-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۲, دوشنبه

غنی گریخت؛ مگر کرزی به دام افتاد

 

کرزی درانی، یک تهدید است

امپراتوری کوچک عربستان در دشت قلعه تخارروسیه و ایران و هند یک اسیر نزد خود دارد.

خان درانی از قندهار که طالبان قتل عام کرده

حتی پدر قبر برادر و پدر کرزی را ویران کردند


قندهار یک بشکه باروت است.

خدمات کرزی به طالب فراگیر است. چه نه کرد؟ زندان ها، هدر دادن بودجه،

امروز متوجه شده است که نتیجه معکوس گرفته است.

آیا این را از قبل نمی دانستند؟

آیا از شناخت ماهیت طالب عاجز بودند؟

نه، همه چیز را می فهمیدند. عامل قوم گرایی صرف باعث این کار بود.

زندان ها را خالی کردند.

درحالی که حمله بر شفاخانه، مکتب، هوتل و انفجارات عظیم جریان داشت.

این ها زندان ها را خالی می کردند.

زمینه سازی برای خروج کرزی بار دیگر شکست خورد.

زمینه فرار هم نیست. اگر استخبارات واقعاً اراده کند فرار داده می شود. اما فعلا تعامل با طالب به نفع سه کشور همسایه است.

توافق هند، ایران، و روسیه برای آوردن دو باره کرزی به صحنه با مخالفت پاکستان و امریکا رو به رو است.

خود کرزی می داند که قضیه چی است.

کرزی کسی است که پیمان ضد پاکستانی با هند امضاء کرده

درعین می گفت هرگاه بر پاکستان حمله شود، برای دفاع از پاکستان می جنگیم.

اما پاکستان فریب این سخنان را نمی خورد.

 

موقف عبدالله از کرزی متضاد است.

عبدالله آزاد است. به ضمانت تام ویست ووزارت خارجه امریکا اما کرزی باید در قفس باشد.

چرا؟

در برلین خبرنگاران دورش را بگیرند. در سه نشست رسانه ای، طالب را از نظر سیاسی به زوال مواجه می کند.

 

هنوز در بند است که در مصاحبه های خود واضح می گوید که آن چه طالب انجام می دهد، نقشه و برنامه خارجی است.

سپنتا را بگویی که تو چرا کرزی را رها کردی؟

دو نفر ازدواج کرده چرا جدا شد؟

به هر ادعای دروغ و عوام فریبانه خود سپنتا را شاهد می کشید. شاهد چرا گریخت؟

طالب امروز، محصول سیاست کرزی است. اکنون گروگان سیاست خودش است.


درمخالفت با امریکا، فرزند خوانده امریکا را به خانه راه داد. در واقع یک خدمت 


استراتیژیک به پاکستان و امریکا کرد.

می خواست پشتون را از چنگ پاکستان بکشد. سیاست کرزی سیاست عوام گرایی و خیلی سطحی بود.

کمک به انتقال جنگ از جنوب به شمال، خدمت راهبردی به سیاست پاکستان و امریکا بود.

او با مهارت، فهیم قسیم را تا آخرین روز های حیاتش به نفع خود استفاده کرد. فهیم بعد از پنج سال خانه نشینی، در واقع نماینده خاموش پاکستان در کاخ صدارت بود.

توفان تجاوز جنسی طالبان در ولایت  مرزی تخار

اوضاع تیره و تار در دو ولسوالی های استراتیژیک در ماورای کوکچه، ولسوالی دشت


 قلعه و ولسوالی خواجه غار ولایت تخار هم مرز به کشور تاجیکستان

 حتی زمان که جنگ های خانه به خانه مجاهدین وطالبان قبل.

این دو ولسوالی ساحه تحت تسلط طالبان اوزبیک تبار است که با گروه جندالله در ارتباط می باشند.

بندر آی خانم در ولسوالی دشت قلعه موقعیت دارد .

ولسوال دشت قلعه به مولوی عبدالقادر (حامد) باشنده ولسوالی خواجه غار 

دزدی ،رهزنی ،قتل،اختطاف و تجاوز جنسی ازطرف طالبان روزو شب جریان دارد

همان مردمی که همین طالبان را شب ها پنهان از نیروهای امنیتی جای ونان میداد 

امروز همین طالب ها در خانه مردم ازطرف شب به زور داخل شده بالای زن ودختر مردم تجاوز جنسی میکنند.

