-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۳, یکشنبه

جبهه مقاومت افغانستان پیشقراول قشون شانگهای است

 


نیروی 300 هزار نفری روسیه به جنگ اکرائین است؟

اضطراب پیش از توفان در آسیای میانه
تشدید تحرکات طالبان در شمال افغانستان

حمله قرغیزستان بر تاجکستان

شکست دپلوماسی ترکیه در تعامل با طالبان

آماده گی مارشال دوستم برای ورود به جنگ

تهدید و نگرانی کشورهای عضو شانگهای نسبت به پویایی های گروپ های تروریستی درافغانستان

آماده سازی دو باره پایگاه راهبردی بگرام

مواردی اند که در مرتبط با هم و موازی با هم انکشاف می کنند.

باید به نتیجه برسد.

سکانداران بازی بزرگ جدید متفقین شرقی و دنیای غرب اند.

در سه روز قبل یک خبر تازه ای از کرملین به دنیا مخابره شد:

بسیج یک ارتش ذخیرۀ 300 هزار نفری به فرمان پوتین

اول: چرا تحرکات در حوزه افغانستان و آسیای میانه شتاب گرفته؟

آیا بسیج سه صد هزار نفر ارتش ذخیره روسیه با این مساله رابطه دارد؟

کاملا رابطه دارد.

ارتش سه صد هزار نفری برای جنگ جاری اکرائین نیست.

اگر کشتی امنیتی آسیای میانه از یک نقطه سوراخ شود، حوزه امنیتی چین و روسیه در یک نبرد نا متقارن ( گدود) و بی تاریخ غرق خواهد شد.

پس، هرگز اجازه چنین کاری را نخواهند داد. 


دربرهم زدن اوضاع در آسیای میانه، ترکیه نقش عمده دارد. اکثریت جوامع آسیای میانه ترک تبار اند.

اما موقعیت اردوغان و ترکیه امروزی دربهره گیری از بازی درآسیای میانه چندان مساعد نیست. سه رقیب یا دشمن:

ایران، روسیه، چین


درین طرف: پاکستان، امریکا، انگلیس، ازبکستان

ترکیه جدید روی کاخ کهنه و خاک شده امپراتوری عثمانی بنا شده. نه خط زبان امپراتوری به جا مانده، نه زور و دیانتش. فقط یک جغرافیای حساس و آسیب پذیر در دسترس است.

اردوغان درکهنه آباد امپراتوری عثمانی حتی در یک قریه یک حکم شرعی را تطبیق کرده نمی تواند، در سازمان ملل متحد چی گفته از تحول مثبت به وسیله گروه تروریستی طالبان حمایت می کند؟

ترکیه از هر طرف زده شده و منبع تأمین انرژی اش نیز در دست روسیه و ایران است.

درحالی که عضو ناتو است، کجا عقل باور می کند که به عضویت کشورهای پیمان شانگهای پذیرفته شود؟

اروپا که اکثراً عضو ناتو هستند، هیچ گاه ترکیه را به حیث عضو ناتو در اتحادیه اروپا راه ندادند.

ما در آستانه یک کشمکش جدید بر سر آسیای میانه قرار داریم.

از سه کشور ازبکستان، تاجکستان و قرغیزستان یکی ازین ها باید درهم بشکند تا حریم محفظوظ به سرحد جنوبی روسیه باقی نماند.

درین بازی، ازبکستان با آن که قوی ترین کشور به حساب می رود، اما از نظرساختاری در زمین فرهنگ و جئوپلتیک فارسی بنا شده و ازین جهت به یک اتاق شیشه ای شباهت دارد. 

ترکیه از راه قرغیزستان حرکت کرده

حرکت قرغیزستان همزمان بود با اجلاش شانگهای و اعلام لشکرکشی سه صد هزار نفری پوتین

در ماه هفتم جنگ اکرائین قرار داریم. 

روسیه میگوید که عجله نداریم.

این نیروی جدید برای جنگ اکرائین نیست به هدف دیگری است.

در هند نیز اعلام شده که سرباز گیری اجباری آغاز شده است. ایران هم قشون کشی خواهد کرد.


روسیه در خارکوف، هیچ تعرض پیاده انجام نداده/ ضربات هوایی کارساز هم وارد نکرده. این کش دادن جنگ و پس روی و پیشروی برای چیست؟

برای این است که بحران اقتصادی و انرژی در اروپا در زمستان به نقطه اوج برسد.

در هفت ماه اول، سراسر اروپا دستخوش بحران شده و قدرت خرید کالا های اولیه در جامعه پائین آمده

قراراست چه اتفاقی بیفتد؟

تشکیل ناتوی آسیایی در گستره آسیای میانه با محوریت متفقین آسیایی

این مساله با افغانستان مستقیم رابطه دارد. 

این مساله به بازسازی عاجل پایگاه استراتیژیک بگرام و اظهارات ترمپ برای گرفتن بگرام ربط دارد. 


طالب با شعار ظاهری ضدیت با امریکا و شکست ناتو برسرقدرت آورده شده

اما روسیه، چین و ایران هرگز اجازۀ بازگشت غیرحضوری امریکا و مدیریت منطقه را نخواهند داد. 

درصورت تصمیم متفقین، شمال افغانستان به خصوص پایگاه بگرام از راه هندوکش ها زیرضربه گرفته می شود.

هم اکنون چهار پایگاه متفقین در تاجکستان فعالیت دارد. از تاجکستان تا اندراب و پنجشیر از نظر مسیر عملیاتی، همه مشرف است بربگرام است.

حملات زنجیره ای پرتلفات طالبان بر پنجشیر فقط به خاطر دور کردن شعاع تهدید از بگرام و جلوگیری از وسعت گرفتن جبهه جنگ بود.

احتمال یک خیز بلند از استقامت پنجشیر وجود دارد. 

این تحرکات بخشی از جنگ جهانی خاموش است که عمداً دررسانه های نمی آید. 

انتقالات سریع ناقلین از پاکستان به شمال هدفش انقطاع عقبه تدارکاتی هندوکش ها است. 

راه زمینی را به مرور قطع کنند. درحین حال، کتله جمیعتی ناقلین مسلح، عقبه مطمئن برای نیروهایی است که از بدخشان و تخار به آسیای میانه حمله ور خواهند شد. 

درسمرقند ملاقات سری بین پوتین و رئیس جمهورچین

در بازگشت، پوتین امر سوقیات تازه جنگی داد.

رئیس جمهور چنین به ارتش گفت: به یک جنگ واقعی آماده باشید.