-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۲۹, جمعه

پروژۀ 140 سالۀ ناقلین، به جنگ منجر می شود

 

برنامه نا تمام، از امیرعبدالرحمان تا ملا هیبت الله 

تحکیم قفس جغرافیایی در کرانه های جیحونپرفیسور محمد نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی دردانشگاه اندیانای ایالات متحده در صحبت با روزنامه ۸صبح، 


کمربند انگلیسی در شمال افغانستان

جابه‌جایی کوچی‌ها را در شمال کشور دوام پروژه صد ساله‌


 که در زمان عبدالرحمان خان توسط «کرنیل ییتس» یکی از مسوولین انگلیس

 نقطه‌گذاری سرحدات شمال افغانستان درسال 1884، 

کرنیل ییتس به امیر عبدالرحمان خان گفته بود که شما نمی‌توانید بالای مردم این منطقه 

اعتماد کنید که این‌ها از سرحدات شما در مقابل روسیه تزاری دفاع کنند.

 « تو باید یک تعداد از اقوام پشتون خود را به این مناطق انتقال بدهی تا این منطقه

 محافظت و سرحدات شمال نگهداری شود.»

درهمان زمان حدود ۲۰۰ هزار الی ۳۰۰ هزار کوچی و غیر کوچی که بیشترشان

 پشتون‌های درانی بودند در بادغیس، فاریاب و شبرغان جابه‌جا شدند. 

چه گونه هویت قطغن از بین رفت؟


تا سال ۱۸۸۴ در شمال افغانستان هیچ پشتون در شمال وجود نداشته است به‌جز آنان که برای تجارت به این منطقه سفر می‌کردند.


بیشترین این جابه‌جایی‌ها در دوره وزیرمحمد گل مومند صورت گرفته است. 


داستان ناقلین در زمان کرزی و احمدزی

 اکثریت سازی قوم پشتون در شمال/ چرا؟ از تجزیه شمال نگرانی دارند. 


مردم به این نتیجه رسیده‌اند که با این‌ها|پشتون‌ها| یک‌جا زنده‌گی کردن دارد ناممکن می‌شود، بنا بر پالیسی‌های تفوق طلبی قومی شان، خصوصا در حال حاضر توسط طالبان.


اما درصورت تجزیه، ممالک کوچک‌تر در این منطقه که محاط به خشکه نیز است از 

لحاظ امکان حیات، مشکل است، از این لحاظ باید یک راه پیدا شود و به شکل 

مسالمت‌آمیز، مشترک و مساویانه زنده‌گی جریان پیداکند.


پروژه ناقلین از ۱۸۸۴ و بیشتر از ۱۴۰ سال دوام داشته است. 

در تمام مناطق شمال هر جای که پشتون‌ها هستند یا ملک مردم بومی غیر پشتون راغصب‌کرده‌اند یا زمین‌های بایر که تحت آبیاری برای زراعت آورده شده  است فقط به آن‌ها |پشتون‌ها| داده شده است. 

بیشترمردم تاجیک و ترک در شمال در سرزمین‌های للمه زنده‌گی می‌کنند، چون این‌ها | 

تاجیکان و ترک‌تباران| از زمین‌های آبی که صاحبش شده بودند، رانده شده‌اند.


« این پشتون‌های ناقل در برابر این مردم از زورکار گرفته اند و در زمان امان الله خان 

از ۱۹۲۱  که  جنرال نادرخان  که رییس تنظیمه قطغن و بدخشان بود تا  قلات پامیر

 بدخشان، ده به ده و قریه به قریه سفر و مردم را  خلع سلاح‌کرده‌ بود.


این‌ها |پشتون‌ها|  زورو زر داشته‌اند، و با تذویر زن مردم و زمین مردم و آب مردم را گرفته‌اند.

 مردم از ترس به دامنه‌ کوه‌ها رانده شده‌‌اند و 

دقیقاً همان داستانی که امروز در جریان است. 

این ماجرا ها  تازه نیست و دوام پروژه چندین دولت درصد سال اخیر بوده است.

 که طالبان بدترین شکل آن را تطبیق می‌کنند و این امر، متاسفانه عامل تجزیه افغانستان خواهد شد.»


براساس پروژه دراز مدت قومی اشرف غنی احمدزی و دیگران به مردم شمال سلاح 

ندادند که درنتیجه اول همه ای شمال از سوی طالبان تسخیر شد.

 فرماندهان جهادی که شریک حکومت بودند اسلحه را به طالب داده و یا فروختند

رسالت نیمه تمام غنی به دوش طالبان گذاشته شد. در گذشته هم از سرزمین شبه قاره رهبری می شد؛ اکنون نیز چنین است.


نظامنامه ناقلین

از ساحات لوگر، میدان وردک و غزنی و اطراف آن با مصارف دولت

درحالی که ازنظر امکانات طبیعی زنده گی، این مناطق هیچ چیزی کم نداشتند.

حکومت سرگرم پروژه هایی بود که اطرافیان شاه خاموشانه تطبیق می کردند. دقیقاً 

همان پروژه انگلیسی که زمانی برای دفاع از هند دربرابر رخنه روس تزاری دنبال می شد.


نادرخان و برادرهایش این پروژه را دوام دادند و وزیرمحمدگل مومند بیشترین نقش را در این زمینه داشته است.


در این زمان زمین‌های بایردر قطغن (کندز، بغلان،  قسمت‌های تخار) به زمین‌های زراعتی تبدیل و تمام آن به ناقلین پشتون داده شده است.


نظامنامه در 12 ماده و چندین بند:

نهاد های دولت قبل از رسیدن ناقلین زمین های قطغن را برای اسکان ناقلین آماده کنند.

زمین حاصل خیز و پرآب، تعیین تعداد نفری ناقلین که ساکن می شدند و امکاناتی که بتوانند جا بیفتند.

 

 کسانی که با عیالداری خود از حوزه کابل وحکومتی های اعلای سمت مشرقی و جنوبی

 خواهش زمینداری و رفتن قطغن را داشته باشند برای تقویت شان معافیات ذیل داده میشود: 

الف: – برای هر فرد ذکور واناثیهء خانه واری که هفت ساله ویا بالا باشد فی نفر هشت

 جریب زمین آبی از اراضی که برای ناقلین مخصوص ومعین می شود در علاقه و نواحی حکومت قطغن داده میشود.


ب : – قیمت زمین از طرف ناقلین فی جریب یک شاهی بخزینهء دولت تسلیم میشود. 

قبالهء شرعی توزیع شود.


به این ترتیب:

فرمان کوچ و انتقال مردم مشرقی و جنوبی به سمت ولایات شمالی به تشدید اختلافات 

قومی و زبانی در افغانستان منجر شد.


میلیون‌ها نفر از ولایات مشرقی و جنوبی به ولایات شمالی جایداد های خود را در زادگاه

 خود فروخته به طرف شمال سرازیرشدند و حتی زمین‌های شخصی ساکنان اصلی این مناطق را تصاحب کردند.