-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ شهریور ۲۳, چهارشنبه

فشار کرزی و ایران در خروج ملا ذاکر از جنگ

 

فصیح الدین کاندیدای داعش است

رحمت الله نبیل روی دکترعبدالله را سیاه کرد

عقب نشینی قوت های خارجی از پنجشیر

با پوره شدن موعد عملیات سه روزه در شش استقامت جنگی در پنجشیر

قوای مهاجم طالب با به جا گذاشتن صد ها کشته و زخمی و بدون یک قدم پیشروی بر مواضع مقاومت گران به سوی کابل حرکت کرده اند.

عصر دیروز  حدود هشتاد عراده واسطه نقلیه  مختلف نوع عملیاتی طالبان  عبدالله خیل را ترک نموده رفتند.

ملا ذاکر ایرانی ها اشاره دادند که از گرداب پنجشیر بیرون شو. کرزی: ترا درین جنگ بدنام می سازند. ترا به کشتن روان کرده اند. 

قوماندان ملک و فهیم کوماند در نقطه امن است با شماری از نفراتش

طالب برای یک جنگ دیگر آماده می شوند اما فعلا بدون قوماندان

نفرات ملاذاکر هم از پنجشیر بیرون رفته اند.

تصاویر ملاشیرین قندهار به وسیله شبکه حقانی نشر شده

جنگ اختلافی بین قندهاری و حقانی

غور، فاریاب هلمند/ انتقال اجساد ادامه دارد

سرجمع تلفات مقاومت 12 نفر است. کشته و زخمی طالبان حدود 400 نفر است. 

بسیاری قوماندان های طالب از پنجشیر فرار کرده اند.

پروژه طالبان خراسان یک گام دیگر به جلو برداشت.

قاری فصیح الدین پس از لت و کوب محافظین اش توسط طالبان قندهاری در داخل تعمیر وزارت دفاع 

دو مقرری جدید در استردرستیز وزارت دفاع بدون مشوره با خودش و همچنان برکناری رئیس مخابره‌ وزارت دفاع که یکی از چهره های نزدیک به وی بود، کابل را ترک نموده و ‌فعلا در بدخشان است.


دروغ شاخدار ذبیح الله مجاهد

101 نفر را اسیر کردیم.

اولاً اعتراف به جبهه جنگ دربرابر طالب.

ثانیاً کامل غلط است.

فقط همان 8 نفر به اثر خیانت داخلی به دام افتادند که همه تیرباران شدند. 40 نفر تلفات پوف کردن پوقانه تبلیغات است.

 در سراسر جنگ های سنگین، نیروهای مقاومت فقط 12 تن تلفات داده اند. 

اما یکی از چموش های پنهان شده زیر پتوی طالبان

لطیف نظری، معاون دوم احمد ولی مسعود در انتخابات!

این تاریخ سیاسی ما چه شوخی ها و خوشمزه گی هایی هم دارد!

مضحک ترین مورد: دکترای چی؟

جبهه دروغین مقاومت بیست سال در برابراشغال کشور سکوت کردند. 

این دکترخیالی می گوید افغانستان آزاد شده، این جبهه پوشالی که به دستور بیگانه گان به دنبال ایجاد نا امنی است.

 تاریخ ازین جبهه به نام نوکران اجنبی یاد خواهد کرد. 

او نگفته است که تاریخ از خودش چه گونه یاد خواهد کرد؟ هرچند، تو درحدی هم نیستی که تاریخ درحافظه خود جایی برای تو خالی کند. 

رحمت الله نبیل در مصاحبه با تلویزیون افغانستان انترنیشنل:

در انتخابات ۲۰۱۴ عبدالله اول، زلمی رسول دوم و اشرف غنی در مقام سوم قرار گرفته بودند، ما اسناد کافی و مستند داشتیم ولی کمیسیون انتخابات رای زلمی رسول را کم کرد غنی را در جایگاه دوم قرار داد. در دور دوم انتخابات عبدالله برنده انتخابات بود همه این را همه میدانند ولی کمیسیون با تقلب غنی را برنده اعلام کرد.

نوشداروی پس از مرگ سهراب 

خینه بعد از عید

خیانت عبدالله به مردم، مردم کامل درصحنه دفاع از سلامت انتخابات ایستاده بودند.

به جای اقتداء به مردم به جان کیری اقتداء کرد.

او از آخرین سال هایی که احمد شاه مسعود زنده بود، به سی آی ای کار را شروع کرده بود. 

مسعود می دانست. در یادداشت های روزانه اش همه مسایل درج است.

غنی در جریان کمپاین های انتخاباتی به پاکستان سفر کرد و حمایت آی اس آی را نیز بدست آورد.

در وزیر اکبر خان خانه یکی از مقامات ارشد حکومت ماشین چاپ کارت وجود داشت که به نفع غنی میلیون ها کارت انتخابات چاپ می کرد. 

معاونان ام جنرال حسام الدین خان، جنرال یاسین ضیا، فخری صاحب و اعضای شورای امنیت همه شاهد هستند.