-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۲۵, دوشنبه

حامد کرزی: روستار تره کی جاسوس ISI است

 


پسر قوماندان حضرت علی کپه کپه چرس می خورد

سمیع سادات به احمد مسعود: مرا فرمانده مقرر کن!در زمان کرزی سی  تن از کارکنان رسانه در ارگ

با حضور مخدوم رهین، کریم خرم رئیس دفتر، سپنتا مشاور امنیت ملی

فهیم دشتی با اسناد ضبط شده به کرزی گفت:

روستار تره کی در تلویزیون ملی از طالبان به عنوان جنبش مقاومت علیه اشغالگران یاد 

می کند. تلویزیون ملی چرا به این گونه افراد تریبیون می دهد؟

حامد کرزی با عصبانیت خطاب به رئیس تلویزیون:

روستار تره کی جاسوس آی اس آی است و ماهانه هزار فرانک از سفارت پاکستان در 

پاریس به خاطر اطلاع رسانی و تبلیغات علیه افغانستان دریافت می کند. نباید او را در تلویزیون ملی افغانستان راه بدهید. 

درین دیدار این افراد حضور داشتند: صدیق الله توحیدی، فهیم کوهدامنی، حیدر مطهر، 

نظری پریانی، نجیبه ایوبی، عبدالحمید مبارز، دانش کروخیل و ...

طالبان نکتایی دار  به جان لاش اقوام غیرپشتون افتاده اند. به ترتیب ذیل:

گروه اتمر و معصوم: 

لست مملو از متعلقین اقوام ازبک و هزاره است. ببینید که تاجیک ها تقریباً در بین آنها وجود ندارد. 

گروه محب و غنی: چسپیده اند به جان تاجک ها (صحبت با احمد در همین راستا دیده شود)

نبیل: چسپیده است به جان تاجک ها و هزاره ها.

هدف خنثی کردن و مزدور ساختن دوباره این اقوام است و معامله بر سر اینها با طالبان.

سه گروه فوق در بین خود تضاد هایی دارند، اما دست بیرونی می تواند به ساده گی آنها را در یک مسیر مدیریت نماید.

صاحبان پروژه تقسیم وظیفه کرده اند.

جبهه مقاومت باید از نظر اینها برداشته شود. 

لاش های جمهوری مانند خان آغا رضایی:

یک مهمان سرای پر زرق و برق داشت و در این معیشت گاه شبانه مهماندار فضلی، اجمل احمدی، خوشحال سادات و محب می بود.

جبهه مقاومت در کجای کار ایستاده است؟

از نظر سیاسی و نظامی

توان مدیریت سیاسی را ندارد.

آن چه منتقدان شروع به گفتن کرده اند از نظر استدلال، منطق قابل رد کردن نیست. 

چرا روی جبهه مقاومت سرمایه گزاری نکردند؟

دنبال جایگزین به طالب هستند

اما مقاومت انتخاب مناسب از نظر آن ها نیست.

رهبری و مدیریت نیست

توان انسجام نیست

نفاق و شقاق بیداد می کند. 

نیمی به طرف پاکستان، بخشی از لندن و قسمتی از دفتر تام ویست دستور می گیرند. 

چهارده ماه تجربه چیز کمی نیست. 

نتیجه چی شد؟ 5400 جوان زندانی است و صد ها کشته در شرایط فقدان رهبری کارآمد نظامی. 

بحران رهبری به جای آن که رفع و دفع شود، افزایش یافته

هیچ کس نمی داند که مجمع رهبری مقاومت کی ها اند؟

غیر از احمد مسعود نفر دوم وجود ندارد. 

نفر دوم، عمو ها و دایی ها است و چند انحصارچی کهنه کار و چند ملاک و خرده مالک بازمانده از دورۀ جمهوری .

چه حضرت علی به نام محمد علی یک جوان مفسد و دبی نشین است. چرس را کپه کپه می زند. زن باره و غیره. رییس شورای ولایتی ننگرهار بود، در شورا صد در صد بود. با شورای امنیت نیز رابطه نزدیک داشت.

در مورد مصطفی، یادم رفت اما گزارش شما دقیق است. در شراب خوری و زن باره گی جوره ندارد. نشه که میشود با رفیقایش بالای دختر ها در کابل جنگ میکرد. یعنی یک انسان مفسد به تمام معنی. 

خود دگر جنرال سمیع سادات نشه نمیکند، نه چرس نه شراب. سیگار و قیلون می زند. در ترکیه نشه را همین دو تن دیگر باید کرده باشند.

در مورد مقاومت و سمیع:

او یک ادم ماجراجو است. بهتر است بگویم که طبیعت ماجراجویی دارد که توسط باداران استفاده میشود.

 ضمناً، برنامه های سیاسی اش برایش تنظیم میشوند.

وقتی چند ماه قبل شنیدم که او از مقاومت گپ می زند، و خصوصاً وقتی می گوید که نیروهای امنیتی اسبق را جمع میکند. نتیجه گیری من این بود که برای او وظیفه داده شده است تا جبهه مقاومت را یک لنگه کند.

 به این معنی که جبهه نتواند نیروهای امنیتی اسبق را بسیج کند.

توته توته کردن پایگاه مقاومت ضد طالب و تضعیف شانس جبهه برای جذب نیروهای مذکور.

پیوند این وطندار با امریکایی در حدی است که حتی شریک تجاری اند.

یاد تان است که او به کمک ایوب سالنگی (یکی از همکاران تجاری) دوشنبه رفت تا با 

احمد مسعود ببیند و قراریکه من شنیدم از احمد خواسته بود تا بجای خالد امیری قومانده جبهه را به او بدهد.

پرتاب شده بود تا جبهه را از نفس بیاندازد.

اما حداقل در همین مورد احمد هوشیاری کرد.

احمد را یکتعداد باخبر ساختند. قصه شد ختم.

 آمد انگلیس و ترکیه و به کمک کدام کمپنی امریکایی فلم ساخت.

 فلم در مورد قهرمانی هایش در هلمند!

در مورد خود فلم ساخته است. حتماً نشر میشود و خبر میشوید.