کنون هیچ کسی ملاذاکر را به چشم ندیده و جبهه پنجشیر و اندراب کماکان بدون فرمانده است.

خبر می رسد که پشتون ها از رفتن به جنگ پنجشیر و اندراب سرپیچی می کنند.

تنش بین طالبان و مردمان محلی تشدید شده است.

قطعات تجمع کرده در تگاب سر تپه نجراب را تصمیم دارند به میدان جنگ اعزام کنند.

این قطعات از رفتن به پنجشیر سرباز زده اند. در سایر مناطق نیز چنین گزارش هایی رسیده است.

شکست های پرتلفات در اندراب و پنجشیر روحیه همه را درهم شکسته و هیچ انگیزه یی برای جنگ با هموطنان خود ندارند.

پنجشیر- در دشتک یک لوا تشکیل می دهند. جوانان خود پنجشیر ثبت و راجستر شوند. امنیت خود را خود شان بگیرند مقصد از منطقه صدای فیر شنیده نشود. عجز و درمانده گی را نشان می دهند.

تا فعلا تعداد انگشت شماری حاضر به رفتن به لوای جدید طالبان شده اند.

تلاشی در قندهار و هلمند – وحشت برپا شده در قلعه بست به خانه ملک اخلاص

میوند – حمله تلفات وارد کرده اند. جنرال محمود علی زی زنش را کشته اند. دختر و پسرش را زخمی کردند.

اول حمله کرده اند. بعد گروپ تلاشی پیدا شده

زن با آن ها نیست. این ها از زدوخورد شروع می کنند. طالب با قیام مسلحانه مواجه خواهد شد.

دزدی طالب می کند. باید بین خود تصفیه کنند. کانتینر های اسلحه از خود طالبان بود که مصادره شد.

کمک های مالی ازچند طرف به طالبان سرازیر شده است. این روند سرعت گرفته

منابع رسمی و غیر رسمی گزارش:

40 میلیون دالر به بانک مرکزی رسید

تا کنون 1120 میلیون دالر به طالبان داده شده است.