-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۹, دوشنبه

روشن فکری دینی اعجاز قرآنی یا دین گریزی؟

 


محمدآصف فقیری

 پژوهشگر علوم سیاسی و مطالعات فلسفه و عرفانی اسلام

( تحلیل چارچوبی مبانی افراط طالبان٬ از جزم اندیشی دینی تا دگماتیسم تمامیت خواهی )


سردسته های مافیای خانوادۀ حامد کرزی

 


یک درجن مافیا شامل عارف نورزی، همان بشر نورزی ثانی

خواهرش، خیاشنه یک جنرال آی اس آی است


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 581 | دو هزار کوماندوی ارتش أفغانستان به روسیه رسید


 

2 هزار کوماندوی ارتش أفغانستان به روسیه رسید

 

شامل بخشی  از قطعه PPS اشرف غنی 

جنگ زمستانی تمام عیار برسر شهر خرسون


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 580 | این آقا، وسیمه بادغیسی را به نام خانمش به ترکیه رساند


 

۱۴۰۱ آبان ۸, یکشنبه

از نام هیبت الله، ملا حیدر مجاهد با مردم ملاقات می کند


حشمت غنی: داکترصاحب اشرف غنی هنوز رهبر است!

فرمانده امنیه طالب در پنجشیر زهر داده شد


عاطف مشغل ا وسیمه بادغیسی را به نام خانمش به ترکیه رساند

 

صلاح الدین ربانی، پشاور زادۀ نرم گردن وزیر خارجه بود.

او تسلیم باندیست ها بود.


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 579 | از نام هیبت الله، ملا حیدر مجاهد با مردم ملاقات می کند


 

مبارزۀ امروز و الزام توسل به تمهیدات ماکیاولی


عبدالناصر نورزاد


اروپا ـ قربانی بزرگ جنگ اوکراین است

              نوشته ی : اسماعیل فروغی 

      درحالیکه تحریکات روزافزون امریکا وغرب ، بحران اوکراین را پیچیده ترنموده است ، جنگ دراوکراین و تحریم های بی رویه ی امریکا وغرب علیه روسیه ، تمام مردم جهان بخصوص مردمان اروپا را با دشواری های بزرگی روبرو کرده است. شک آن وجود دارد که اروپای ثروتمند به دلیل تورم بی سابقه و بلندرفتن سرسام آورقیمت ها ــ بخصوص قیمت انرژی ،همانند کشورهای آشوب زده و فقیرجهان ، در زمستان امسال حتا با قطع برق روبرو گردد .

      امریکا وغرب که درست ازاولین روزهای پایان جنگ جهانی دوم متفقاً وبطور سیستماتیک برای تضعیف ، ازهم پاشی و حتا نابودی روسیه تلاش نموده و همواره سیاست روس هراسی ونفرت ازروسیه را تبلیغ کرده اند ، با افروختن آتش جنگ در اوکراین و فرستادن سیل اسلحه به آن کشور، این خصومت را به مرحله ی حاد و خطرناکی رسانده اند - به مرحله ایکه هم اوکراین را تا ابد قرضدارونابود نماید و هم روسیه را ( هرگاه بتوانند )ضعیف ، منزوی و پارچه پارچه کنند .

     اما آیا چنین چیزی ممکن خواهد بود؟ آیا روسیه ی ثروتمند و بسیارقوی امروزی که اکنون چین ، ایران ، هندوستان ، برازیل و افریقای جنوبی را نیزدرکنار خود دارد ، منزوی و پارچه پارچه خواهد شد؟ آیا روند شکل گیری نظم نوین جهانی که با شرکت حتمی روسیه و چین  شکل خواهد گرفت ، متوقف خواهد شد ؟ و آیا تاریخِ ازهم پاشی اتحادشوروی سایق دوباره تکرار می گردد ؟

      ملاقات های بیش ازسی نماینده ی کشورهای مختلف با آقای لاوروف وزیر امورخارجه ی روسیه درحاشیه ی جلسات چندروزه ی مجمع عمومی سازمان ملل و اختلاف نظراکثریت عظیم ملت ها با تحریم ها وسیاست های ضدروسی امریکا ، بخوبی واضح می سازد که منزوی کردن روسیه و خارج کردن آنکشورازروند شکل گیری نظم نوِچندقطبی درجهان ، دشوار وحتا ناممکن است .

       روزنامه ی نیوزویک اخیراً بصراحت نگاشته است که هشتاد وهفت درصد ملت های جهان نخواسته اند دنباله روسیاست‌های جنگ و تحریم امریکا علیه روسیه در ارتباط قضیه ی اوکراین باشند .حقایق نشان می دهد که تحریم ها علیه روسیه بجای منزوی کردن روسیه سبب شده است تا کشورها و ملت‌های بسیاری با مقاومت مشترک

در برابرتحریم ها ، جبهه ی متحدی دربرابرهژمونی طلبی امریکا ایجادنمایند.هم اکنون بین بسیاری کشورهای قدرتمند جهان چون چین ، هندوستان ، برازیل ، افریقای جنوبی و روسیه سیستم تبادله ی مالی – تجاری جدید بدون استفاده ازارزدالردرحال رشد و توسعه بیشترشده است . 

       طوریکه دیده می شود تحریم های بی رویه ی امریکا وغرب علیه روسیه بیشترین ضرروآسیب را به کشورهای اروپایی وارد کرده و تقریباً تمام این کشورها را به رکود اقتصادی تاریخی مواجه نموده است . تحریم های بی رویه ی امریکا و مجبورکردن اروپاییان به کمک نظامی - اقتصادی برای اوکراین ، توان مالی و نظم اقتصادی - اجتماعی را در اروپا برهم زده است . صدها شرکت و کمپنی خورد و بزرگی که با روسیه در مراوده بودند از کارافتاده و هزاران فرد شغل هایشان را ازدست داده اند . بلندرفتن قیمت انرژی و تورم مالی ــ اقتصادی در کل اروپا سبب افزایش سرسام آورقیمت ها شده ، فغان مردم را به آسمان هابلند کرده و مردم را فقیرتر کرده است .

