-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۱۸, دوشنبه

فیض زلاند از سوی اف بی آی دستگیر شدهمان استاد «پوهنتون» و «دکتر» که می گفت:

نتیجه مثبت آمدن طالب صفرشدن کرونا بود!فیض زلاند استاد دانشگاه، 44 ساله،

 بیرق دار قومیت و اسلامیت، مبلغ و منادی بربریت سیاسی ازسوی اف بی آی دستگیر شده و زیر بازجویی است.

این آنتن تبلیغاتی شبکه تروریسم، کوردینات ده انتحاری ها درکابل چطور

 فیلش یاد امریکا کرده بود؟

او چطور از جامعه آرمانی طالبی خود روی گردانده و به مهمانی کشور متجاوز شتافته بود؟

همه ای این ها درون چند گانه دارند.

خود شان سراسربدعت، بی مبالاتی و بی قلبی، اما برای مردم داخل

 أفغانستان زیستن در تابوت تشرع قومی را تجویز می کنند.

حیرت ناک است.

فیض زلاند تنها نیست. اکنون با یک اردوگاه تحصیل یافته، جهان دیده اما

 با دیده گاه های سخت کلبه یی و تاریک نگرانه مواجه هستیم

پس ازین آینده ای مشترک وجود خواهد داشت؟

باور نمی توان کرد که درین عصرارتباطات دایمی چطور خود را از

 نظر ذهنی و روانی زندانی ساخته اند.

با خانواده اش به امریکا پناه برده

پناه برده که ظاهراً از خطرطالبانیزم گریخته

اما آیا ازسوی شبکه حقانی دیسانت نشده؟

هردو احتمال قطعی است.

بیست سال جاسوسی برای شبکه حقانی می کرد

جلب و جذب  دانشجو ها در دانشگاه

یکبار امنیت دستگیرش کرد به خانه گلبدین در دارالامان پناه برد. اما

 ستون پنجم با افتخار او را رها کرد.

 در تعصب و قومی بازی نقش اساسی داشت و همچنان در تثبیت حلقات

 سیاسی قوم هزاره برای شبکه حقانی کمک می‌کرد

به دستور حقانی در جمع ده ها هزار مهاجر ضد طالب به امریکا رفته

 است تا لابی گری را از همان جا آغاز کند.

 او هماره به تروریست ها توصیه می کرد که یک لحظه هم شلیک و انتحار را قطع نه کنید.

اکتوبر 2020-

در صحبت‌ تلیفونی به طالبان می‌گوید:

حکومت که از طالب آتش‌بس می‌خواهد،

همه چیز در دستش است.

 میدان هوایی ارگ، سرک‌ها و تلویزیون‌ها پیش حکومت است، 

عسکر و اردو پیش حکومت است، 

درصورت آتش بس به طالبان خواهند گفت که بیایید این خانم که دهن

 دروازه ارگ آمده پسرش را شما شهید ساختید جواب بدهید.

 در فلان انفجارتان که دوصد نفر تلف شده، تظاهرات کرده‌اند و از این

 قبیل گپ‌ها که طالبان را مثل حکمتیار خواهند ساخت.

یعنی  قضیه باید سرچپه شود،

 طالبان میدان‌های هوایی را  بگیرد،

 ارگ را تسخیر کند،

 سرک‌ها و زمین‌ها را تصاحب کند

با هرگونه کشتار و در به دری و ویرانی 

این است استاد پوهنتون. نه استاد دانشگاه مثل روستارتره کی. 37 سال پیش روستارتره کی گردنش داغ می آمد

 در اثبات این حقیقت که یک رژیم اسلامی، روح انسان ها را به برده گی می کشاند.

 اما او تکامل منفی کرد مانند فیض زلاند ها، اکنون سلف الصدق فیض

 زلاند و منادی بربریت است. شصت سال تحصیل مدرن نتیجه اش

 حمایت ازبربریت شرعی و قومی است. دفاع از پاکستان است. نفی مردم أفغانستان است.

