-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ شهریور ۱۸, جمعه

امیرخان متقی از قطر اخراج شد

 

انتقال سران القاعده از کابل به پناه گاه های پنجشیر

والی سرکش بلخ درآستانۀ تصادم با شبکۀ حقانی
تعدادی از سران القاعده را طالبان به پنجشیر انتقال داده اند

 و در خانه های ایلاقی  ملم خاک، حصارک و قول شابه جابه جا نموده اند 

حتی مردم‌را نمی گذارند به آن مناطق نزدیک شوند.

شکنجه و تعقیب افراد حتی چوپان ها که اخیرا کشته شدند، به همین منظور است.

ظاهرا می خواهند امریکایی ها را سردرگم کنند.

یا شاید پلان است که قوای امریکا به یک بهانه یی، در پنجشیر مستقر شوند تا جبهه مقاومت هر نوع ابتکار عملیاتی و تحرکات را از دست بدهد.


اختلافات قرین به تصادم بین والی بلخ و شبکه حقانی


قدرت الله ابو حمزه والی ولایت بلخ، معاون اش مطیع اله عمری

قدرت الله آدم سرکش و تسلیم ناپذیر است. او ازناقلین ساکن درشمال به شمار می آید.

شورای کویته در زمان جمهوری او را والی طالبان برای بلخ گزینه کرده بودند.

شامل فرکسیون ملایعقوب هستند از همان طریق تأمین مالی و سیاسی می شود.

این مربوط طالبان روسی می شود. یک بام و دو هوا.

نمایش یک تصویر میانه روی از طالبان پشتون قندهاری در شمال أفغانستان

 لیسه های دختران را هم که آزاد گذاشته، 

جلوگیری از گسترش نفوذ جبهه مقاومت

 این وضعیت جبهه مقاومت را ضعیف و سازش کاران مانند عطا نور را قوی می کند.

در اصل از ده  سال بدین طرف برای سرویس جی ار یو نهاد مرتبط با ارتش روسیه 


تمویل و تجهیز از طرف روسیه می‌شود.

بمباران جزیره کوچک ارل پیغمبر بین ترمز و أفغانستان

 توسط همین والی کوردینه داده شده بود 

روابط ملا یعقوب همین نفر با سرویس روسیه تنظیم نموده است 

و معاون اش مطیع اله عمری از مدت ها بدین سو در خدمت سرویس امنیتی اوزبیکستان‌می‌باشد.


والی بلخ ولایت های سمنگان تا جوزجان را نیز غیر مستقیم رهبری می‌کند . 

یک شبکه داخلی بین خویش دارند صلاح الدین ایوبی  نورالله والی قبلی تخار در یک حلقه اند

قدرت الله ابوحمزه در خدمت روسیه است 

شبکه حقانی ظرف شش ماه هفت بار تلاش کرده او را برکنار کند موفق نشده

یک راه باقی مانده: ترور

بلی حقانی با ملا یعقوب و گسترش نفوذش در شمال مخالف است


استاد عطا چطور در ماجرای یک سال اخیر، خاطر جمع و ساکت است؟

مطیع اله عمری با عطا رابطه قبلی و قدیمی دارد و از طرف عطا چند سال تمویل می‌شد حالا هم رابطه دارند .


در دوره جمهوری، ابوحمزه قدرت الله به علت همی سرکشی اش مدتی به صفت رئیس استخبارات طالبان در غزنی تعیین شد

درآن جا هم با کسی کنار نیامد و از کسی اطاعت نکرد 

دوباره در بلخ خانه نشین شده بود 

سرانجام وقتی روسیه تمویل طالبان را در شمال أفغانستان شروع کرده بود دوباره ولسوال شد،

فکر می کنم ولسوال مارمول بود. بعدا معاون والی بلخ شد سپس والی بلخ شد

درانکشافات بعدی ممکن است به سردار شمال تبدیل شود.

وظیفه او جمع آوری عواید کل شمال است. در زمان کرزی و غنی، طالبان پشتون تبار همه اختیارات جبهات طالبان را در اختیار داشتند. حالا هم دارند. 

صلاح الدین ایوبی و فصیح الدین چانس کلان شدن ندارند مگر این که کار به جنگ بکشد. 


رژیم امنیتی گرین زون کابل دو باره فعال شده

در زمان غنی ساحه گرین زون در شهر کابل ایجاد شده بود 

توسط تیم امنیتی و دستگاه کشف و تفتیش در مسیر های این‌گرین زون جا به جا شده بود 


بعد از سقوط جمهوری پرسونل فنی این دستگاه ها که در موتر ها نصب و در مسیر های متعدد این گرین زون ایستگاه و موتر های  در حال تردد را اسکن می‌گردند یک هفته شده دوباره فعال شده اند. 

کارمندان فنی این دستگاه ها فرار نموده بودند 

 فقط آمریکایی ها می‌تواند دوباره فعال بسازند. 

کی فعال کرده؟ حتی متخصصان آی اس آی توان فعال کردن آن را ندارند

امکان دارد دوره آموزشی حرفه ای برای یک گروه تازه در نظر گرفته شده

آیا تیم های امریکایی دو باره برگشته اند؟

یا دسته دیگری از یک کشور دیگر را برای فعال کردن سیستم امنیتی تربیه کرده اند؟


اخیرا متقی بخاطر چانه زنی بالای میدانی هوای قطر با یک هیت سفر کرد.

در میدان هوایی هیچ‌کسی به استقبالش نیامد.

  با موتر تاکسی تا مهمانخانه 

 بعد از سه ساعت سکرتر وزیر خارجه قطر در هوتل می‌آید

 شما را که دعوت کرده بود؟

متقی می‌گوید به خاطر میدان های هوایی 

فورم های داوطلبی را آورده ام

 سکرتر قطر وزیر خارجه قطر چند ورق امضا می‌کند

أوراق را به متقی داده می گوید:

 فردا دوباره قطر ترک کنید 

متقی خجالت زده از قطر کابل می‌آید

 امارات هیچ‌گونه کار عملی را در میدان نا شروع کرده

  نه برنامه دارد نه پروژه. جز تشریفات امضای قرار داد

هم اکنون یک‌تیم نظامی ‌قطری در میدان هوایی موجود است

گفته میشود یک گروه خارجی هم هست که از سوی تیم نظامی قطری محافظت می شود.

خط سوم  امنیتی توسط شبکه حقانی انداخته شده، شرایط فعلی  میدان کابل این طوری است


این خارجی ها در میدان هوایی کابل احتمالاً کارشناسان فنی خارجی است که کمپنی عربی استخدام کرده

ممکن است تیم‌تخنیکی قطری درکل خارجی باشند.

 قطر خودش نه دانشگاه تولید سلاح و یا توانمندی ایجاد تجهیزات نظامی دارد

 با پول پروژه های خود را پیش می‌برند