    تقریبا تمام کشورهای اروپایی با نرخ تورم بیشتر ازده فیصد روبرو گردیده اند که طی چهل ـ پنجاه سال اخیر بی سابقه می باشد .

    باساس گزارش های رسمی، صنعت اروپا درمعرض تهدید جدی بحران انرژی موجود قرارگرفته و ترس آن وجود دارد که افزایش سرسام آور بهای انرژی ، صنایع اروپا را درهم بشکند . بوجودآمدن تغیرات جبری در استراتژی جاگزینی انرژی پاک بجای سوخت های فوسیلی، یکی دیگرازاثرات ناگوار جنگ اوکراین برکشورهای اروپاییست . هم اکنون بحران انرژی بسیاری کشورهای اروپایی ازجمله آلمان را مجبورساخته است تا به استفاده ازذغال سنگ و سایرسوخت های فوسیلی روآورده ، نیروگاههای تولید انرژی اتمی شان را که قصد بستن دروازه های آن را داشتند ، همچنان فعال نگهدارند  .

    حقایق نشان می دهد که بازنده ی بزرگ این جنگ اروپا خواهد بود. و این یکی از اهداف شیطنت آمیزامریکا در براه انداختن جنگ اوکراین است . بحران اقتصادی و آشفته گی های سیاسی در تمام کشورهای اروپایی یکی از ثمره های ویرانگر این جنگ است .   

     به باور من تعامل و دوستی اروپا با روسیه - این بزرگترین کشور جهان که جزء جدایی ناپذیراروپاست ، بسیار ثمربخش ترازخصومت ودشمنی با آن کشوراست . و این آرزوییست که اکثریت مطلق اروپاییان ضمن تظاهرات شان درکشورهای مختلف بازتاب داده اند .

    اروپاییان دیر یا زود باید به این حقیقت پی ببرند که ایالات متحده ی امریکا، اروپا را نیز رقیب بزرگ اقتصادی اش می پندارد . امریکاییان اگرازیکسو برای تضعیف روسیه تلاش می کنند ، ازجانب دیگر یک اروپای واحد و قدرتمند تر ازخود را نیز منحیث رقیب ، تحمل نمی نمایند . ودرست به همین دلیل است که آنان اینبار آتش جنگ و نزاع را در اروپا برافروخته اند .

 

.


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 578 | محمد غلام ملاخیل رئیس پیشین منابع بشری وزارت مالیه


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 577 | جنرالان دکترنجیب در محضر پرچم دار سرشناس آی اس آی


 

۱۴۰۱ آبان ۵, پنجشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 572 | خود زنی رژیم ایران در اربعین اعتراضات


 

خود زنی رژیم ایران در اربعین اعتراضات

 

سناریوی سپاه پاسداران نیست؟

نظامیان قدرت را در دست می گیرند


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 571 | آدم سوز بدخشان، فرمانده جبهۀ پنجشیر- اندراب شد


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 570 | آیت الله مایک امریکایی چه گونه در غزنی کشته شد؟


 

۱۴۰۱ آبان ۴, چهارشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 569 | نقشه جنگ گاز انبری برضد ایران


 

نقشه جنگ گاز انبری برضد ایران

 

از آذربائیجان تا ولایات هرات و فراه

 دم چشم سپاه پاسداران دستمال سرخ تکان می دهند


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 568 | «عدالت و آزادی» رایگان در دکان بقالی «قانون پوه»


 

صیغۀ ایران و طالبان بی تاریخ نیست

 آیت الله مایک چه گونه در غزنی کشته شد؟

ایران از طالبان نمی ترسد.


نقش آفرینی فدراتیف روسیه در افغانستان پس از امریکاعبدالناصر نورزاد


 روسیه در ابتدای حضور امریکا در افغانستان، چراغ سبز نشان داد و کماکان به این حضور زمینه های حمایتی لوژیستیکی و امنیتی را نیز فراهم آورد، اما با گذشت زمان و تقابل با امریکا در دیگر نقاط جهان، این سیاست تغییر ماهیتی یافت و نیت روس ها در برابر امریکایی ها، تغییر یافت.


«عدالت و آزادی» رایگان در دکان بقالی «قانون پوه»سروردانش با همان سکۀ ناچل فدرالی، اکنون آینده سیاسی می خرد


۱۴۰۱ آبان ۳, سه‌شنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 567 | کانال ارتباطی چین با احمد مسعود


 

کانال ارتباطی چین با احمد مسعود

 

احتمال استقرار صد ها نظامی امریکا در شمال

طالبان درآغوش روسیه، جبهه مقاومت، درکنار


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 566 | گوشکانی جنرال قدم شاه شهیم با قاری فصیح الدین


 

تلفات فاجعه بار در بدخشان

 

38 تن شهید، 78 تن تسلیم و اسیر

طالب به امریکایی ها: در شش ماه مقاومت را ختم می کنیم!


گوشکانی جنرال قدم شاه شهیم با قاری فصیح الدین

 

مذاکرات حنیف اتمر با شبکه حقانی

فرکسیون قندهار: مذاکرات درکابل برگزار شود!

 

۱۴۰۱ آبان ۲, دوشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 565 | پهپاد های امریکا جبهه مقاومت ملی در بدخشان را زیر ضربه گرفت


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 564 | تلفات فاجعه بار در بدخشان


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 563 | روسیه جبهۀ دوم باز کرد


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 562 | زلمی ویسا – جنرال بجه باز - به کابل بر می گردد


 

روسیه جبهۀ دوم باز کرد

 

لشکر زبدۀ امریکا در رومانیا فرود آمد

رقص کابوس های ایران در آسمان اکرائین 

 

غنی گریخت؛ مگر کرزی به دام افتاد

 

کرزی درانی، یک تهدید است

امپراتوری کوچک عربستان در دشت قلعه تخار


گزارش سری از کارنامۀ شاطران غنی خائن

 
فاجعه بهارک تخار – اکتوبر 2020

یک صد کشته از قوای امنیتی/ تلفات طالب، صفر!زوالِ ما از کجا آغاز شد؟

 آقای قانونی به خدا چی جواب می‌دهی؟ 


او که همه جنایاتِ ترا فاش می‌داند.تاریخ را دوباره تعریف کنیم چون به آن تعریف غلط داده بودند.

