-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۱۵, جمعه

جنرال بجوا درواشنگتن/ «معاملۀ دوم با طالبان»

 

50 کشته  برسر لندکروزر های سرقت شده

همدیگر کشی غنیمت سالاران در مسجدماجرای انفجار مسجد وزارت داخله 

به سلسله اختلافات بین طالبان کندهاری وشبکه حقانی در این روز ها اوج گرفته است


تقریبآ در حدود ۲۵ روز قبل یک تعداد وسایط لند کروزر زرهی را طالبان از موتر فروشی صادقی واقع سرکوتل خیر خانه 

موتر ها ملکیت حاجی صادق سالنگی وشریک اش حاجی طاوس کلکانی است

 که شبکه حقانی به وزارت داخله انتقال داده بود

 به بهانه اینکه اسناد ندارد.

 حاجی صادق سالنگی راه چاره را درین می بیند که از طریق دادن رشوه به یک طالب قندهاری، خودش را به صدر ابراهیم برساند. 

یعنی مفتی ابراهیم صدر معین امنیتی وزارت داخله 

اسناد و أوراق قانونی وسایط خویش را ارایه می کند و صدر ابراهیم را قناعت می دهد.

معین ارشد به رهایی وسایط هدایت داده بود.

وقتی برادر ابراهیم صدر شروع کرد که موترها را  از پارکینگ وزارت داخله بیرون کنند افراد شبکه حقانی ماشه تفنگ را می کشند که دست نگهدارد.

برادر مفتی صدر توجهی نمی کند. 

 سربازان حقانی دست به تیراندازی می زنند.

در نخستین دور تیراندازی برادر معین ارشد از ناحیه شکم زخمی می شود.

 طالبان کندهای عامل تیراندازی را دستگیر و زیر نظارت می گیرند.


اما دیگ خشم و اشتیاق به تصاحب موترهای لندکروزر، دو باره به جوش می آید.

حقانی ها درین لحظه به اقدام حرفه ای دست می زنند.

میخواهند مشکل را با یک انفجار انتحاری خاتمه دهند. 

یک جوان انتحاری را به سرعت آماده می کنند که داخل صف مسجد وزارت شود. 

هدف اصلی انتحاری این بود که حین ادای نماز پیشین معین ارشد وزارت یعنی مفتی صدر ابراهیم را هدف قرار دهد.

وی با تعداد از سرگروپان وسربازان شان کشته میشود.

در تیر اندازی دو طرف تعداد زیادی از طالبان گروه رقیب کشته و زخمی شده اند که در کشتار های داخلی جناح طالبان نظیر ندارد. 


جنگ خونبار بعد از مداخله جهت های مختلف از طیف مقامات بالایی درحالی که ختم می شود که ده ها مرده و زخمی در مسجد افتاده بود. 

 یک عکسی از  جنازه مفتی صدر نشر شد که دقیق نیست خودش باشد.

مثل ملاقیوم ذاکر جای دفن او نیز معلوم نیست.


 او باشنده اصلی ولسوالی سنگین ولایت هلمند بود که در مقابل مقاومت اول در شمالی مسول خط طالبان ایفای وظیفه میکرد که بعد از سقوط حکومت موصوف بحیث معین ارشد طالبان در وزارت داخله ایفای وظیفه میکرد


صدها لندکروزر به قندهار انتقال داده می شود

دلو، 1400

 خبر می رسد که فردا صد ها عراده موتر زره و پربها از داخل ارگ ریاست جمهوری به ولایت قندهار انتقال داده می شود.شد. حدود 5 هزار موتر زره و لندکروزر ها قبلاً از سوی شبکه حقانی به پکتیا، خوست وپکتیکا انتقال داده شده است. بهای این موترها به ده ها میلیون دالر است. 


در تدارک معامله دوم با طالبان

جنرال قمر جاوید باجوه، لوی درستیز اردوی پاکستان چند روز است که در امریکا قرار دارد.

او درآن چه می کند؟

دنبال پول رفته

در بدل انجام چه خدماتی به امریکا

تجدید میثاق دوباره پاکستان و امریکا برسر مدیریت بحران درافغانستان و عملیات

هدف کنونی ملاقات های باجوه با امریکائیها شکل دهی آمادگیها برای "معامله دوم" واشنگتن با طالبان است.

در نخستین سال روز خروج قوای امریکا و سقوط جمهوری درافغانستان برنامه ریزی امریکا برای رخ در رخ کردن ظاهری سیاسیون مخالف طالب با نماینده گان طالبان روی ملاحظاتی که افشا نشد؛ ملغی شد.


طالبان فاتح، از اشتراک در کنفرانس بین الافغانی در واشنگتن پرهیز کردند. فشار ها و إصرار پاکستان هم نتیجه یی نداد. 

 اکنون این کنفرانس بین الافغانی که بیشتر مفاد بین الامریکایی بین بایدن و رأی دهنده گان امریکایی دارد. در دستور کار است.

این بار باید تئاتر بین الافغانی درغیاب مردم افغانستاندر آغاز ماه نوامبر سال جاری (۲۰۲۲) برگزار شود.

کارخانه گی جنرال باجوه در واشنگتن این است که مدیریت سیاسی طالب را عملاً در دست خودش گیرد.

پاکستان باید رهبران طالب را وادار کند که رخت سفر به سوی واشنگتن را آماده کنند. 

از جمع سیاسیون غیر طالب هیچ کسی ظاهراً مخالف این همایش ساخته گی نیست. 

اما ما پیشاپیش هشدار داده ایم که کنفرانس واشنگتن اولین گام به سوی ساختن یک تابوت به جبهه مقاومت ملی است. 

جبهه مقاومت درهمگرایی با امریکا هیچ چیزی را نصیب نخواهد شد.