-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۱۶, شنبه

انتقال دو هلیکوپتر مرده از کابل به قندهار

 


واحد معدن شناسان چین و پاکستان وارد پنجشیر شد

استقرار دفتر آی اس آی در خانه جنرال جرأت 
منابع مطمن تایید می کنند که صدر ابراهیم از موسسان شورای هلمنددر جمع کشته شده گانی بوده که در انفجار مورخ 5 اکتوبر – 13 میزان کشته شده اند.

عکس صدرابراهیم

طبق اطلاع تازه به دست آمده حاجی عبدالحق ، قاري معاذ ، و حاجی صدیق اخند از جمله یازده کشته انتحاری سه روز قبل در وزارت داخله تالبان است که اجساد شان امروز به قندهار انتقال داده شد .

سه نفر یاد شده از قوندانان کلان طالبان تیم کندهار بودند

عنایت توفان: قاری معاذ از جمله شخصیت های رهبری آدم مقتدر واز جمله های رهبری شورای کویته بودند

در انفجار کم کشته شده ولی در بر خورد بین هم یکدیگر را خوب زدند وچنده چنده زده شده

نیم‌ساعت بعد از انفجار دو هلی‌کوپتر از محل نزدیک وزارت داخله پرواز به طرف غرب  کندهار و یکی هم جنوبی رفتند.


مرده مقامات هیچ‌گاه به شفاخانه ها نمی برند بلکه در نزدیکی دانشگاه نظامی مارشال فهیم در چهارراهی قمبر انتقال می دهند.

محوطه دانشگاه مکان فراخی است. در کناره محوطه بزرگ یک هنگر بزرگ قرار دارد که به نگهداری أجساد مرده ها اختصاص دارد.

أجساد از همان هنگر با ولایت ها انتقال داده می‌شود.

مشابه به همین مرده خانه بزرگ، در دشتک پنجشیر نیز ایجاد شده است

نزدیک لب دریا پایین خانه داکتر عبدالله یک‌میدانی هموار کرده اند یک  هنگر زده مرده های خویش را به آن جا می آورند و بعدا انتقال می‌دهد.

 هیچ به شناخته ایمریحنسی نمی برند چون افشا می‌شوند


تیم های تخنیکی معدن شناس چین و پاکستان درپنجشیر

واحد های تکنیکی چین و پاکستان در مسایل کشف و استخراج معادن در سراسر پنجشیر در گردش اند

 از دو هفته بدین طرف دره و کوه های پنجشیر مطالعه و جستجوی خود را شروع کرده اند.

تیم مطالعاتی 20 نفری تیم بیست نفری مشترک چین و پاکستان سوار بر چند موتر در پایین و بالای پنجشیر در رفت و آمد  اند.

وسایل و موتر های شان و پایین می‌شوند. آشکارا مردم می بینند که چینی و پاکستانی اند و روی بدنه موترهای شان وسایل تخنیکی بار است.

تمام معادن پنجشیر در تصرف طالبان است و به کمک مافیای پنجشیری ساکن کابل بر همه چیز تسلط دارند. 

تجهیزات واحد متخصصان معدن از چین و پاکستان برای رد گیری معادن زمرد نیست. 

آن ها ظاهراً دنبال نشانه هایی اند که هیچ کسی از آن مطلع نیست و فقط تکنولوژی پیشرفته چین از طریق پهپاد های هوشمند تشخیص داده که چه معادنی نایاب در گوشه و کنار پنجشیر قابل استخراج است. 

اسکان خانواده های طالب درخانه فراری های پنجشیر

در خانه جرئت یک قوماندان پرنفوس کندهاری در درخیل با خانواده خود زندگی دارد.

تلاش های جرئت برای استرداد خانه اش به جایی نرسید. این است فرجام کاری کسی که خانه و زادگاه خود را به دیگران بفروشد.

فامیل های جرئت در پاکستان اسلام آباد هستند و یک خانم اش با خودش در ترکیه است.

چند روز شده ایران رفته یک زن خود را به ایران رساند

زن قندهاری خود را به پاکستان برگشت داده.

 او خانه خود درقلعه فتح الله را به یک کندهاری از خویشاوندان زن خود تسلیم کرده

مستاجر در منزل سوم اقامت گزیده و منزل اول را مهمان خانه ساخته است.

 متباقی بخش های خانه خالی است.

 خانه دیگرش درکارته پروان در اختیار پاکستانی هاست. 

درآن خانه افراد ارشد استخباراتی پاکستان دم و دستگاه دارند. 

بلند منزل سبز رنگ از سال ها به این سو محل رفت و آمد شبکه های آی اس و فرستاده های سپاه قدس ایران بود.

در خانه بسم الله محمدی – آن دزد همیشه درعطش پول و دنیا داری هم در شیرپور کابل و هم در پنجشیر طالبان زیادی مستقر اند.

در خانه دودمان محمود دقیق آمرپنجشیر و برادرانش که صاحب شهرک آریا  

قصر بزرگ فهیم خان بر روی دریا به کاروان سرای طالبان تبدیل شده است. 

هرچند طالبان از طرف آی اس آی هدایت اکید دارند که در استفاده جویی از امکانات قصر زیاده روی نه کنند. 

خانه های أقارب فهیم خان نیز همه شبگاه و دیره گاه طالبان است. 

خانه امرالله صالح قرارگاه لب جاده است. 

اکنون در استمرار سیطرۀ جابرانه طالبان در پنجشیر، مولوی های خائن، از جمله مولوی امین الحق و مولوی مالک، کرام الدین کریم، ده ها خانواده جاسوس مربوط به گروه خارجی تحریری ها و جمیعت اصلاح کماکان در صحنه فعال اند.

حزب تحریر و جمیعت اصلاح به وسیله معامله گران حکومتی درپنجشیر مورد حمایت قرار گرفتند. اکثرقتل ها و دستگیری های مردم از طریق همین افراد صورت می گیرد.