نوشته‌ محمد عثمان نجیب


۱۴۰۱ مهر ۳۰, شنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 557 | جنگ طالب با طالب در کارته نو
 

رژیم طالبان و نقض فاحش امنیت سیاسی شهروندانعبدالناصر نورزاد

مفهوم امنیت، مصئونیت از تعرض، رهایی از ترس و تصرف اجباری است. این موضوع در افراد، به معنای آن است که از آزادی های مشروع خود، بیم و هراسی نداشته باشند. اما امنیت سیاسی، از دستور کار های آموزه های امنیت موسع است که مکتب کپنهاگ آن را پیشنهاد می کند. امنیت سیاسی در اصل، از ابعاد اساسی امنیت است که پیوند محکمی با تحکیم و یا عدم ثبات یک نظم سیاسی مستقر دارد.

مفهوم امنیت از یک سو بسیط است، بدین معنا که هر انسانی امنیت یا ناامنی را درک می‌کند؛ ولی از سوی دیگر پیچیده‌است و تعاریف متعدد و متنوعی از آن ارائه می‌شود. برای درک بهتر مفهوم امنیت، در مطالعات امنیتی تلاش می‌شود که این مفهوم را به اجزاء کوچکتر و قابل درک تری بشکنند. من جمله؛ تجزیهٔ مفهوم امنیت به ارکان آن. ارکان امنیت عبارتند از: مرجع امنیت، تهدید امنیت، تولید کنندهٔ امنیت، ابزار و روش تولید امنیت و بالاخره غایت امنیت. مهم‌ترین رکن امنیت مرجع امنیت است. مرجع امنیت ناظر بر این سؤال اساسی است: که امنیت چه کسی؟ یا چه چیزی؟ مفهوم امنیت پیوند ناگسستنی با مفاهیم نسبی دیگری نظیر منافع ملی، قدرت ملی، اقتدار ملی دارد. در واقع منبع تامین امنیت را اقتدار سیاسی شکل می دهد که با امنیت سیاسی، گره خورده است.

امنیت سیاسی، در اصل به معنای حفظ حقوق مشروع، اطمینان از تامین آرامش لازم توسط یک حاکمیت سیاسی برای مردم است. امنیت سیاسی، در ضمن حفظ آزادی های لازم برای حق تعیین سرنوشت، الزاماتی مانند حق مشارکت در امور سیاسی، داشتن آزادی در باور ها و عقاید سیاسی، حق اظهار نظر در خصوص مشارکت سیاسی، نوع نظامی سیاسی و خلاصه تمام امکاناتی است که یک شهروند متمدن سیاسی، آن را جز لازم زندگی دموکراتیک بداند.

امنیت سیاسی، بحث ثبات سیاسی و سازمانی کشورها و سیستم حکومتی و همچنین آن ایدئولوژی که به آنها مشروعیت می‌دهد را در نظر می‌گیرد. سیاست به معنی‌های گوناگونی آمده است. از جمله شدت، حدت، قدرت و .... ولی بهترین معنی سیاست که به بحث مورد نظر ما نزدیک بوده و با آن همخوانی و مطابقت کرده، عبارت است از«تدبیر» و به کار گرفتن آن در رهبری و هدایت امور است. به عبارت دیگر مدیریت صحیح در امور کشورداری یا اجتماع است. امنیت سیاسی معنایش این است که تفکرات و معارف سیاسی در جامعه، معارف واضح و دور از نفاق و دوگونه اندیشی باشد. معنایش این است که کسانی که متصدی بیان مسائل سیاسی برای مردم هستند، نسبت به مردم امانت به خرج دهند.

اما در افغانستان، بخصوص پس از حاکمیت جبارانه طالبان، حاکمیت مشروع سیاسی وجود ندارد تا منبع آن اراده مردم مبنی بر موجودیت آزادی های سیاسی باشد، تا بواسطه آن، حاکمیت سیاسی، بتواند در برابر تهدیدات مختلف خارجی مقابله کند. در چنین نظامی که مردم جایگاه نداشته باشند، یقینا که حاکمیت سیاسی استبدادی، توجهی به تضمین میزان مشارکت شهروندان در عمل کرد سیاسی را نخواهند داد. رژیم طالبان، با نقض فاحش امنیت سیاسی شهروندان در افغانستان، اصل امنیت سیاسی و در کل امنیت ملی افغانستان را با خطرات جدی ای مواجه ساخته است.  این رژیم به شدت به سرکوب مردم ادامه میدهد، که پیام آن بیگانگی حاکمیت سیاسی آن ها از اراده مردم و عدم حمایت مردمی از این رژیم است. با این کار، امنیت آزادانه و اصل برابری افراد جامعه، به شدت آسیب دیده و خطرات تشدید بحران مشروعیت سیاسی در عدم موجودیت امنیت سیاسی، بیشتر محسوس خواهد بود.

