-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۲۳, شنبه

بازی لنگ ولاش های سیاسی با احمد مسعود


 جبهه مقاومت در موقعیت دفاعی قرار گرفته است

غنی، امرالله و محب، هم دوسیه می پالندعظیم رسالت:

بازی روباه شبخون در رمه است.

گرگ ها یگانه جانورانی اند که برای شکار و مقابله با دشمن زیرکانه عمل میکنند. 


هرگله گرگ رهبر، قومندان جنگ، مُسئول اطلاعات و نیروی جنگ و بخش اموزش و پرورش دازند.

گرگ ها وقتی تصمیم حمله بر رمه یی می گیرند، دو چیز را جدی بررسی میکنند، میزان خطر و نقطه ضعف دشمن.

روباه ها همواره گله های گرگ را همراهی می کنند، وظیفه روباه فریب چوپان، گریزاندن سگ چوپان ایجاد ترس، سردرگمی و پراگندگی در رمه است.

 سهم روباه در یک قرار داد نا نوشته رسیدن به دنبه چرب و نرم گوسفندان است.

القصه اینکه حضور بازی روباه باعث وحشت و پراگندگی رمه شده وبعد گرگ ها گوسفندان را میدرند.

از زمان تحویلدهی قدرت به طالب، حدود 20 هزار نفر از مردم کشته و ناپدید شده اند. 

اما احمد مسعود دست یک تجربه ناکام را دو باره تازه کرده است. 

در باره ارزش های ملی و بیرق ملی با محب طریق مشاورت در پیش گرفته است. 

این دیگر غیرقابل باور است. 

ملاقات، حق و صلاحیت احمد مسعود است. اما به افکارعمومی چه گونه جواب قانع کننده می دهد؟ یا أصلا مثل گذشته در غم رضایت و عدم رضایت مردم نیست؟ 

این همان تجربه بدشگونی بود که امرالله صالح بنیاد گذاشت و کشوری را نابود کرد. از نمایش های کاذب دست بردارد.


حمدالله محب: محور اصلی گفتگوهایش با احمد مسعود بازگشت به مردم‌سالاری، جمهوریت و حفظ ارزش های ملی بوده است ”.

نخست وزیر اجرایی جمهوری سه نفره، کارنامه های درشتی دارد. قبل از فرار غنی، تمامی نقاط حساس پایتخت به تلاش محب مکمل به طالبان سپاریده شده بود. 

کسی که ترا در دهان گرگ انداخته، در باره نجات خودت از دهان گرگ گپ می زند.

 تعیین زمان، حساب شده است. موضوع رسانه ای شده ملاقات، از روی یک حساب و کتاب است.

این حساب و کتاب را کی انجام داده؟

انگلیس و پاکستان نه هیچ کسی دیگر

چرا محب این تماس را رسانه ای کرد؟

او می خواهد استفاده سیاسی کند تا درجه حوست ملی و سیاسی خود را کاهش دهد. او یک قرص مسکن حیثیتی برای خودش تهیه کرده

آیا جاذبه مردمی هنوز در سیمای احمد مسعود موجود است:

فرزند احمد شاه مسعود

آیا جسارت  ایستادگی در برابر استبداد قومی دارد؟

آیا کاریزمای فردی ( بدون پیشینه سیاه جنایت) را می تواند حفظ کند؟

محب و امثالش گدی پران های آزاد شده ای هستند که دو باره از سوی شبکه انگلیس آزادی گرفته شده و به فروش می رسد.

محب بی هیچ تردیدی با امرالله و غنی در مشوره و کارگشایی است.

احمد ‌، زمستان نزدیک‌است به بچه ها بهانه نده که خنکی دکه داد سنگرنشینان تفنگ برزمین گذارند .همین گپ‌ ام را یاد داشت کنید . درخانه اگر‌کس است همین‌ بس است .

ثمرهٔ زحمت و قربانی شان ، حیف و میل موج سواران می گردد . 

نباید عده ای با خون این جوانان دفاتر رفیق بازی،خانوادگی و زراندوزی باز کرده با خون سربازان و از نام آن ها هرمعامله ای به خواست خود انجام بدهند.

جبهه از بنیاد ملی شده نمی تواند؛ چون ما مراحل ملت شدن را طی نکرده ایم.

فقدان برنامه و سردرگمی در استراتیژی جبهه مقاومت 

اما محب ها از روی برنامه عمل می کنند.

گروهی می گویند این صحبت ها احمد مسعود محور است.

 اما سودی به جبهه مقاومت ندارد. فایده اش به کاسه شکاف شده حیثیتی محب و غنی می ریزد. 

محب هفته پیش گفت که طالب در حال زوال است. این گفته خودش نبود، گفته غنی و پاکستان و انگلیس بود. 

آن ها از وضعیت پسا طالبان تشویش دارند که مبادا جبهه مقاومت قدرت بگیرد. 

قدرت را به طالب دادند که تاجیک و هزاره جان نگیرد؛ حالا باز تشویش دارند که با رفتن طالب گپ به همان راه ختم نشود. 

سیاست اغوا گری نباید تبدیل به بازی خام شود. 

مخالفت محب با طالبان یک شوخی است.

اگر درخت محب سیب هم بدهد ، تلخ است .

این مرده سیاسی مثل آب برده‌ها به هرچیزی دست می اندازد تا خودش را احیا کند. 

احمد مسعود بدون مشورت با رهبران مردم حق تصمیم گیری دارد؟