چنین هیولا های سالیان سال درپوهنتون یا دانشگاه از حساب مردم معاش گرفتند.

از حساب کسانی که اکنون برای به برده گی کشانیدن نسل اندرنسل شان با آی آی ای همداستان شده اند.

چقدر أفغانستان تغییر منفی و قهقرایی کرد؟

استاد دانشگاه،  شاعر و نویسنده، مؤلف و نظریه پرداز سهل و مفتخر به یک تنگ نظر قومی و بیمار

 روانی تبدیل می شود که نه تاریخ را حرمت می نهد؛ نه همزیستی و نه

 فرهنگ مشترک را و نه کشوری را که در آن زنده گی کرده اند.

می خواهم بگویم که بالاخره در یک قدیمی شکست قطعی تاریخی قرار گرفته اند.

در 20 سال جوانان ما برای چه کسانی و برای چی جنگیدند که گورستان ها پر شد.

برای همین زلاندها و روستار تره کی ها نبود؟

خونتای خیانت در طیف سیاسیون و صف اقوام با این مردم چی کرد؟

فیض زلاند مشهور به «ابو لواطه» اکنون در دست اف بی آی است.

 افراد هیستریک دیگری نیز ظاهرا از طالبان گریخته و به غرب پناه برده اند.

این ها چی گم کرده اند؟

 طالب، نماد وحشت، بربریت، تعصب، خشم و خون. نماد ضد علم وهنر،

 فرهنگ و زبان فارسی. ضد تحصیل و مجری برده گی زنان.

اما ببینید که چی طالبان را سزاوار مردم أفغانستان می دانند.

مثال: فیض محمد زلاند فرزند محمدالله خان

1979 میلادی در قریه شور ولسوالی متا خان ولایت پکتیکا

دوکتور زلاند در سال 1996 میلادی دوره مکتب را به موفقیت به پایان رسانید

دوکتور زلاند در سال 2003 میلادی سند M.D خود را از پوهنتون افغان به دست آورد

سند تحصیلی دیگری را از انستیوت دیپلوماسی وزارت خارجه افغانستان

 در سال 2006 میلادی کسب نموده است.

در سال 2009 میلادی توانست درحکومت داری خوب از پوهنتون ایر فورت جرمنی دیپلوم یک ساله کسب نماید

 و سپس در سال 2011 میلادی در بخش پالیسی عامه و روابط بین الملل

 موفق به دریافت سند ماستری از پوهنتون ویلی براندت جرمنی گردید.

تحصیلات کوتاه مدت

در سال 2006 میلادی در بخش اقتصاد و روابط بین الملل ( سویستذرلند , جینوا )

در سال 2008 میلادی در بخش رهبریت ( لیدرشیپ ) ترکیه, استانبول

2015 میلادی در بخش مهارت های تدریس ( هندوستان, نیو دهلی

آثار علمی

نثري اثا

۱ـ ارواپوهنه

۲- لیډرشپ

۳ـ پاکستان د ګړنګ پر غاړه ( ترجمه)

۴ـ له طالبانو وروسته دولت جوړنه په افغانستان کې ( ترجمه )

۵ـ د اوښکو ډنډونه ـ داستان های کوتاه

فیض زلاند:

با سقوط افغانستان بدست طالبان، کرونا هم از این کشور فرار کرده

چرا رسانه ها از نکات مثبت وضعیت افغانستان از جمله فرار کرونا گزارش نمی‌سازند.

د افغانستان له سقوط سره د کرونا سقوط رامنځته شو، د کابل په

 روغتونونو کې د کرونا د ناروغانو کچه صفر شوي،

 پرون ښاغلي انس حقاني خبریالانو ته دا څرګندونې وکړي، خبریالانو

 ورسره ومنله چې کرونا ختمه شوي،

 خو هیڅوک په دې مثبت پرمختګ شخوند نه وهي، په منفي پسې ګرځي!

ددې دنیا به څه کرونا وي!