برعلاوه، از مهم ترین مسایلی که امنیت سیاسی را در یک جامعه تضمین می کند، نحوه توزیع قدرت و شکل نظام سیاسی است. در تحت حاکمیت طالبان، نحوه تصمیم گیری در مورد نظام سیاسی در کشور، از مردم سلب شده و افراد جامعه به علت پیشنهاد در مورد نظامی سیاسی، به شدت تحت فشار استند. زیرا این رژیم یک رژیم کاملا بسته و غیر قابل انتزاع است. تنوع فکری در آن به شکل معنادار آن وجود ندارد و شهروندان نیز شامل رنگارنگ ساختن دیدگاه ها در خصوص شگوفایی آن نیستند. در چنین رژیم های غیر مشارکتی،تداول قدرت سیاسی و چرخش نخبگان، امکان برتابیدن ندارد و تحمل آن دیده نمی شود. هر زمانیکه تحمل یک حاکمیت سیاسی در برابر مردم کوتاه آمد، عمر آن کمتر می شود و زمینه های سقوط و فروپاشی آن، مساعد می شود.

در کشور مصئون از آفت های سیاسی و چرکیدگی استبداد، وظایف یک حکومت برای حفط امنیت سیاسی این است تا با فراهم کردن حضور افراد در فعالیت های سیاسی، جلو گیری از هرج و مرج سیاسی، ممانعت از دخالت بیگانگان در امور کشورو پخته گی نظام سیاسی تلاش نماید. به نظر می رسد که طالبان برعلاوه چالش های اصلی و نبود فهم لازم حکومت داری، به طور گسترده امنیت سیاسی شهروندان را نقض می کنند. این نقض فاحش و متداوم امنیت سیاسی شهروندان، زمینه های اغتشاش را بوجود آورده است. امروز طالبان با یک نارضایتی تاریخی و بی پیشینه مواجه استند. اکثریت مطلق جامعه از این رژیم اتوکراتیک و توتالیتر، بیزار بوده و فاصله ی قابل ملاحظه ای میان رژیم طالبان و اراده مردم برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی، محسوس است. طالبان، بدون توجه به خواست مردم، زیر نام دین و اجرای شریعت، به حاکمیت جبارانه خود ادامه میدهند. این کار پایه های اساسی تامین امنیت را سست کرده و بنیاد های آن را لرزان می سازد. از این رو می گوییم که رژیم طالبان، ناقض فاحش حقوق اساسی امنیت مردمان و فاقد امنیت سیاسی است.


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 556 | عنایت توفان می گوید: منتقدان احمد مسعود حق انتقاد دارند


 

مخدوم عالم دومین فرمانده حرکت به آسیای میانه

 


مخدوم، ترک تبار نیست

المار فاریاب شاه نشین «بازی بزرگ جدید» است


در پشت صحنه قهر وآشتی صلاح الدین ایوبی چه خبر است؟

 


نیروهای ناروی از کشتن و دستگیری خود داری کردند

صلاح الدین کاندیدای رهبری داعش درشمال است


درکارته نو، گروه امربالمعروف قتل عام شد

 


مرده کشی طالبان از اندراب از سر گرفته شد

معرفی ملاحافظ بدخشانی و عبدالرحمن عطاش


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 555 | یونس قانونی: نام مرا در فهرست حنیف اتمر فاش نکنید!


 

۱۴۰۱ مهر ۲۹, جمعه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 554 | کانال قوش تیپه، کانال توطئه


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 553 | نشانه های حمله دو طرفه بر تاجکستان


 

‏ نشانه های حمله دو طرفه بر تاجکستان


تشدید نبرد تاریخی در بدخشان ها

سید بحرالدین، شیر یفتل بدخشان به شهادت رسید


کانال قوش تیپه، کانال توطئه

 

ادامه پالیسی ناقلین و جابه جایی تروریستان

این پروژه جنگی درشمال، به آخر نخواهد رسیدنشانه های حمله دو طرفه بر تاجکستان


تشدید نبرد تاریخی در بدخشان ها

سید بحرالدین، شیر یفتل بدخشان به شهادت رسیدحکمتیار و اسرائیل

 

خواب دیدم درکوه های سرسبزی حرکت می‌کنیم

چارلی ویلسون و گلبدین


پروژۀ 140 سالۀ ناقلین، به جنگ منجر می شود

 

برنامه نا تمام، از امیرعبدالرحمان تا ملا هیبت الله 

تحکیم قفس جغرافیایی در کرانه های جیحون


یونس قانونی: نام مرا در فهرست حنیف اتمر فاش نکنید!


نخستین حمله فرمانده علیپور بر طالبان

بروید کولاب پاسپورت بگیرید!


۱۴۰۱ مهر ۲۸, پنجشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 552 | پروژۀ 140 سالۀ ناقلین، به جنگ منجر می شود


 

جاسوسی چیست؟ جاسوس کی‌ است؟


نوشته‌ محمدعثمان نجیب


بررسی جایگاه افغانستان در مجموعه امنیت منطقه ای در مرحله پسا حضور امریکا


عبدالناصر نورزاد

فهم متعارف از مشکل امنیتی افغانستان در کنار مسایل سیاسی و اقتصادی چه است؟ چطور می شود از وضعیت بغرنج امنیتی و محیط و ماحول آن، یک توضیح قانع کننده داد؟


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 551 | حکمتیار و اسرائیل


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 550 | هشدار فاروق اعظم به طالبان: فرصت طلایی را از دست ندهید!


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | عبدالناصر نورزاد | برنامه 549 | چرا افغان ها به آسانی جاسوس می شوند؟


 

۱۴۰۱ مهر ۲۷, چهارشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 548 | بسم الله، امرالله، چه امتیازی بر حمدالله دارند؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 547 | سه حریق سیاسی در تهران


 

سه حریق سیاسی در تهران

 

زندان اوین را کی آتش زد؟ 

همه چیز از مسیر آذربائیجان می گذرد


بسم الله، امرالله، چه امتیازی بر حمدالله دارند؟

 


گفت وگوی طالب و اسرائیل/ برای کسب مشروعیت بین‌المللی

امنیت ملی چرا ملامنان نیازی را کشت؟


پایگاه بزرگ طالبان در ایران


قیوم ذاکر و صدر ابراهیم زنده استند

به کشتارجمعی درپنجشیر تسلیت خشک و خالی هم ندادند!


