-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۱۸, دوشنبه

بدخشان در آستانه یک جنگ فراگیر قرار دهد

 


فرمانده دلاور، زبیر اندرابی به شهادت رسید

جاپان مخارج جنگی طالبان را بر عهده گرفت
نبرد در اندراب/ فرمانده زبیر اندرابی به شهادت رسید


 در نبرد هاي سه روزه اخیر  پیش از ۲۰۰ طالب در اندراب کشته و زخمی شده‌اند. در این نبرد تعداد از مقاومتگران اندراب بشمول فرمانده زبیر اندرابی (فرمانده اسبق نیروهای ویژه امنیت ملی) جام شهادت نوشیدند. و فرمانده صدیق "اندرابی" نیز صحت کامل دارد و تحت تداوی می‌باشد.

فرمانده صدیق "اندرابی" در کوه‌های اندراب تحت مداوا است

گروه طالبان با بیش از دوهزار نیروی تروریست بر سنگرهای مقاومتگران اندراب هجوم بردند. 


جنگ بدخشان درحال گسترش است.

فرمانده « سیدبحرالدین »‌ با ۴۵ تن از افرادش در «یفتل» بدخشان با تجهیزات دست داشته اش، به جبهه مقاومت ملی پیوست.

آمر جنایی «کوهستان» بدخشان در راغ، ملاستار جیحون‌ مشهور به «ملا قرضدار» 

با ۵ تن از افراد زیر دست ا‌ش‌با تمام سلاح‌ و مهمات دست داشته به جبهه مقاومت‌ پیوسته است.


نیروی مقاومت در بدخشان پا گرفته است. مردم پیوسته به صف جبهه می پیوندند.

شیکی در دست مقاومتی ها است. 

شیکی در مرز تاجکستان، مربوط درواز ها،


نخبه گان گریزی جمهوری در جنگ بدخشان نقش ندارند. نفرت دارند. علاقه مندی به احمد است.

احمد با صلاح الدین جور آمده.

مفرزه های مقاومت در راغ ها، کوهسان، راغستان، یاوان، درواز، شیکی، کشم. 

نیروی مقاومت همچنان در شیوه مربوط ولسوالی ارغنج خواه با قوت حضور دارند.


قوماندان اسدالله، عنایت از حزب اسلامی، قوماندان جلال، قوماندان حبیب الرحمان وردوجی

طالب پلان عملیات در منطقه شیوه بدخشان دارد.

 نیروی پشتون زیاد تلفات داد. از ولسوالی ها نیرو آورده اند و دیگر جا های طالب غیر بومی هم آورده اند.

شیوه مهم است. چند شهرستان را وصل می کند. نقطه تلاقی ولسوالی های مهم است.

نقطه استراتیژیک است. همه جنگجویان مجرب اردو هستند.

جای عقب نشینی برای قوای مقاومت گسترده است.

مقاومت توان گرفتن کدام ولسوالی دیگر را دارد؟

ولسوالی های مرزی در خطر است.

هم مرز با تاجکستان، اشکاشم، شغنان، خواهان، کوهستان، شیکی، مایمی، کوف،


غیر از شیکی همه شهرک های مرزی در دست طالب است. اما شبانه می گریزند.

گرفتن آسان و نگهداشتن آن سخت است.

پیش بینی: زیاد تر ولسوالی ها سقوط خواهد کرد؟

این جنبش خود جوش است و بیشتر صبغه حیثیتی، قومی و هویتی دارد.

انگیزه مشترک اسلامی دیگر وجود ندارد. پیوند دهنده بدخشان نیست.

جنگ قومی بوده، ما فریب خوردیم!

عبدالحمید مجاهد قوماندان کندک در لوای بدخشان، در منطقه یفتل ها نزدیک به فیض

 آباد. نیروی صد نفری دارد. انبار اسلحه را از لوا برده. لوا در فیض آباد است. وقتی اکمالات اسلحه را تمام کرد؛ بعد رفت.


اکنون صفوف نیروهای فرمانده عبد حمید مجاهد از ١٥٠ تن به ٢٢٥ تن افزايش يافته است.

وکیل ها و تیکه داران دوره جمهوری یک مقدار زیاد پول گرفتند به فامیل های شان انتقال دادند.

بدخشان را کلان های جمهوری تحویل دادند. معدن طلا راغستان، لاجورد در کران و 

منجان نزدیک به پریان پنجشیر. معدن طلا پیش طالبان است.

 به شکل غیرتخنیکی استخراج می شود. سابق امان الله پیمان دست داشت. زلمی مجددی.

عنایت الله ازفرماندهان سابق در دوره جمهوری منصبی نداشت. اهل فرهنگ و قلم 

است. محبوبیت دارد. خودش در تاجکستان است. نیروهایش در راغ ها است. 


سابقه فساد و خیانت ندارد.

حرکت انصارالله در پنج ولسوالی مرزی، تا سه صد نفر است. کم است. رخنه و خیزش از درون.

تحرکات نظامی طالبان وجود ندارد. فرمانده عمومی ملاامان الدین، هم والی است هم 

فرمانده. ملاحفیظ فرمانده فرقه. تزلزل آمده در روحیات شان.

 

قطر یک رقم پای خود را از بازی أفغانستان ظاهرا پس کشیده

آمریکا مستقیم از طریق متحد همیشه گی خود جاپان، رژیم طالبان را حفظ می کند.

جاپان طبق نقشه آمریکا پیش می‌رود و با طالبان از نزدیک درتماس و مشوره است.

پول خرید اسلحه و مهمات برای طالبان را به طور مخفی جاپان پرداخت می‌کند.


به خاطر جلوگیری از قیام و شورش گرسنه گان

تزریق پول بخور و نمیر همانند تابلیت خواب آور

توزیع چهار هزار افغانی برای تعدادی در شهر ها برای خانواده ها

تا انگیزه بمیرد و  مردم علیه طالبان همه بسیج نشوند.

ایجاد یک حالت گذار

ترزیق پول در بانک علنی چهل ملیون

ماه چهار هزار افغانی از طریق موسسات بین الملل برای برخی خانواده ها توزیع می‌کنند تا جلو انفجار آنی مردم گرفته در شهر های پر نفوس توسط موسسات خارجی کمک دهند.

مردم را مصروف و اندکی آرام می‌کنند تا علیه طالبان شورش نکنند 

 ابن مدیریت شده بیخی وگرنه در یک سال بیکاری در خشم و بیچاره گی مردم در حال ترقیدن است.