-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۱۰, یکشنبه

ادامه ی جنایات خونین و نسل کشی علیه هزاره ها و شیعیان


 

    نوشته ی : اسماعیل فروغی

    حمله ی وحشیانه انتحاری درغرب کابل در بین گروهی از دانش آموزان نوجوان  ، داغ ترین و دردآورترین حادثه ی این هفته بود . ازاثراین حمله ی هولناک ، دهها دختر و پسرنوجوان هزاره بازهم به خاک و خون غلطیدند و تیکه تیکه شدند.

    باساس گزارش های تازه ی سازمانهای بین المللی دریکسال گذشته که طالبان بقدرت رسیده اند ، 13 بار برهزاره ها وشیعیان حمله ی انتحاری صورت گرفته که در نتیجه ی این حملاتِ خونین حدود هزارتن ازجوانان ، نوجوانان ، زنان ، کودکان و کهنسالانِ هزاره و شیعه بشکل فجیع و خونین به قتل رسانده شده اند .

   حمله ی وحشیانه برمرکزآموزشی کاج دردشت برچی کابل ،همانند سایرحملات  خونین کارکسی جزگروه تروریست و انتحاری پرورطالبان نیست . 

    بسیار ساده لوحانه است که بازهم عامل این جنایت را ، داعشِ خیالی پنداشته و بازهم پاکستان را روپوش این جنایات نابخشودنی طالبان قرار بدهیم  . بدون شک نقش پاکستان در تمام جنایات خشن طالبان واضح و برجسته است ؛ اما طالبان که سربازان نیابتی آی اس آی استند ، در نسل کشی هزاره ها و شیعیان و کوچ دادن های اجباری هزاره ها ، تاجیکان و اوزبیکان ، مستقیماً دست داشته وآگاهانه به پیش می روند . بی تردید طالبان درتمام حملات انتحاری دست مستقیم دارند .

    مگر این رهبران طالبان بخصوص سراج الدین حقانی و هم قطاران اش نبودند که طی محفل بزرگی درهوتل انترکانتی ننتل کابل ، با افتخارازجانبازی های انتحاری های گروه شان یاد کرده و به خانواده های آنان، خانه ، زمین و پول نقد توزیع کردند ؟

مگر تشکیل رسمی کندک های رزمی انتحاری چه معنایی جزتقویتِ طریقه وشیوه ی وحشیانه ی انتحاری برای ما افاده می دهد !؟  پاسخ بسیار روشن است .

     این حمله ی وحشیانه نیز که سبب قتل بیرحمانه ی دهها دخترو پسردانش آموزگردید درادامه ی حملات پیشین انتحاری ، ازقساوت و بی‌رحمی وحشیانه ی رهبران این گروه نماینده گی می کند وهیچ هدفی جزدشمنی با علم ومدنیت ، سرکوب قوم هزاره و شیعه و ایجاد رعب و ترس در میان مردم و درنتیجه نسل کشی و فراردادن نسل جوان هزاره وشیعه ازکشور را ، درقبال ندارد .

     نسل کشی مردمان شیعه و هزاره و کوچ دادن های اجباری ساکنان بومی به اشکال مختلف ودرمناطق مختلف افعانستان - بخصوص شمال و مرکزافغانستان ، یکی ازعمده ترین دلایل بقدرت رساندن این گروه تروریست وجاهل است . طالبان ادامه دهنده گان راستین و بی‌رحم همان تئوری سخیف و شرم آوری استند که می گفتند : « افعانستان خانه ی هزاره ها ، تاجیکان و اوزبیکان نیست . لهذا تاجیکان باید به تاجیکستان بروند ، اوزبیکان به اوزبیکستان و هزاره ها به گورستان . »

    طالبان همان قدرت قهاروظالمی استند که برای برآورده کردن این مأمول سخیف ، تربیت یافته و آماده شده اند - برای برآورده کردن همان هدفی که تحقق آن از زمان حامدکرزی و اشرف غنی آغاز یافته است .

    اما من باوردارم که طالبان آدمکش به این هدف ناپاک شان دست نمی یابند . نه نسل کشی و کوچ دادن های اجباری ونه دشمنی با زبان وفرهنگ فارسی و فارسی ستیزی که حالا شدت کسب کرده است ؛ هیچکدام نمی تواند افعانستان را ازهزاره ها ، تاجیکان و اوزبیکان خالی نماید . این وطن زادگاه و گورگاه تمام اقوام خواهد ماند و طالبان این دست پرورده های آی اس آی پاکستان و انگلیس که با ظهورنامیمون شان، افغانستان را پیش روی مردمان جهان بدنام و سرافگنده ومردم ما را متفرق ترکرده اند ، دیریا زود با قیام‌های سرتاسری و رستاخیزملی ، به گورستان تاریخ سپرده خواهند شد .