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 546 | پایگاه بزرگ طالبان در ایران


 

۱۴۰۱ مهر ۲۵, دوشنبه

«خرس قطبی» به حملۀ زمستانی آماده می شود

 

یورش ناتو – اکرائین بر ولایت خرسون یک افسانه است

چرا دسته جات تاریخ زده جمهوری فساد سالار در حوزه افغانستان ناگهان از خارج فعال شده اند؟


حامد کرزی: روستار تره کی جاسوس ISI است

 


پسر قوماندان حضرت علی کپه کپه چرس می خورد

سمیع سادات به احمد مسعود: مرا فرمانده مقرر کن!


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 544 | «خرس قطبی» به حملۀ زمستانی آماده می شود


 

چرا نباید آیدیولوژیک زیست؟گفتار هفتم از کتاب نبرد برای عدالت" در نقد لیبرالیسم نو و بازار آزاد"

نوشته ی عبدالناصر نورزاد


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 543 | کوماندو های فاریاب چه گونه زنده زنده سوزانده شدند؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 542 | ارکستر سیاسی طالبان نکتایی دار


 

ارکستر سیاسی طالبان نکتایی دار

 

رهبر گروه: حنیف اتمر

سرناچی: جلیل شمس

هدف: احیای دو بارۀ رژیم اشرف غنی 


خان آغا رضایی آنتن سی، آی، ای در جبهه مقاومت

 

تماس محب و احمد مسعود، دستور زن محب بود

جنرال جرأت به پول آی اس آی قلعه جنگی می سازد


افغانستان نقطه‌ انفجارِ دایمی تقابل های قدرت هاست

 نوشته‌ محمدعثمان نجیب

تیربارانِ خواهرانِ ما توسطِ طالبان چه توجیهی دارد که از آنان دفاع می‌کنید؟


کِشتی شناورِ سیاستِ حزبِ ما در تلاطمِ امواج و اثراتِ مثبت و منفی آن به امروزِ افغانستان


نوشته‌ محمد‌عثمان نجیب

تصمیم گرفتم تا پیشا نشرِ برنامه های گفتاری اندربابِ معرفی پژوهشی کارکردهای مرحومین و ‌بزرگانِ رفته‌ی عرصه‌ی صداقت و انسانیت، ببرک کارمل، محمود بریالی، مادر اناهیتا، آمو و کاوه نوشته های آماده شده را منتشر کنم. 


تعریفی که برای افغانستان می توان داشت


تهدید و امنیت، معنا و کاربردها در وضعیت کنونی

عبدالناصر نورزاد

 

۱۴۰۱ مهر ۲۴, یکشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 541 | پاتوق آثار فارسی دری در ملبورن استرالیا


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 540 | خان آغا رضایی آنتن سی، آی، ای در جبهه مقاومت


 

جمهوری پنجم | شفق سیاه پوش | برنامه 539 | لت وکوب جنرال های جمهوری درمیخانه استانبول


 

پاسخ همزی به ضیاء دریاباری

 ضیای عزیز! نوشته تان  را خواندم ؛ چیزی که در آن زیاد توجه طلب بود برخلاف زبان ناشسته ی  فریدون اسفندیار ؛ رعایت هشتاد درصد آداب و عفت قلم بود؛ جواب بیست درصد عدول تان از مرز انصاف و جوانمردی که از  اتهامات بی اساس و واهی تان ناشی میشود؛ در کار خبرنگاری متوازن  و جرأت مندانه ی من موجود است؛ مطمین استم که مردم درین راستا قضاوت خواهندکرد. 


کدام دادخواهی کمر طالبان را خواهد شکست؟

 


         نوشته ی : اسماعیل فروغی

    ــ درحالی که طالبان دربامیان هزاره های بینوا را ازمغاره هایی که مثل خانه های شان شده بود ، بازور بیرون می کردند ؛

    ــ در حالیکه طالبان به تازه گی درتخار 400 خانواده ی تخاری را با زورازخانه های پدری شان بیرون کرده و کوچی های وزیرستانی را در خانه های آنان جابجا می نمودند ؛

   ــ درحالیکه دیوید کوهان معاون سی آی ای با عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان قول و قرارهای شان را درباره ی ادامه ی تطبیق قرارداد دوحه پس از تسلیم دادن قدرت ، تازه می کردند ؛

   ــ و درحالی که توماس نیکلسون نماینده ی اروپا برای افغانستان ، با صراحت گفت که اتحادیه ی اروپا از مخالفان طالبان حمایت سیاسی و تدارکاتی نمی نماید ؛ هموطنان خارج نشسته ی ما درنود وشش نقطه ی جهان دادخواهی برای هزاره ها براه انداخته و نسل کشی هزاره ها را تقبیح نمودند .

      اینگونه دادخواهی های نمایشی و براه انداختن هشتگ ها برای گرم کردن تنور تبلیغات خوب است ؛ اما آیا کوچکترین تغیری درعملکرد طالبان وحامیان امریکایی - اروپایی - پاکستانی شان خواهد آورد ؟

     آیا طالبان به نسل کشی هزاره ها وکوچ دادن های اجباری سایراقوام ازخانه های پدری شان نقطه ی پایان خواهند گذاشت؟

    آیا طالبان از سیاست واستراتژی حذف زنان ، هنرمندان ، شیعیان وسایراقوام از صحنه ی زنده گی منصرف خواهد شد ؟

    به نظرمی رسد که طالبان حاضربه آوردن کوچکترین تغیردرسياست ها وعملکردشان نیستند . طالبان افغانستان را خانه ی سایراقوام - بخصوص شیعیان وهزاره ها نپنداشته ، قدرت را مال میراثی خود می دانند واززنان وهنرمندان بیزاراند . طالبان قانون و قضای عصری وعلوم مثبته ومدرن را برای زنده گی مباح دانسته و فارسی زدایی را هدف اصلی خویش قرارداده اند .

