-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۳, سه‌شنبه

تلفات فاجعه بار در بدخشان

 

38 تن شهید، 78 تن تسلیم و اسیر

طالب به امریکایی ها: در شش ماه مقاومت را ختم می کنیم!جنگ در بدخشان؛ ده‌ها نفر از جمله دو فرمانده مقاومت کشته شدند

بحرالدین و عبدالحمید مجاهد، دو فرمانده جبهه مقاومت ملی که در روزهای اخیر کشته شدند


متاسفانه تلفات نیروها در شیوه به ارقام ذیل می‌رسد. 

شهید ۲۸ 

اسیر ۱۶ 

تسلیم 61

خصلت جنگ نیابتی همین است. این جنگ از یک دست اداره نمی شود.

علت فاجعه و تجارت بر خون جوان ها همین است.

طالب به امریکایی ها: ظرف شش ماه مقاومت را ختم می کنیم.

اکنون طیاره های بی سرنشین به حمایت از طالبان وارد عمل شده اند. 

جنگ بدخشان را بخاطر امتیاز گیری یک تعداد قوماندان های بدخشانی که در دوشنبه و مشهد هستند همآهنگی کرده بودند.

 بچه ها وقتی برآمدند همآهنگ کننده گان و مسئولین جبهه مقاومت متاسفانه به تماس های مکرر این ها پاسخ ندادند.

 قصه از این قرار است که طالب ها تمام مواضع این ها را زیر نظر داشتند.

تمام مکالمات تلیفونی شان با دوشنبه ودر داخل رصد می کردند و منتظر سرد شدن هوا بودند.

 جبهات بدخشان مثل پنجشیر پناه بردن به محلات امن در سرما را پیش بینی نکرده بودند.

 عملیات طالب همزمان با شروع  برف باری آغاز شد.

جنگجویان مقاومت راهی نداشتند یا خود را به برف وسرما بسپارند یا تا دم مرگ بجنگند ویاهم تسلیم طالبان شوند.

 جنگ کردند تسلیم شدند وبه کوه ها برآمدند.

 آنهایی که جنگیده بودند کشته شدند آنهایی که تسلیم شده بودند کشته شدند.

 آنهایی که اسیر شده اند احتمالن کشته شوند ویک تعداد باقی مانده که در کوه ها متواری هستند.

 اگر کمک نرسد احتمالن نابود شوند آنها مهمات ندارند، پول ندارند ، لباس ندارند وغذا ندارند.

 قرار اطلاع من کفش های چند نفر مقاومتی درحین فرار پاره شده است.

 پاهای شان را با تکه می پیچانند پاپوش ندارند.

 تمام تلیفون های ارتباطی در دوشنبه و مشهد خاموش شده است.

 وبچه های مردم گروهی به کام مرگ می روند.

  هیچ کس اطلاع رسانی کرده نمی تواند حتا اگر از خارج کسی چیزی بنویسد افراد 

فصیح الدین وملا امان الدین اعضای خانواده واقارب اش را مجازات می کنند . .

گفته می شود بایک تعداد از این افراد مقاومتی داکتر یاسین ضیا از جبهه آزادی نیز 

تماس مستقیم داشته وبه ایشان پیوسته می گفته است که به محض برآمدن و آغاز عملیات

 کمک های نقدی را برای تان می فرستم.

 وقتی اینها اعلام موجودیت می کنند به هیچ پیام این ها پاسخ نمی دهد .

 تلفات بچه های مبارز باور کردنی نیست بیشتر از پنجاه نفر شهید شده اند.

 بنا بر گفته ی مردم حدود ن ۴۶ نفر اسیر شده اند 

اما طالبان ادعا دارند که هفتاد نفر اسیر دارند و احتمال این است ۴۱ نفر باقی مانده در کوه هانیز تلف شوند وچگونگی برخورد با اسیرها معلوم نیست

مردم اعتقاد شان برین است که  مسئولین دفتر مقاومت در دوشنبه ازطریق قدم شاه شهیم، بازمحمد احمدی ، سمیع الله قطره ، 

مولوی ذبیح الله عتیق ، امان الدین کشمی ، وحیدالله نظامی، حبیب الله وردوج و فیاض الدین غیاثی این پروگرام را بدون سنجش امکانات خودشان ترتیب کرده بودند واین ها باید به مردم پاسخ بگویند.

واز مشهد جاوید مجددی ، سناتور بشیر صمیم والی پیشین بدخشان که برای امرالله صالح درایران فعالیت می کنند مسئولیت همآهنگی و تامین وجوه مالی رابه عهده داشته اند .

محمد نبی بیان درایران رابطه اش را با دفتر امرالله صالح چند ماه می شود که قطع کرده 

است مسئولیت همآهنگی مالی را سناتور بشیر صمیم ملاجلال یفتلی و جاوید مجددی از 

طریق امرالله صالح به عهده داشته اند.

من اخیراً به خان آغا رضایی صحبت کردم.