 اخاذی جدید به شیوه طالبان

 در روز روشن پیش نفر می‌ره می‌گوید که پسر تو در اروپا است برایم دو هزار وسه هزار دالر امریکایی پول بتی در غیر آن شب میایم

حتی بایسکل کهنه که فرسوده بود آن راهم نیز میبرند در این شب و روز مردم به خاطر

 ناموس شأن پهرداری میکنند

 

لابی های طالبان درداخل و خارج به شمول نماینده گان ملل متحد و امریکایی ادعا دارند 

که طالبان امنیت آورده اند و دزدان را متواری ساخته اند. 

به جنگجویان طالب در ولسوالیهای ماورای کوکچه معاش داده نمی شود آن ها خود از مردم خرج و معاش خود را می گیرند.

چیزی به نام قانون عرفی و شرعی وجود ندارد. 

شخص که طالب شده به بچه دایی یا ماما و عمویش رحم نمیکنه باجگیری میکند درغیر آن شب داخل خانه میشود .

تصویر رحم و مروت، اسلام و خدا در روح و روان آن ها ناپدید شده است.

متولیان مدارس پاکستان مرکز تجمع خود را در دارالعلوم قریه قروق ولسوالی خواجه غار بود تشکیل داده اند

این مدرسه که اکنون به محل فساد کاران طالبانی است در زمان کرزی اعمار و تمویل شد

مسول مدرسه مولوی قاری حسن و یک پسرش است فعلا معاون وزارت دفاع است به اسم قاری محمد امین

 دراصل این مدرسه باشگاه ازبکستانی ها چچنی ها بود که ده ها تن از آنان در جنگ های چند سال اخیر کشته شدند ‌.


وهابیت ، مولوی نبیل یکتن از وهابی های سرسخت مدارس عربستان است که ازطرف 

عربستان و آمریکا تمویل میگردد.

 این مولوی در ولسوالی دشت قلعه قدعلم کرد ویک بارگی مساجد با پول های گزاف در

 هر قریه چهار مسجد با بودجه بالا ساخته شد.

مثل مجیب الرحمان هراتی است

 اما در محضر عام هیاهوی ندارد

 این شخص خیلی زیرک واستخباراتی است 

درسال های 2013,2016  ازطرف شب با غر و فش توپ طیاره امنیت ملی دستگیر شد

اما  قبل اذان بامداد با کمال احترام دوباره آورده شد واین مولوی نبیل تامین کننده اسلحه طالبان در این ولسوالی ها بود.

مولوی نبیل سال سه الی چهار بار به تاجیکستان سفر میکند

در تاجیکستان هسته های وهابیان از همین مرکز تمویل و اداره می شود.

امام علی رحمان وقتی از توزیع پاسپورت أفغانستان به سه هزار تروریست گپ می زند

چگونه از رفتن یک مولوی جلوگیری نمیکند 

در شهرک دشت قلعه این مولوی به مولوی خرپول شهرت دارد که حقوق ازطرف مردم نمیگیرد و درضمن در مدرسه این بیشتر از 150  شاگرد است.

 که عموما اطفال سرمایه داران وبای ها هستند، این سه مدرسه دارد.

مدرسه آخری از خودش است

طلبه ها اول در دو مدرسه درس میخوانند بعد پیش مولوی نبیل میآیند.

معاون مولوی نبیل به اسم مولوی متین است که درسال 2015 با واسکت انتحاری در کابل دستگیرو بعد از چندماه دوباره رها شد .


یکتن از داکتران خاص وشخص لوژستیکی مولوی نبیل به اسم سیفول است ودر شهر دشت قلعه دواخانه هم دارد.

 بتاریخ 27  میزان طالبان او اختطاف نموده 


به خاطر این که  حملات دسته جات مقاومت ملی بر ولسوالی دشت قلعه خواجه غار،درقد ،خواجه بهاالدین ،ینگی قلعه ورستاق افزایش یافت.

 به جبهه مقاومت پیوند داده شده بود واین طراح حملات شخص سیفول بوده نه جبهه مقاومت.

افراد سیفول فعلا از ولسوالی ها متواری شده .