     اظهارات اخیراستیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل درمورد نسل کشی هزاره ها پاسخ روشنی است برای آن خوش باورانی که به هشتک بازی ها و تظاهرات نمایشی در 96 نقطه ی جهان دل خوش کرده اند. نماینده ی جامعه جهانی ( آمریکا، اتحادیه ی اروپا ، انگلیس ، کانادا و استرالیا ) بصراحت اعلام کرد که " حفاظت ازجان و مال هزاره ها وظیفه ی طالبان است . "  که این هیچ معنایی را بجز برسمیت شناختن نظام قرون وسطایی طالبان و بی‌طرفی جامعه ی جهانی درپروسه ی نسل کشی هزاره ها نمی تواند ، ارائه دهد.

   تظاهرات ضد طالبان وبراه انداختن هشتگ ها خوب است؛اما زمانی اثرگذارخواهدبود که راهکارروشنی برای کمک دربراندازی نظام تروریستی طالبان درپی داشته باشد. 

طالبان نه با دادخواهی های نمایشی یک ساعته ؛ بلکه با قدرت قهارعموم مردم ، با ایستادن و جنگیدن درسنگرهای رزم و رستاخیزملی، ازنسل کشی وکوچ دادن های اجباری وازکشتارمخالفان دست خواهد کشید. 

بلی ، دادخواهی از راه هشتگ ها و تظاهرات زمانی موثراست که گام های عملی در پی داشته باشد.

    اگرهزاران شرکت کننده ی تظاهرات در 96 کشور جهان و ده میلیون حامی پروسه ی هشتگ ، با استفاده از راهکاری، داغدیده های فاجعه ی کاج را منظماً دستگیری مادی کنند! واگر این دادخواهان میلیونی ، زنان و مردن شجاعی را که درکابل و پنجشیر‌وتخار و بغلان و هلمند و ننگرهار ... شجاعانه و بی ترس علیه طالبان می رزمند ، به گونه ی سیستماتیک کمک مادی نمایند ؛ درآنصورت است که ندای دادخواهی هم گوش جهانیان را کرخواهد کرد وهم کمر طالبان راخوهد شکست . 


۱۴۰۱ مهر ۲۳, شنبه

جمهوری پنجم | شفق سیاه پوش | برنامه 538 | احمد مسعود، چرا از مردم می ترسی؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 537 | جنرال ضیایی: به رزاق مأمون اطلاعات نادرست می دهند!


 

جغرافیای شمال؛ بستر بازی های جدید استخباراتی

 


تمهیداتی برای جبهه مقاومت ملی افغانستان در بحبوحه این تحول دراماتیک

عبدالناصر نورزاد


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 536 | بازی لنگ ولاش های سیاسی با احمد مسعود


 

بازی لنگ ولاش های سیاسی با احمد مسعود


 جبهه مقاومت در موقعیت دفاعی قرار گرفته است

غنی، امرالله و محب، هم دوسیه می پالند


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 535 | یک صد کشته بر زمین می غلتد، احمد مسعود لبخند می زند


 

۱۴۰۱ مهر ۲۲, جمعه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 534 | ازدواج سراج الدین خلیفه با یک دخترصغیره


 

ازدواج سراج الدین خلیفه با یک دخترصغیره

 پیام خلیل حقانی و جنرال جرأت به احمد مسعود

چوچه های سرگردان جنرال میلر 


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 533 | فرمانده گل حیدر: جنگ پنجشیر یک بازی بود؛ عاملان جواب بدهند


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 532 | جنرال ضیایی: موج سواری، تاریخ سیاسی ما را خراب می کند


 

بازی انگلیس – پاکستان با ورق صلاح الدین ایوبی

 

جنرال ملک به مولوی حنفی: نوبت تو هم می رسد!

امریکا: افغانستان را از طریق پاکستان نظارت می کنیم


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 531 | زندان شخصی برادر ملاعمر در وزارت فوائد عامه


 

زندان های شخصی در تهکاوی وزارت ها

 


قتل عنایت شنکر از سوی نفرات گلبدین

تاریخ اسلام/ کتاب ‌سوزی خواجه عبدالله انصاری


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 530 | بازی انگلیس – پاکستان با ورق صلاح الدین ایوبی


 

۱۴۰۱ مهر ۲۱, پنجشنبه

سیاست‌مدار، سیاست‌دان و سیاست‌باز


عبدالناصر نورزاد، نویسنده و تحلیل گر امور سیاسی


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 529 | دیدار رئیس آی اس آی با جنرال جرأت در راولپندی


 

دیدار رئیس آی اس آی با جنرال جرأت در راولپندی


چه گونه عملیات بازداشت امرالله صالح واحمد مسعود ناکام شد؟

احمد مسعود باید از اعتکاف بیرون شود


تهاجم سه قول اردوی الله اکبر به اکرائین

 


 پهپاد های ویرانگر ایران درآسمان کی یف

جهان پاسخ داد: حفاظت از جان هزاره ها وظیفه طالب است!


۱۴۰۱ مهر ۱۹, سه‌شنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 526 | چه چیزی مانده که پنهانش کنیم؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 525 | پورتره استالین در توفان 70 ساله گی پوتین


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 524 | هشدار شدید پوتین به مقامات ازبکستان


 

هشدار شدید پوتین به مقامات ازبکستان


جلسه های خوفناک در بارۀ افغانستان 

از راولپندی، کابل تا مهمانسرای پوتین در سان پترزبورگ


پورتره استالین در توفان 70 ساله گی پوتین

 

اروپا در میدان جنگ تمام عیار ایستاد

مجارستان: درگیری آخرالزمان در جهان نزدیک است!


