-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۲۷, چهارشنبه

پایگاه بزرگ طالبان در ایران


قیوم ذاکر و صدر ابراهیم زنده استند

به کشتارجمعی درپنجشیر تسلیت خشک و خالی هم ندادند!‏قاری حفیظ‌الله حامد مشهور به تیز چنگ از قطعه عمری طالب در ولسوالی آبشار ‎پنجشیر بود با ۳ تن از همراهانش کشته نشده است.

در تقبیح کشتار آموزشگاه کاج، ابراز هم بسته گی با هموطنان ما که اعلامیه رسمی دادید؛ کار فوق العاده کردید. 

اما ظرف یک و نیم ماه اخیر، حدود یک صد تن از اسیران در پنجشیر دسته جمعی تیرباران شدند.

شما کدام اعلامیه رسمی، فراخوان برای راه اندازی همایش ها دادید؟

فرمانده محمد یار و پسرانش یک ماه بعد

اعلامیه تسلیت خشک و خالی نمی دهد. 

به خاطر کشتار دسته جمعی اسیران به رهبری فرمانده ملک

یک ماه اجساد درکوه ها طعمه لاشخورها شد؛ از شرف و عزت مردم که دفاع نمی کنی، از کی نماینده گی می کنی؟!

در مصاحبه: سه هزار نفر برای ما می جنگند. آن ها برای خود شان می جنگند. از مرده و زخمی همدردی. 

مربوط کی می شوی؟  پس چرا در مصاحبه ها پنجشیر و اندراب را آدرس می دهی؟

گوشت های ما را گرگ به دندان کنده، شما روی زخم ها نمک می پاشید.

جوانان: چه رقم با احمد مسعود درتماس شویم؟

در جلسه‌ کرزی با ژورنالیست‌ها در ارگ که روستار تره‌کی را جاسوس خواند عبدالقدیر میرزایی مدیر خبر تلویزیون اریانا ‌‌مجاهد کاکر از طلوع همچنان حضور داشتند.


نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی در ولایت نیمروز درگیر شدند.

 این درگیری در منطقه پل ابریشم به وقوع پیوسته است که

از ساعتی بدین سو صدای تیراندازی نیز از سوی هردو جانب شنیده می شود تاحالا در مورد علت درگیری جزئیات در دست نیست

کشمکش های داخلی طالبان

شما می توانید این موضوع از دهن منابع اطلاعاتی در داخل طالبان نشر کنید، چون منابع اصلی طالبان بودند.


طالبان در ظاهر یک گروه منسجم است، اما در واقع بین بیشتر از ده شبکه، محاذ و گروه های کوچک تر تقسیم استند.

صدر ابراهیم زنده است


ابراهیم صدر: از ولسوالی سنگین است. در بیست سال برجسته ترین قومندانان طالبان در سطح افغانستان بود.

 بیشترین جنگ در هلمند تحت قومانده همین شخص صورت میگرفت. البته معلومات موثق دارم که اخیراً در انفجار مسجد وزارت داخله کشته نشده است. 

زنده و سالم است. وابسته به سپاه پاسداران. آدم سرتنبه است و سر سازش با کندهاری ها و حقانی ها ندارد. 

هزار ها نیروی امنیتی سابق را کشته است.


  داود مزمل:

 از ولسوالی گرشک هلمند است.

 قومندان برجسته در هلمند و فراه بود. فعلاً والی بلخ است.

 در اوایل حکومت طالب والی ننگرهار بود. 

یکی از قاتلین نیروهای امنیتی اسبق.

 نسبت به ابراهیم صدر بازی های سیاسی را بلد تر است و معامله میکند.

    شرف الدین تقی: 

از هلمند است. مربوط شبکه هلمند

بعد از کشته شدن ملا منان والی نامنهاد هلمند شده بود. 

بیشتر از دو نفر بالا بازی سیاسی را بلد است. 

هیبت الله و پاکستانی ها او را آوردند تا سایر رهبران شبکه هلمند را به نفع طالبان کویته کنترول نماید.

 بعد از سقوط جمهوریت وظیفه اش مشخص نیست.


  ملا منان/ملا عبدالرحیم

 از ولسوالی نوزاد هلمند بود. 

نفر اصلی شبکه هلمند و وابسته به ایران همین شخص بود. 

به همین دلیل نیز کشته شد. 

از قومی های اختر منصور است، گرچه منصور از کندهار بود و ملا منان از هلمند. هر دو اسحاق زی استند. 

وقتی اختر منصور در بلوچستان پاکستان زده شد، قومی ها و طرفدارانش تحت رهبری ملا منان که زور نظامی داشت و در عین زمان تمام قاچاق مواد مخدر هلمند در دست اش بود علیه طالبان کویته نشین بشمول هیبت الله بغاوت کردند. 


افراد دیگری هم مثل ملا هدایت الله (فعلاً وزیر مالیه) و شیخ عبدالحکیم (قاضی القضات فعلی طالبان) بودند. شیخ حکیم در کویته کوشش میکرد مسله را سیاسی حل کند. اما گروه دیگر به شمول ابراهیم صدر و ملا منان باغی شده بودند.


خصوصیات عمده این شبکه

    قدرت نظامی: اینها قوی تر از دیگر شبکه های طالبان در تمام افغانستان بودند. 

بار جنگ به شانه شان بود، بیشترین قربانی دادند و بیشترین نیروهای امنیتی را شهید کردند. از جانب ایران نیز اکمال میشدند.

 قاچاق مواد مخدر: 

عواید سرشار. حمایت قومی هلمند با آنها بود.

 با پاکستان سر سازش نداشتند. 

خصوصاً ملا منان و ابراهیم صدر.

 بعد از قتل اختر منصور این دو نفر هیچگاه به پاکستان نرفتند.

 ملا هدایت الله وزیر مالیه در آن زمان مسوول مالی شورای کویته بود؛ وقتی برطرف شد، رفت ایران و الی سقوط جمهوریت در آنجا بود.

 این دسته حامیان اختر منصور رهبری هیبت الله را قبول نداشتند.

 دو سال آشوب درون خانه دوام داشت.

امنیت ملی نتوانست ازین ها استفاده کند. 

امنیت ملی بالاخره توطیه یی برای از بین بردن ملا منان آماده کرد.

در دسمبر 2018 ملا منان توسط ضربه هوایی امریکایی ها در هلمند کشته شد.

تفسیر قتل ملا منان دست شما. 

با مرگ او، هلمندی ها در برابر طالبان کندهاری و حقانی ها شدیداً تضعیف شد.

 با شروع گفتگوهای دوحه دشمنی بین هلمندی و حقانی ها به اوج رسید.

رقابت میان هلمندی ها و حقانی ها غیرقابل حل است

هلمندی ها: قربانی اصلی جنگ را ما داده ایم

 اما قدرت بیشتر به حقانی ها داده شده است. 

ذاکر قیوم نیز از هلمند است اما مربوط این شبکه نمیشود – اطلاع منابع انسانی دارم که ذاکر قیوم زنده است.

درگیری سرنوشت ساز بین شبکه هلمند و کندهاریها با حقانی ها حتمی است.

حقانی ها درزدن صدر ابراهیم ناکام شدند.

دست حقانی ها جای دیگری بالاتر است.