-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۲, دوشنبه

گزارش سری از کارنامۀ شاطران غنی خائن

 
فاجعه بهارک تخار – اکتوبر 2020

یک صد کشته از قوای امنیتی/ تلفات طالب، صفر!

اکتوبر 2020


مولوی کبیر در تبانی با وکیل عبدالله بیک در حدود ۱۰۰ نفر نیروهای امنیتی و دفاعی را بی رحمانه در مسجد سفید ولسوالی بهارک کشتند.


 ده ها تانگ هاموی را حریق کردند، ده دقیقه قبل از واقعه وکیل عبدالله بیک برای دور 


اندیش امرامنیت قوماندانی امنیه تخار خبر داده بود که خودت را از ساحه ای جنگی خارج کن....."


بعد از کشتار:

در راس آن سرمفتش شورای امنیت بنام حمید طهماسی قرار داشت.

 یافته های طهماسی صرفاً در اختیار رییس جمهور قرار گرفت و شاید محب. 

من نمیدانم طهماسی چی پیدا کرد. 

هیچ کسی برطرف نشد. هیچ کسی به محکمه فرستاده نشد.

گزارش طهماسی را ندیده ام، اما دو گزارش دیگر و گزارشات امنیت ملی همه در چند مورد اساسی دستکاری شده استند:

1) تعداد تلفات: از آغاز رویداد الی ختم بررسی ها، تلفات از 38 نفر به 62 نفر 


رسید. منابع غیر رسمی تلفات را در حدود 100 نفر گزارش دادند. در دولت 


بیکاره جمهوری تا آخر کسی نفهمید چند نفر شهید شده اند.

2)     در این رویداد زخمی و اسیر وجود ندارد! جالب نیست؟


 تعداد هر چی بوده (38 یا 100)، همه شهید شدند.


در تاریکی های صبح، نیروهای خاص پولیس تحت قومانده راز محمد دور اندیش در ساحه مسجد سفید ولسوالی بهارک قرارگاه زده بودند.

 400-500 متر دورتر یک تعداد از نیروهای کوماندو قرارگاه زده بودند. 

قومندان کوماندو ها حبیب بود –

ظاهراً تعداد نامعلومی از قطعه لایزری طالبان می آیند.

 آیا اینها واقعاً طالبان بودند یا تروریستان خارجی و یا کسی دیگر. 


طالبان بسوی کوماندو ها نمی روند. راست میایند به جان قطعه خاص ولایتی پولیس. 


واقعیت مسلم این بود که در حدود 60 تن از بهترین نیروهای دولت مربوط به قطعه خاص پولیس ولایتی کشته شدند.

شماری در داخل تانک های هاموی سوزانیده شده بودند. 


یکتعداد در داخل بستره های چریکی کشته شده بودند.


 آمر امنیت راز محمد ظاهراً در ابتدا زخمی بوده و در شفاخانه در تالقان هلاک شده بود.


آن همه افسر و سرباز همه بصورت مرموز در حدود یکساعت قتل عام شدند.

 نه زخمی وجود داشت و نه اسیری. 

پسان گفته شد یک بادیگارد راز محمد زنده مانده و به تالقان رسیده بود. به هر حال این شخص نیز به سرعت ناپدید گشت.


-        طالبان یک نفر هم تلفات نداشتند. صفر تلفات.

-        وسایط حریق شده بودند، اما طالبان ظاهراً اسلحه و مهمات را برده بودند.


مسوولین که پاسخ بدهند:

قومندان امنیه جنرال اکرام الدین سریع که از بچه خوانده های امرالله صالح بود. خداوند فقط یک قد بلند برایش داده است، دگه به درد هیچ چیزی نمی خورد. 


      رییس امنیت که از دوستان بسیار نزدیک ضیا سراج بود.

 او یک مدیر شرابی در ششدرک بود که از مدیریت مستقیم رفت منحیث رییس تخار. خوب پولدار هم شد در آنجا. از نجراب است.

o      حبیب قومندان کوماندو ها در بهارک تخار. گم شده است.

o      قومندان قول اردوی کوماندو (فرید احمدی و یا علیزی)

o      قومندان قول اردوی پامیر که فکر میکنم یزدانی بود

o      قومندان لوای سرحدی اردوی ملی مستقر در تخار

o      والی تخار قرلق.


سوالات لاینحل

     وقتی بالای نیروهای پولیس خاص حمله شد، کوماندو ها چرا کمک نکردند؟ 


حمله کننده ها یک فیر هم بالای کوماندو ها انداخت نکرده بودند.

 در بین خود نیروها خیانت های زیادی وجود داشت. 

حالا شماری از جنرال ها می آیند پیوسته از نام قبلی خود در باره اوضاع پس از سقوط در مباحث شرکت می کنند 

اما هیچ کدام این ها به بیان وقایع اصلی دهان باز نمی کنند. 


 یک فاجعه نیروهای دیسانتی  در آبکمری بادغیس صورت گرفت که طالبان نیروهای محاصره شده آتش زدند؛ 


خیانت کاری از داخل بود.

یکبار در حدود 40 تن اردوی ملی در  ولسوالی سنگین توسط گاز کشته شدند. موضوع تا حال سردرگم مانده است. رویداد های زیادی است که انشاالله به مرور زمان به همه می رسیم.

2)     چرا هیچ کس مجازات نشد؟ چرا برطرف نشدند؟

3)     چرا هیچ برنامه یی برای انتقام از طالبان روی دست گرفته نشد؟

4)     چرا گزارش نهایی در اختیار مردم قرار نگرفت؟

5)     آیا نیروها مسموم شده بودند؟


در مورد دور اندیش فرمانده نیروهای خاص پولیس:

دور اندیش از افراد مجرب قطعه خاص پولیس بود که در سراسر افغانستان بشمول کابل فعالانه در برابر طالبان مبارزه کرده بود

 او به قوم ازبک و از ولایت تخار بود. 

با خانواده متین بیگ رابطه قومی نزدیک داشت. 

او  با قومندان امنیه اکرام الدین سریع رابطه تیره و تار داشت.

جنرال سریع را همیشه به چالش می کشید.  بعد از قتل اش یک تیوری این بود که سریع او را قصداً به دام انداخته و در کمک رسانی در جریان رویداد تعلل کرده بود.


در قتل عام حمله بر قرارگاه سفید سنگ بهارک خانواده بمتین بیگ رئیس دفتراشرف غنی درست داشتند.

"وکیل عبدالله بیک، برادر متین بیگ 

ماهواره مبلغ یک ملیون دو صدوشصت هزار ۱۲۶۰۰۰۰ افغانی از پول اوپراتیفی امنیت ملی تخار بخاطر پروژه دریافت می کرد.

 از جمله شش صدهزار ۶۰۰۰۰۰ افغانی آن را برای مولوی کبیر ریس کمیسیون نظامی گروه طالبان در تخار مهمات جنگی خریداری میکند.

در یک چک پاینت نیرو های امنیتی  تخار پیکپ انتقال دهنده مهمات گرفتار شد که مربوط به عبدالله بیک بود.

معاون اوپراتیفی امنیت ملی تخار پسر عموی متین بیک و عبدالله بیک است، ازسوی دیگر در ساحات جنگی مولوی کبیر از طرف عبدالله بواسطه برادر اش روف بیک از شهر تالقان کباب و نان میوه انتقال میدهند..