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 523 | چرا طالبان بر ضد زبان فارسی جبهه باز کرد؟


 

۱۴۰۱ مهر ۱۸, دوشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 522 | پنجشیر را این گونه تسلیم طالبان دادیم


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 521 | بدخشان در آستانه یک جنگ فراگیر قرار دهد


 

بدخشان در آستانه یک جنگ فراگیر قرار دهد

 


فرمانده دلاور، زبیر اندرابی به شهادت رسید

جاپان مخارج جنگی طالبان را بر عهده گرفتاجیران سی آی ای، از مهمان خود پذیر آیی می کنند


عبدالناصر نورزاد

اطلاعات به دست آمده نشان میدهد که مقامات امریکایی، بخصوص مدیران ارشد سی آی ای، چندین نوبت با سران طالبان در کابل، اسلام آباد و قطر دیدار کرده و توافق های میان جانبین به میزبانی آی اس آی صورت گرفته است.


فیض زلاند از سوی اف بی آی دستگیر شدهمان استاد «پوهنتون» و «دکتر» که می گفت:

نتیجه مثبت آمدن طالب صفرشدن کرونا بود!


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 520 | از بام هشتگ پائین شوید


 

از بام هشتگ پائین شوید


در زیر زمینی هشتگ خبرهای دیگری است

به جای تظاهرات، به سنگر بروید، حداقل پنجاه دالر کمک کنید!جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 519 | فیض زلاند از سوی اف بی آی دستگیر شد


 

۱۴۰۱ مهر ۱۷, یکشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 518 | چرا همه اقوام کشته می شوند، اما اکثریت تماشاگر اند؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 517 | انتقال دو هلیکوپتر مرده از کابل به قندهار


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 516 | چرا آذربائیجان عساکر تسلیمی را قتل عام کرد؟


 

یادداشتی از همزی عنوان دکتر لعلزاد

 جناب لعلزاد صاحب! 

  نزدیک به نیم قرن ؛ گذشته ی ما به دلیل بدخشی بازی به هدر رفته است. 


۱۴۰۱ مهر ۱۶, شنبه

شکست مفهومی نظریه ی ژیوپولتیک نظم نوین جهانی در افغانستانعبدالناصر نورزادچرا آذربائیجان عساکر تسلیمی را قتل عام کرد؟


هشدار ایران: باید سر باکو را قطع کرد

نبرد مخفی  در «فلسطین قفقاز»

 

انتقال دو هلیکوپتر مرده از کابل به قندهار

 


واحد معدن شناسان چین و پاکستان وارد پنجشیر شد

استقرار دفتر آی اس آی در خانه جنرال جرأت 


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 515 | تاجیک های بومی در تاشقرغان چین


 

۱۴۰۱ مهر ۱۵, جمعه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 514 | جنرال بجوا درواشنگتن/ «معاملۀ دوم با طالبان»


 

جنرال بجوا درواشنگتن/ «معاملۀ دوم با طالبان»

 

50 کشته  برسر لندکروزر های سرقت شده

همدیگر کشی غنیمت سالاران در مسجد


گاهی به جایگاه زبان پارسی در دانشگاه پیشاور (برترین دانشگاه دولتی خیبر پشتونخوا)


ذبیح الله ساعیجمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 513 | انفجار خونبار درغیاب سراج الدین خلیفه


 

۱۴۰۱ مهر ۱۴, پنجشنبه

تاجیک حریف اصلی پشتون است/ عموگفتن چنگیز خان افتخاری ندارد!


قربان علی همزی، شاعر و ژورنالیست


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 512 | آغاز تاج گذاری حاجی بشر نورزی


 

روش های جنگ پنجشیر،‌ کندهار و خوست یک سان بودند

 از سلسله خاطره نگاری های عثمان نجیب

بخش سی و‌ دوم :


روایات زنده گی من!


کارت تروریسم و بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی


عبدالناصر نورزاد

این بحث بسیار تکراری شده است که می شنویم که هدف بعدی تروریسم، آسیای مرکزی است.


جمهوری پنجم | رزاق مامون | نجیب رسا | برنامه 511 | فرمانده ملک قربانی فساد سیاسی شد


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | هارون شفق | برنامه 510 | جزئیات تازه از قتل اسیران در پنجشیر


 

۱۴۰۱ مهر ۱۳, چهارشنبه

پند وعبرت تام ویست به جبهه مقاومت:


ما و طالبان دشمن مشترک داریم!

تام ویست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت که داعش خراسان دشمن مشترک آمریکا و طالبان است.


« من هزاره استم » یک شعارتبلیغاتیست

 

             رهبران سود جوی هزاره ها کجا استند ؟ 

         نوشته ی: اسماعیل فروغی


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 509 | پند وعبرت تام ویست به جبهه مقاومت


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 508 | سیاسیون هزاره: علیه طالبان تفنگ نمی گیریم


 

۱۴۰۱ مهر ۱۲, سه‌شنبه

سنجش عمل کرد پدیده ی داعش در افغانستان


عبدالناصر نورزاد

 زمانی که از خود داعش اطلاع دقیق نباشد، از نحوه فعالیت ها و اهداف شان، کمتر می توان اطلاع پیدا کرد.


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 507 | نخستین تمرین برای فتح بدخشان


 

آیت الله تهران برای اولین بار ترسیده است:


امریکا در صدد احیای دورۀ پهلوی است

ما را به دیوار برلین تشبیه کردند

دادگاه ها را برپا کنید!


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 506 | آیت الله تهران برای اولین بار ترسیده است


 

۱۴۰۱ مهر ۱۱, دوشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 505 | حمید خراسانی قصد دارد به سویدن فرار کند


 

دفاع از وطن و مقاومت برای وطن و سه حسرتِ مدامِ ما!

 محمدعثمان نجیب نوشت:

شکستنِ ‌قامتِ کاخ های خیالاتِ کاج نشینان

آقایان ‌‌و بانوانِ معترض و معترضه علیه من!


انتقال یک واحد نظامی شبکه حقانی به امریکا

 


طالبان دختران خوابگاه دانشگاه کابل را مسموم کردند

طالبان خانه های مفشن را به صاحبان خود خانه ها کرایه می دهد!


