-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۸, یکشنبه

از نام هیبت الله، ملا حیدر مجاهد با مردم ملاقات می کند


حشمت غنی: داکترصاحب اشرف غنی هنوز رهبر است!

فرمانده امنیه طالب در پنجشیر زهر داده شدحشمت غنی: سرانجام از دست طالبان به بینی رسید:

پیام حشمت غنی را بشنویم.

قصاب بهارک تخار را چی کسی از زندان امنیت ملی رها کرده بود؟

تخار:

رابطه منظم میان عبدالله بیک و مولوی کبیر.

در سال 1392به اثرکوشش های متین بیک در کابل و عبدالله بیگ برادرش در تخار مولوی کبیر از زندان امنیت ملی  رها شده بود.

دیدار متقی با ارکان جمهوری سه نفره

به روز شنبه هفته گذشته مولوی امیر خان متقی شماری از لابی گران طالبان را از جمله عاطف مشعل سفیر قبلی در پاکستان، کریم خرم، ستار سعادت واعظم را غرض مشوره به وزارت امور خارجه خواسته بود.

منبع از داخل قوماندانی امنیه پنجشیر:

 روز دوشنبه گذشته، قوماندان امنیه طالبان برای پنجشیر توسط زهر در غذایش مسموم شده، و چندین روز در بخش اضطراری شفاخانه ایمرجنسی بستری شده است..

طالبان چند کارمند محلی قوماندانی امنیه را دستگیر کرده اند.

در منطقه عبدالله خیل دره پنجشیر شب شنبه طالبان 30 نفر مردم ملکی را از روستای کهنسار، ومیدان کاه به نام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کرده لت کوب کردند.

پاسگاه طالب در مکتب ملک مرزای شهید است، بعد از شکنجه موی سفیدان محل ضمانت دادند که رها شدند اما یک نفر به اسم خلیل ولد رحیم خان را رها نکردند امشب ساعت 11 بجه فرد مذکور را تیر باران کردند.

حمله طالب بر قرارگاه تلخه 

جنگ چندین ساعت ادامه داشت

جنگ نا برابر در هوای سرد. از نظر نفرات، تدارکات و لوژستیک

قوماندان قرارگاه منجهور نفرات مقاومت را کمک کرده از ساحه بیرون کردند.

 اما قوماندان قرارگاه تلخه احد خان با دو خواهر زاده اش و دو نفر دیگر زخمی شده و به قرارگاه حصارک رسیدند.

رهبر طالبان ملا غیبت الله وجود ندارد.

 مجلس دیداری به نام ملاقات با هیبت الله

هیبت الله در سال 2020.09.17  به اثر مریضی کرونا در بیمارستان آی اس آی در کویته پاکستان فوت کرده

کسی که با مردم می بیند مولوی حیدرمجاهد نام دارد که از ولسوالی اسپین بولدک قندهار است.

 

در مجلس شورای قندهار نیز مولوی حیدر مجاهد به نام ملاهیبت الله با مردم دیدار کرد.


در مورد جگرن محمد قاسم پیکار .

ماستر نظامی از ولایت تخار بود.

او باورداشت که یک بخش جنگ ما دفاع از فرهنگ ما است و شعار اش این بود که تاجیک هراتی پنجشیر و بلخی نور چشم من است.

 قاسم پیکار پیش از سقوط نظام قوماندان کندک ارتش در بلخ بود.

 مسوولیت ولسوالی های چهاربولک چمتال بلخ دولت آباد و شولگر بلخ را بدوش داشت.

 او همیشه می گفت: جنگ انکشاف خواهد کرد و هزاران هزار ناقلین جدید به سر زمین های شمال آورده خواهند شد. 

او به ولی احمد زی گفته بود: 

 تو پدر طالب در شمال هستی.

سپس توسط دسیسه مسعود رحمان ننگرهای و مصطفی وردک قوماندان قول اردوی شاهین در موترش داخل قرارگاه ماین گذاشتن او به زنده گی اش خاتمه دادند.