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 504 | انتقال یک واحد نظامی شبکه حقانی به امریکا


 

۱۴۰۱ مهر ۱۰, یکشنبه

نوبت کی یف است ، صلح و جنگ بی تاریخ


ضد حملۀ ناگهانی اکرائین/ فرار روسیه از لیمان

صربستان: به یک جنگ بزرگ نزدیک می شویم


سیاسیون هزاره: علیه طالبان تفنگ نمی گیریم!


میراث «مقاومت غرب کابل» چه گونه دفن شد؟

از تراژدی «غار لیگان» تا کشتارگاه کاج


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 503 | نوبت کی یف است ، صلح و جنگ بی تاریخ


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 502 | گزارش ها از حمله به زاهدان | یک صد کشته و زخمی


 

طالب رخ بدل می کند تا داعش ظهور کند


عبدالناصر نورزاد


 به وحشت انداختن مردم از حضور و استقرار گروهک های تروریستی خارجی مثل داعش شاخه خراسان، چیزی تازه ای نیست که تبلیغات به نفع آن صورت می گیرد.


ادامه ی جنایات خونین و نسل کشی علیه هزاره ها و شیعیان


 

    نوشته ی : اسماعیل فروغی

    حمله ی وحشیانه انتحاری درغرب کابل در بین گروهی از دانش آموزان نوجوان  ، داغ ترین و دردآورترین حادثه ی این هفته بود . ازاثراین حمله ی هولناک ، دهها دختر و پسرنوجوان هزاره بازهم به خاک و خون غلطیدند و تیکه تیکه شدند.

    باساس گزارش های تازه ی سازمانهای بین المللی دریکسال گذشته که طالبان بقدرت رسیده اند ، 13 بار برهزاره ها وشیعیان حمله ی انتحاری صورت گرفته که در نتیجه ی این حملاتِ خونین حدود هزارتن ازجوانان ، نوجوانان ، زنان ، کودکان و کهنسالانِ هزاره و شیعه بشکل فجیع و خونین به قتل رسانده شده اند .

   حمله ی وحشیانه برمرکزآموزشی کاج دردشت برچی کابل ،همانند سایرحملات  خونین کارکسی جزگروه تروریست و انتحاری پرورطالبان نیست . 

    بسیار ساده لوحانه است که بازهم عامل این جنایت را ، داعشِ خیالی پنداشته و بازهم پاکستان را روپوش این جنایات نابخشودنی طالبان قرار بدهیم  . بدون شک نقش پاکستان در تمام جنایات خشن طالبان واضح و برجسته است ؛ اما طالبان که سربازان نیابتی آی اس آی استند ، در نسل کشی هزاره ها و شیعیان و کوچ دادن های اجباری هزاره ها ، تاجیکان و اوزبیکان ، مستقیماً دست داشته وآگاهانه به پیش می روند . بی تردید طالبان درتمام حملات انتحاری دست مستقیم دارند .

    مگر این رهبران طالبان بخصوص سراج الدین حقانی و هم قطاران اش نبودند که طی محفل بزرگی درهوتل انترکانتی ننتل کابل ، با افتخارازجانبازی های انتحاری های گروه شان یاد کرده و به خانواده های آنان، خانه ، زمین و پول نقد توزیع کردند ؟

مگر تشکیل رسمی کندک های رزمی انتحاری چه معنایی جزتقویتِ طریقه وشیوه ی وحشیانه ی انتحاری برای ما افاده می دهد !؟  پاسخ بسیار روشن است .

     این حمله ی وحشیانه نیز که سبب قتل بیرحمانه ی دهها دخترو پسردانش آموزگردید درادامه ی حملات پیشین انتحاری ، ازقساوت و بی‌رحمی وحشیانه ی رهبران این گروه نماینده گی می کند وهیچ هدفی جزدشمنی با علم ومدنیت ، سرکوب قوم هزاره و شیعه و ایجاد رعب و ترس در میان مردم و درنتیجه نسل کشی و فراردادن نسل جوان هزاره وشیعه ازکشور را ، درقبال ندارد .

     نسل کشی مردمان شیعه و هزاره و کوچ دادن های اجباری ساکنان بومی به اشکال مختلف ودرمناطق مختلف افعانستان - بخصوص شمال و مرکزافغانستان ، یکی ازعمده ترین دلایل بقدرت رساندن این گروه تروریست وجاهل است . طالبان ادامه دهنده گان راستین و بی‌رحم همان تئوری سخیف و شرم آوری استند که می گفتند : « افعانستان خانه ی هزاره ها ، تاجیکان و اوزبیکان نیست . لهذا تاجیکان باید به تاجیکستان بروند ، اوزبیکان به اوزبیکستان و هزاره ها به گورستان . »

    طالبان همان قدرت قهاروظالمی استند که برای برآورده کردن این مأمول سخیف ، تربیت یافته و آماده شده اند - برای برآورده کردن همان هدفی که تحقق آن از زمان حامدکرزی و اشرف غنی آغاز یافته است .

    اما من باوردارم که طالبان آدمکش به این هدف ناپاک شان دست نمی یابند . نه نسل کشی و کوچ دادن های اجباری ونه دشمنی با زبان وفرهنگ فارسی و فارسی ستیزی که حالا شدت کسب کرده است ؛ هیچکدام نمی تواند افعانستان را ازهزاره ها ، تاجیکان و اوزبیکان خالی نماید . این وطن زادگاه و گورگاه تمام اقوام خواهد ماند و طالبان این دست پرورده های آی اس آی پاکستان و انگلیس که با ظهورنامیمون شان، افغانستان را پیش روی مردمان جهان بدنام و سرافگنده ومردم ما را متفرق ترکرده اند ، دیریا زود با قیام‌های سرتاسری و رستاخیزملی ، به گورستان تاریخ سپرده خواهند شد .

                                                                            


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 501 | داعش خراسان، اختراع لفظی است؛ نه دشمن واقعی